Onderzoek, wie helpt Marieke

Hoe belangrijk is de Friese taal voor u en in hoeverre voelt u zich
verbonden met Friesland?
Op dit moment schrijft Marieke van der Star haar masterscriptie van
Sociale Geografie over verbondenheid met Noordoost- en Noordwest
Friesland. Als u in dit gebied woont, bent u van harte uitgenodigd om de
enquête in te vullen. De enquête is volledig anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk bedankt!
KLIK HIER OM NAAR HET ONDERZOEK TE GAAN

Vertel het de gemeente!

Gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel stelden beide een woonvisie op. Via een korte vragenlijst horen zij graag specifiek wat er
in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Deze
vragenlijst is deze maand in te vullen.
Via de volgende linken komt u op de pagina’s waar de vragen zijn te beantwoorden.

Op noardeast-fryslan.nl:
https://www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/gemeente-maakt-woonvisie-denk-mee

Voor Noardeast-Fryslân:
https://www.facebook.com/noardeastfryslan/posts/774843976334260

Inloopavond 26-2 Cafe Veldzicht Metslawier ivm wegafsluiting

Geachte heer/mevrouw,

Stedin start op 2 maart 2020 met de aanleg van een nieuwe stalen gasleiding in de berm tussen de weg en het fietspad van de weg Dokkum- Metslawier. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor Stedin door aannemer Visser & Smit Hanab. Liander start op 16 maart met de aanleg van een middenspanningskabel in de berm tussen het fietspad en de sloot. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor Liander door aannemer PolVerkley. Om hinder voor de omgeving en aanwonenden te minimaliseren hebben Stedin, Liander in samenspraak met de Gemeente Noardeast Fryslân het plan gemaakt om de werkzaamheden van beide partijen onderling af te stemmen.

Wat houden de werkzaamheden voor u in ?  De wegen Metslawiersterweg, Dokkumerwei en Roptawei als onderdeel van de verbinding Dokkum – Metslawier vice versa, wordt voor doorgaand verkeer gestremd. Hiervoor wordt een omleidingsroute geplaatst.  De bussen van Arriva blijven rijden over de weg.  Er wordt een halve wegafzetting geplaatst op de weg om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren voor fietsers, aanwonenden, bezorgers, verzorgers en de werknemers van de bedrijven die de gasleiding en kabel aanleggen.  Fietsverkeer wordt van het fietspad afgehaald en naar de weg geleid en gedeeltelijk omgeleid.  Vanwege dat er een halve wegafzetting geplaatst wordt is er eenrichtingsverkeer ingesteld richting Metslawier voor aanwonenden.

Hoe lang duren de werkzaamheden ?  Het doorgaand verkeer tussen Dokkum- Metslawier wordt gestremd tussen 2 maart en 5 juni  Het doorgaand verkeer tussen Dokkum-Niawier wordt gestremd tussen 2 maart en 8 mei. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van uw woning/pand/ gronden ?  U kunt altijd bij uw woning en panden komen  Er zijn echter momenten waar toegang tot percelen gedurende een tijd niet bereikbaar zijn vanwege dat er een kabel , leiding of een open sleuf aanwezig is. Als u toegang tot de gronden wilt hebben, wil graag de aannemer met u in contact treden, hoe ze dit kunnen oplossen.  Voor u als aanwonenden verstrekken wij u een papier met gegevens waarop men zichtbaar kan zien dat u aanwonende bent en gebruik mag maken van de afgesloten weg. Dit vragen wij u achter de voorruit van u auto te plaatsen. In de antwoordstrook onder deze brief vragen wij u de gegevens per email te verstrekken.

Vanzelfsprekend stellen wij, naast alle zorgvuldige voorbereidingen, ook tijdens de uitvoering alles in het werk om het ongemak zo veel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie ?

Stedin en Liander en hun aannemers houden op woensdagavond 26 februari van 19.00 tot 20.30 een inloopavond in Cafe Veldzicht Roptawei 14 te Metslawier waarbij u vragen kunt stellen over de werkzaamheden.

