Uitnodiging boekpresentatie Anders Minnes Wybenga, ”Yn eigen taal”.

Dokkum, 15 augustus 2018

Bêste minsken,

Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 hat de KFFB de Fryske boekeklub it folgjende projekt op poaten set: útjefte fan de biografy

Yn eigen taal
Dizze útjefte beskriuwt libben en wurk fan de Fryske dichter, skriuwer en taalstrider Anders Minnes Wybenga  en is gearstald en opskreaun troch de Grinzer histoarikus Jan Minno Rozendal. Wêrom is in biografy oer dizze man nijsgjirrich?

Hoewol՚t Wybenga in soad dien hat foar de Fryske taal, komt er der yn oersjoggen út dy tiid faak bekaaid ôf. De oarsaak dêrfan lei faaks yn it feit dat er as minder bejeftige sjoen waard om՚t er autodidakt wie, yn ferlyk mei mannen lykas E.B. Folkertsma, Douwe Kalma, Jan Piebenga en Fedde Schurer. Ut syn wurk docht lykwols bliken dat dêr gjin reden foar wie.

Benammen yn de Dongeradielen, dêr՚t Wybenga syn hiele libben wenne en wurke hat, wurdt er noch altyd tige wurdearre. Dat docht wol bliken út in wei dy՚t nei him neamd is, in stânbyld midden yn Nijewier, en in keunstwurk mei ien fan syn gedichten, dat yn it jier 2005 by de tsjerke fan Hantumhuzen pleatst waard.

In biografy, dêr՚t wy de man sa՚t er werklik wie, yn kennen leare, wie der noch net.

Hjirby wurde de ynwenners fan Nijewier en Wetsens útnûge foar it bywenjen fan de feestlike presintaasje fan Yn eigen taal.

De presintaasje is op 7 septimber o.s. yn Nij Sion

Programma:    15.30 – 16.00 ynrin

16.00 – 17.15 presintaasje, muzyk, deklamaasje

17.15 – 17.45 noflike gearsit/boeketafel

 

Wa՚t dit feestlik barren meimeitsje wol moat him foar 3 septimber efkes oanmelde.

Dat kin by de skriuwster fan de KFFB Mynke Hoekstra-Stiemsma, Siniastrjitte 6, 9134 NZ Ljussens, tel. 0519 320838, e-mail: boekeklub@kffb.nl

of by bestjoerslid Anders Rozendal, M. Bruningstraat 2, 9101 DM Dokkum, tel. 0519 321262,

e-mail: rozendal.boelens@gmail.nl

IMG_3888-4001

Zijn er ook inwoners die het volgende leuk vinden?

Djoke Knol vraagt zich af of hier ook belangstellenden voor zijn.

2018_08_14_18_14_13_1_Vitus_Vitalis_PP_NP_Berichten

De volgende onderdelen komen tot eind augustus nog voorbij:
– Trail/obstakel training:
Hoe gaan jij en je paard om met allerhande (nieuwe) situaties die je op een buitenrit kunt tegen komen? Buiten uit een gek bruggetje, een hek wat de residerende dieren binnen moet houden, een doodlopend spoor waardoor je achterwaarts tussen takken door terug moet.
In de bebouwde kom wapperende parasols, kinderen met ballonnen.
Voor ons mensen hele normale dingen, maar wat doet jouw paard als hij het nog niet eerder gezien/meegemaakt heeft?

– Loswerken:
Jij en je ‘kale’ paard in een 16m cirkel, hoe (goed) verloopt de communicatie?
Spreek jij de taal van je paard? Kun jij hem, zónder hem aan te raken en zónder je stem te gebruiken, met je lichaamstaal sturen?

Het doel is om je bewust te worden van de natuurlijke eigenschappen van je paard en van jezelf. Je brengt een non-verbale communicatie tot stand die gebaseerd is op wederzijds respect en vertrouwen. Zo leer je de gevoeligheid van het paard kennen en hoe je hiermee om kan gaan. Ook leert het paard jou kennen.

– Western Pleasure / Western Horsemanship:
Een workshop in 2 delen, de Pleasure is een opzichzelf staande discipline in de western sport, maar kan ook onderdeel uitmaken van de Western Horsemanship.

