Vrijblijvende proeftraining hardlopen

Logo sport loopadviesbureau

Hardlopen iets voor jou

LOCATIE IN OOSTERNIJKERK

  • Vrijblijvende proeftraining 25 febr 2019
  • Woensdagavond/zaterdagochtend extra training in Dokkum
  • 7 weken cursus
  • Ook beginnersniveau
  • Start vanaf 25 februari 2019
  • Voor iedereen en elk niveau begeleiding
  • Professionele schema’s via Hugo Veenker
  • Olv Tracy van der Ploeg

 

 

Wanneer             maandagavond

Waar                   Parkeerplaats bij de voetbalvelden Oosternijkerk

Tijd                      19.30  tot  20.30

 

informatie via Hugo Veenker,  info@lopenmethugo.nl

0511-424317

Voortgang werkzaamheden N358

IMG_0173IMG_0174

Jaarlijkse koek actie van Beautiful Gate

57542392-D814-4072-B302-CD522AF3CC85Van 12 t/m 17 november zal Beautiful Gate (www.beautifulgate.nl) haar jaarlijkse koek actie te houden in Noordoost-Fryslân. In Anjum, Buitenpost , Broeksterwâld, Kollumerzwaag, Leeuwarden, Metslawier, Morra-Lioessens, Niawier, Oosternijkerk, Terherne, Twijzelerheide, Wâlterswâld en de Westereen gaan vrijwilligers langs de deuren.  Er worden banketstaven, oranjekoek en pepermunt aangeboden.

Beautifull Gate is opgericht door Toby en Aukje Brouwer uit de Westereen, die in 1991 vertrokken naar Zuid Afrika om zich in te zetten voor de straatkinderen daar.

Stichting Beautiful Gate heeft in de afgelopen jaren veel kunnen betekenen en ondersteunt nu een aantal organisaties en projecten, die in Afrika zich inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De nadruk ligt van het werk ligt op het gebied van het verbeteren van levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. Momenteel ontvangt een viertal organisaties in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia steun van deze Stichting.

De medewerkers van Beautiful Gate hopen dat veel mensen kansarme kinderen in zuidelijk Afrika zullen helpen met het kopen van deze koeken.

Opname vanuit de lucht, Sint Vitus kerk Wetsens.

Opname vanuit de lucht, Sint Vitus kerk Wetsens.
Beeld en Productie Matthijs Sijtsma

Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in!

Wat vindt u van de openbare speel- en sportvoorzieningen? Vul de enquête in!

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. fuseren en zal de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Door deze fusie zal ook het gemeentelijk beleid met betrekking tot de openbare ruimte worden vernieuwd en geharmoniseerd. Dit geldt ook voor beleid en uitvoering van de openbare speel- en sportruimte. Een nieuw beleid heeft invloed op de gemeentelijke speelplekken, maar ook op de voorzieningen in het beheer van speeltuinverenigingen.

Ook het speelvoorzieningenbeleid van de gemeente Dantumadiel zal worden onderzocht. Het bestuur van de gemeente van Dantumadiel kan echter kiezen om niet mee te gaan in het nieuwe beleid van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Enquête openbare speel- en sportruimte

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen, ideeën en mening over de huidige openbare speel- en sportruimte. De enquête is bedoeld voor alle inwoners, zowel jong als oud, verenigingen en andere organisaties.

De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen bij de vorming van nieuw beleid voor de DDFK gemeenten en uitvoeringsplannen voor de openbare speel- en sportruimte.

De enquête is digitaal en kan worden ingevuld tot en met zondag 18 november.

U kunt deze vinden via de website van de gemeente of via: https://nl.surveymonkey.com/r/DDFKspelen.

0001

De Saschuur opende 1 jaar terug haar deuren

Zaterdag 13 oktober. Deze week is het alweer 1 jaar geleden dat ik “de Saschuur” heb geopend in Niawier. Ik heb t afgelopen jaar veel leuke mensen leren kennen die mijn winkel hebben bezocht, en veel nieuwe ideeën opgedaan. Met veel plezier doe ik iedere maandagmiddag de deuren los van 13.00-17.00 uur.

Aankomend jaar ga ik periodiek mijn openingstijden verruimen op vrijdag of zaterdag. Alleen op maandagmiddag bereik je nu eenmaal minder mensen welke in de gelegenheid zijn om langs komen.

De feestdagen komen er weer aan en ben ik weer druk bezig om leuke sinterklaas en kerstcadeautjes te vinden. In “de Saschuur” kunt u terecht voor brocante en nieuwe producten, mijn zogenaamde hebbedingetjes.

Aankomend jaar wil ik graag een website opzetten zodat mensen ook vanaf thuis hun producten kunnen bestellen.

Graag tot ziens in de Saschuur.

Groetjes van Saskia

20181013 Saschuur Niawier1 jaar open4 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open5 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open6 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open7 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open8 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open9 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open10 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open11 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open12 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open13 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open14 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open15 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open16 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open17 20181013 Saschuur Niawier1 jaar open18

Uitnodiging boekpresentatie Anders Minnes Wybenga, ”Yn eigen taal”.

Dokkum, 15 augustus 2018

Bêste minsken,

Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hat de KFFB de Fryske boekeklub it folgjende projekt op poaten set: útjefte fan de biografy

Yn eigen taal
Dizze útjefte beskriuwt libben en wurk fan de Fryske dichter, skriuwer en taalstrider Anders Minnes Wybenga  en is gearstald en opskreaun troch de Grinzer histoarikus Jan Minno Rozendal. Wêrom is in biografy oer dizze man nijsgjirrich?

Hoewol՚t Wybenga in soad dien hat foar de Fryske taal, komt er der yn oersjoggen út dy tiid faak bekaaid ôf. De oarsaak dêrfan lei faaks yn it feit dat er as minder bejeftige sjoen waard om՚t er autodidakt wie, yn ferlyk mei mannen lykas E.B. Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer. Ut syn wurk docht lykwols bliken dat dêr gjin reden foar wie.

Benammen yn de Dongeradielen, dêr՚t Wybenga syn hiele libben wenne en wurke hat, wurdt er noch altyd tige wurdearre. Dat docht wol bliken út in wei dy՚t nei him neamd is, in stânbyld midden yn Nijewier, en in keunstwurk mei ien fan syn gedichten, dat yn it jier 2005 by de tsjerke fan Hantumhuzen pleatst waard.

In biografy, dêr՚t wy de man sa՚t er werklik wie, yn kennen leare, wie der noch net.

Hjirby wurde de ynwenners fan Nijewier en Wetsens útnûge foar it bywenjen fan de feestlike presintaasje fan Yn eigen taal.

De presintaasje is op 7 septimber o.s. yn Nij Sion

Programma:    15.30 – 16.00 ynrin

16.00 – 17.15 presintaasje, muzyk, deklamaasje

17.15 – 17.45 noflike gearsit/boeketafel

 

Wa՚t dit feestlik barren meimeitsje wol moat him foar 3 septimber efkes oanmelde.

Dat kin by de skriuwster fan de KFFB Mynke Hoekstra-Stiemsma, Siniastrjitte 6, 9134 NZ Ljussens, tel. 0519 320838, e-mail: boekeklub@kffb.nl

of by bestjoerslid Anders Rozendal, M. Bruningstraat 2, 9101 DM Dokkum, tel. 0519 321262,

e-mail: rozendal.boelens@gmail.nl

IMG_3888-4001