Indien u niet aanwezig kunt zijn of dat er tijdens de uitvoeringsperiode specifieke vragen of opmerkingen heeft dan kunt u terecht bij één van de volgende contactpersonen van d e aannemers tijdens kantooruren tussen 07.00-17.00  Jaap van der Heide, uitvoerder die de gasleiding aanlegt via: 06 2959 7001 j.vanderheide@vshanab.nl  Jos Peterson projectmanager die MS kabel aanlegt via: 06 1003 3891 jos.peterson@verkley.nl

Met vriendelijke groet,

Albert van der Meer projectleider Stedin

Harm Swart projectmanager Liander

Antwoordstrook voor verstrekking papier van herkenning van aanwonenden.

Naam:

Adres:

Kenteken auto (s) :

Wilt u deze gegevens per email versturen naar j.souwman@vshanab.nl voor 24 februari ’20. Wij zorgen dat u dan een papier van herkenning ontvangt voor start van de werkzaamheden op 2 maart.

Hond en baasjes aan de wandel op landgoed Staniastate

Na alle regen in de afgelopen dagen, waren de weergoden zondag 5 januari gelukkig goedgezind. Het was heerlijk wandelweer voor een aantal Niawierse inwoners met hun grote en kleine honden en na de kennismaking met elkaar en met de honden vertrokken we in colonne naar het prachtige landgoed van de Staniastate in Oentsjerk.

Jammer genoeg mogen honden daar niet los lopen maar wat hebben zij zich fantastisch gedragen aan de riem. Langs de vele slingerpaadjes werd flink gesnuffeld aan de bomen terwijl wij gezellig babbelend genoten van de omgeving. Eenmaal aan de koffie met gebak aan de ronde tafel in de brasserie, waren we het met z’n allen eens dat de wandeling een succes was en zeker voor herhaling vatbaar.

Informatie over werkzaamheden aan de N358

De provincie Fryslân wil graag informeren over de werkzaamheden aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân hier aan de weg. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen. De werkzaamheden splitsen we op in twee delen.

Metslawier
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november werkt de provincie aan de weg tussen de rotonde Lauwersmeerweg (N358/N361) tot net voorbij de rotonde Metslawier. De verbinding Roptawei blijft beschikbaar.

Ternaard
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 november werkt de provincie Fryslân aan het tweede gedeelte. Dit is vanaf de Van Haringsmastraat (kom Ternaard) tot de kruising Wierumerwei/Ternaarderwei (begin 60 km-zone).


Hinder
Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk leiden we om over Wetsens en Niawier. Het verkeer van Ternaard naar Oosternijkerk leiden we om over Hantum, Dokkum en Metslawier. Het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland leiden we om via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum)

N358 omleidingsroute Metslawier
N358 omleidingsroute Ternaard

Beleef de nacht van de nacht

UITNODIGING: KOM LANGS EN BELEEF DE DUISTERNIS IN NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN!

Dit jaar is het alweer tijd voor de 15de editie van de Nacht van de
Nacht! Dit jaar vindt de Friese opening plaats in de Alde Feanen. Kom
ook langs en ervaar de duisternis in dit Nationaal Park van It Fryske
Gea!

Duisternis in de Alde Feanen

In het hart van Fryslân ligt het Nationaal park de Alde Feanen. De Alde
Feanen is het grootste laagveen moeras van Noordwest Europa. Het gebied
is enorm gevarieerd en biedt een thuis aan een grote verscheidenheid aan
planten, dieren en vogels. Veel dieren zijn afhankelijk van de
duisternis. Ze komen dan uit hun schuilplaats omdat het dan veiliger is.

Ga met ons mee en beleef het duister tijdens de Nacht van de Nacht in de
Alde Feanen!

HET PROGRAMMA:

19.00 INLOOP MET KOFFIE EN THEE

19.45 LEZING VAN HOOGLERAAR RALPH WIJERS

_”Licht op Zwarte Gaten”_

Al rond 1800 dachten sterrenkundigen na over wat er zou gebeuren als een
hemellichaam zo’n sterke zwaartekracht heeft dat zelfs het licht erin
gevangen zit. Einstein’s theorie van de zwaartekracht laat ons zie hoe
althans in principe zo een hemellichaam er uit kan ‘zien’. Vanaf de
jaren 1960 hebben astronomen steeds meer waarnemingen gedaan waaruit
lijkt te volgen dat zwarte gaten ook echt bestaan. In de afgelopen vijf
jaar is, met het vinden van zwaartekrachtstraling van botsende zwarte
gaten en het plaatje van de ‘horizon’ van een zwart gat in het voorjaar
van 2019 het bewijs van hun bestaan zo goed als onomstotelijk geleverd.
Maar wat is nu eigenlijk een zwart gat? En hoe komt het dat je het kunt
zien, als er geen licht vanaf komt?