*Western Pleasure:
Eigenlijk de basis van elke western discipline omdat het draait om gangen en overgangen beheersing. In de wedstrijden komen de deelnemers gezamenlijk binnen en rijden op de hoefslag. Belangrijk is dat een paard zijn eigen snelheid in de betreffende gang vasthoud, dit houdt in dat combinaties elkaar ook in (kunnen) halen, zonder van snelheid (of gang) te veranderen.
Door de jury worden de overgangen stap (walk), draf (jog of trot) en galop (lope) beoordeeld en de houding van de ruiter en het paard.

*Western Horsemanship:
Waar nagenoeg alle western disciplines het paard beoordelen op de uitvoering van de oefening, wordt in de Western Horsemanship de rijder beoordeelt. Hoe goed wordt het paard aangevoeld, hoe verloopt de communicatie met het paard?
Men komt gezamenlijk in de ring, maar rijdt vervolgens 1 voor 1 een proefje, waarbij alle gangen en richtingen gevraagd kunnen worden.
Vervolgens kan er nog een stuk Pleasure verreden worden, wat de jury de kans geeft om de laatste twijfel omtrent plaatsing weg te nemen. (20% van de uiteindelijke beoordeling)

– Cowboy Dressage:
De grondlegger van de Cowboy Dressage zag in de dressuur een aanvulling voor het westernpaard. Het geheel ziet er erg ‘western’ uit. De sport richt zich op een goede relatie tussen ruiter en paard, en het loslaten van de teugel is veel belangrijker dan het contact erop. De focus ligt op ‘soft feel’, zacht gevoel. Het belangrijkste is de unieke band tussen ruiter en paard en iedereen kan wedstrijden starten: er zijn zelfs klassen waarin je alleen maar hoeft te stappen.

Wat de sport uniek maakt, is dat partnerschap hoger beloond wordt dan het uitvoeren van de manoeuvre, een verademing in de competitieve wereld om ons heen. Sterker no;, “Het paard ondersteunen, wordt aangemoedigd en niet afgestraft in de wedstrijdring”.

De ring lijkt op de reguliere dressuur ring, maar dan veel uitgebreider. Cowboy Dressage is niet zozeer alleen dressuur, maar een combinatie van dressuur, reining, working equitation en zelfs een stukje trail.

– Ranch Riding.
De Ranch Riding gaat terug naar de het werken in het vrije veld. Zeg maar de oorsprong van de hedendaagse Reining.
Het onderdeel moet de veelzijdigheid, de werkwilligheid en de voorwaartse beweging in arbeidstempo van het Ranchpaard weerspiegelen. De verrichtingen van het paard moeten voldoen aan de vereisten van een Ranchpaard in het vrije veld. Beoordeeld wordt de capaciteit van het paard om te allen tijden controleerbaar te blijven, ook bij snellere gangen. Gewillig en gehoorzaam aan de hulpen staan moet beloond worden. Een licht contact van de ruiter met het bit wordt beloond; een lang doorhangende- of voortdurend aangenomen teugel is niet gewenst. Het gedrag van het paard en de kwaliteit van de gangen zijn doorslaggevend. Diverse onderdelen uit de Trail kunnen ook gebruikt worden tijdens een proef.

Informatie is afkomstig van: Vitus Vitalis PP-NP

DK1

En de nieuwe schoolnaam luidt ?????

Beste ouders, dorpsgenoten en externe partijen.

School By de Boarne Niawier luid voor het laatst de klok onder de oude naam.

Het is bijna zover, vanaf 1 augustus zijn  we één bloeiende en boeiende school met één team, één directeur op 2 locaties. ‘By de Boarne’ en de ‘FoekeSjoerdsSkoalle horen bij elkaar en gaan samen verder. Bij zo’n belangrijke stap  hoort een passende nieuwe naam voor deze school en het toekomstige kind centrum. Een naam die past bij onze  expeditie, onze kinderen en de gemeenschap.