20.45 UUR PAUZE

21.15 UUR VAAREXCURSIE EN EEN EXCLUSIEVE FOTOGRAFIE CURSUS

Ga met ons mee de Alde Feanen in. Stap in een praam van de Wartenster en ervaar hoe prachtig de Alde Feanen is in het duister. Onder begeleiding
van gidsen van It Fryske Gea kun je genieten van de nachtelijke beelden en geluiden in het Nationaal Park.

Optioneel:

Voor 20 deelnemers wordt er een extra programma georganiseerd! Ben jij
een ambitieuze (amateur) fotograaf? Ga dan onder begeleiding van
fotograaf Hillebrand Breuker de nacht in! In een workshop
nachtfotografie zal hij jou alles leren over het schieten van prachtige
foto’s in het donker.

AANMELDEN [1]

Aanmelden kan via de bovenstaande aanmeldknop. Wij hopen u te mogen
begroeten op 26 oktober!

Met vriendelijke groet,

Hans van der Werf

Directeur van de FMF

Uitdunning dorpsbosjes

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen de
essentaksterfte worden aangepakt.

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na 15 juli, in een aantal
gebieden in Noard- Fryslân onderhoud aan dorpsbosjes. Het gaat deels om
houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen
bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte. Ook de bosvakken bij Hantumuitburen en Niawier zijn de komende periode aan de
beurt. De planning is om de komende periode te starten in de bosvakken
die in de bijlage op kaart zijn weergegeven.

Dunning

Bij dunning worden sommige bomen gekapt om andere bomen een kans te
geven uit te groeien tot volwaardige rechte bomen met een mooie kruin.
Zo ontstaat er een gezond bos.

Voordat de dunning plaatsvindt worden de bossen geïnventariseerd door
onze boswachters. De bomen die moeten worden geveld, worden voorzien vaneen rode stip. De bomen die blijven krijgen een blauwe stip. De dunning
zal door Staatsbosbeheer worden uitbesteed aan een aannemer.

Essentaksterfte

Op sommige plaatsen worden groepen bomen gekapt. Dit is een
noodzakelijke maatregel om de essentaksterfte te bestrijden. Zo’n 80-90
procent van de essen is aangetast door deze schimmelziekte. Om te
voorkomen dat er ongelukken gebeuren door vallende bomen, moeten ze
preventief worden gekapt.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De
schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. IN 2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge
hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komtdoor een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De
sporen zijn van het vals essenvlieskelkje ( Chalara Fraxinea). Deze schimmel dringt via de balderen in de houtvaten van de essen waardoor
deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken
in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze
meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de
wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit
herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en
-ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig is zal worden bijgeplant.
Allemaal met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bosmet een hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de dorpsbosjes te
dunnen. Het broedseizoen is in deze periode afgelopen en de bodem is
goed begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de kap van groepen bomen het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden debroedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de
werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.


Garageverkoop in Metslawier

Ons buurdorp Metslawier organiseert garageverkoop van 10 – 15 uur ! .
Volgende week zaterdag 15 JUNI
Grote Garageverkoop in Metslawier.
Zij verwelkomen de buren uit Niawier graag d.m.v. deze uitnodiging 🙂
Komt u gezellig sneupen ?


Klimaatmars

Beste inwoners van Niawier/Wetsens,

Op zondag 10 maart om 13 uur vindt de landelijke Klimaatmars in
Amsterdam plaats, georganiseerd door een groot aantal organisaties. Wij
vinden het belangrijk dat ook onze regio zich daar luid en duidelijk
laat horen en zien.

Tijdens de mars lopen veel groepen in een zogenaamd Blok mee. Wij hebben
het Blok Werelderfgoed Waddenzee bij de organisatie aangemeld, en WE
WILLEN JULLIE VAN HARTE UITNODIGEN OM MEE TE LOPEN IN DIT BLOK! Alle
informatie over de Klimaatmars vind je onder het Facebook evenement van
de mars: https://www.facebook.com/events/1602838249819262/.

Deze mars heeft niets met partijpolitiek te maken, maar is simpelweg van
levensbelang voor onze hele regio. Daarom hopen we dat zo veel mogelijk
mensen vanuit alle organisaties, partijen en verenigingen in onze regio
meelopen, om te laten zien dat het klimaat ook Noardeast-Fryslân echt
aan het hart gaat. We benaderen alle lokale politieke partijen,
maatschappelijke organisaties (de Waddenvereniging hebben we al
benaderd), dorpsbelangen, en verder natuurlijk iedereen die maar mee
wil!

WAAROM EEN BLOK WERELDERFGOED WADDENZEE?
We hoeven het jullie niet uit te leggen: klimaatverandering is juist
voor ons kwetsbare Waddengebied funest. De zeespiegelstijging, maar ook
de bodemdaling (door o.a. de gaswinning), zal op termijn verstrekkende
en desastreuze gevolgen hebben voor de unieke natuur. Bovendien is de
Waddenzee een Unesco Werelderfgoed, en hebben we dus met elkaar de
plicht om hier heel goed voor te zorgen en het te behouden voor
toekomstige generaties.

Dit geeft meteen een kans om ons gezamenlijk krachtig uit te spreken
tegen de gaswinning onder de Waddenzee, die de gevolgen van de
Klimaatverandering nog eens verergert.

WAT IS ONS PLAN?

* We willen met zo veel mogelijk mensen uit Noordoost-Friesland en het
Waddengebied meelopen met de Klimaatmars.

* Samen reizen is leuk en drukt de kosten. Ook is er onderweg dan
lekker veel tijd om eens bij te praten met elkaar 😉

* We vormen een gezamenlijk Blok Werelderfgoed Waddenzee. We maken
zichtbaar dat we bij elkaar horen en voor het Wad lopen.
* Uiteraard kan iedereen binnen het Blok ook zijn eigen organisatie,
politieke partij of groep laten zien… het wordt zo een kleurrijk
geheel, en we laten zien dat het klimaat niets met politieke voorkeur te
maken heeft!
* Ons gemeenschappelijk doel die dag is om ons luid en duidelijk te
laten horen voor Werelderfgoed de Waddenzee.

DOEN JULLIE MEE?
Graag horen we of jullie met ons meelopen de 10e maart! En met hoeveel
mensen jullie denken te komen. Willen jullie JE AANMELDEN op:
sociaalinnef@gmail.com?

SAMEN REIZEN

We kunnen gezamenlijk reizen met de trein. Voor samen reizen met de
trein gelden scherpe tarieven, maar daarvoor moeten wel van tevoren
namen worden ingevuld:
https://goedkoop-treinkaartje.nl/ns-korting-actie/ns-groepsticket.
Daarom willen we graag weten wie er mee gaan.

Mochten mensen dit prettiger vinden, en bij voldoende aanmeldingen, kan
misschien ook een bus gehuurd worden om ons naar Amsterdam te brengen.
We onderzoeken de goedkoopste en beste optie. Details volgen nog!

Vraag je je nu af hoe het moet met de zondagse ‘family time’? Geen
probleem! Neem je partner en ook kinderen gerust mee! Het is zeker
leerzaam en er zullen veel kinderen meelopen.

VERSPREID DE OPROEP VOORAL!
Dit is zeker niet iets van ons (S!N) alleen. Maak het vooral ook van
jullie, en verspreid de oproep ook via al jullie eigen kanalen! Nodig
gerust specifieke organisaties of bedrijven uit. Er is al een
Facebook-evenement voor het samenreizen vanuit Leeuwarden aangemaakt;
deze kan ook worden gedeeld:
https://www.facebook.com/events/379448896169459/.

Bijgevoegd de digitale flyers en poster die jullie kunnen gebruiken bij
jullie communicatie. Ook is er een social media post om het b.v. op
Facebook te verspreiden. Mochten jullie ook ruimte hebben om een poster
op te hangen ergens, of om wat flyers uit te delen: laat even weten, dan
zorgen we dat je ze krijgt.

We hopen dat dit een mooie, verbindende dag zal zijn, met positieve
energie voor ons allemaal en vooral met concrete resultaten voor het
Klimaat!

Hartelijke groeten namens S!N, en een mooi weekend gewenst!

Minke Schouten
Communicatie & fractieondersteuning
S!N

p.s. Vragen hierover? Mail of bel me gerust: minke@gavedingendoen.nl,
06-136 38 298.

Klimaatmars-eflyer-voor Klimaatmars-eflyer-achter