Maar liefst 33 namen zijn door ouders, kinderen en dorpsgenoten ingebracht. Een lastige taak voor de jury om hier de meest coole, mooie, pakkende naam uit te kiezen.

Maar dat is gelukt!

De jury bestaande uit ouders, dorpsgenoten, leerkrachten en kinderen hebben  o. l. v. Carin Doodeman een passende naam voor de nieuwe school gekozen.

En het is……… “Wrâldwizer”.

De bedenkers omschreven het als volgt:

We hebben gekozen voor een mooie Friese naam, er is nog geen basisschool met deze Friese naam. De naam staat voor uitdaging en avontuur, vrede en respect, warmte en openheid, plezier, zelfstandigheid en creativiteit; vaardigheden die een kind nodig heeft om de weg te vinden in onze wereld.  

De stuurgroep kan zich helemaal vinden in deze naam en deze omschrijving, het geeft een mooie inhoud aan dat wat wij de komende jaren willen realiseren.

Trienke Holwerda-van Dellen mag als bedenkster dan ook trots zijn op deze naam.

Nextstep Design heeft hard gewerkt concept logo’s te ontwerpen passend bij de nieuwe naam. Dezelfde jury koos het logo dat het beste de ínhoud van de naam weergeeft. WraldwizerWij zijn trots op deze naam en dit pakkende logo. Hiermee trekken we de wereld in en hopen we herkenbaar te zijn en een stevige, vertrouwde plek te veroveren. Samen met jullie als ouders, dorpsgenoten en externe partners gaan we de komende jaren deze naam inhoud geven!

Vriendelijke groet namens de stuurgroep,

Sietsche Nieuwenhuis,

Michelle van der Sluis,

Lies Dijkstra

By de Boarne Niawier1 By de Boarne Niawier2 By de Boarne Niawier4 By de Boarne Niawier5 By de Boarne Niawier6 By de Boarne Niawier7 By de Boarne Niawier8 By de Boarne Niawier9 By de Boarne Niawier10 By de Boarne Niawier11 By de Boarne Niawier11_1 By de Boarne Niawier12

Admiraliteitsdagen: teams gezocht voor Dorpenslag

A2De Admiraliteitsdagen 2018 komen er weer aan. Tijdens deze dagen hebben we een aantal leuke wedstrijdelementen toegevoegd. Op donderdagavond 6 september (vanaf +/- 18:30 uur) organiseren we voor de tweede keer de ‘Dorpenslag’. We trekken het dit jaar iets breder dan alleen de dorpen. Ook teams uit Dokkum, bedrijventeams en vooral ook gezelschappen uit de ‘nieuwe’ gemeenten zijn welkom. We hernoemen de strijd daarom ook naar ‘Univé Slag om Noardeast-Fryslân’ of ‘Slag om NEF’.

De ‘Slag om Noardeast Fryslân’ is een wedstrijdelement waar twee teams in één boot tegen elkaar strijden. De wedstrijd vindt plaats met twee teams van zes personen in één grote roeiboot. De teams zitten elk aan een uiteinde tegenover elkaar in de boot. Midden boven de boot hangt een touw dat dient als markering. Op het startsein gaan beide teams volle kracht tegen elkaar in roeien en proberen ze de hele boot onder het touw door te krijgen. Het lijkt dus een beetje op touwtrekken, maar dan in een boot. Op de site van RTVNOF staan foto’s en een filmpje van de editie van 2017: http://www.rtvnof.nl/teams-foudgumbornwirdraard-winnen-dorpenslag/

DOKKUM – Zowel het herenteam als het damesteam van de dorpen Foudgum, Bornwird en Raard bleek de beste te zijn in de roeiwedstrijd ‘Dorpenslag’.Op het Dokkumer Grootdiep streden tien verschillende teams om de felbegeerde titel.

Het is de kunst om de kracht van de roei(st)ers te combineren met een zo goed mogelijke techniek (denk aan het zo synchroon mogelijk roeien).

Teams kunnen zich via de volgende link opgeven: http://www.admiraliteitsdagen.nl/unive-slag-om-noardeast-fryslan/

 Er is een heren- en een damescompetitie (indien zich meer dan 4 teams opgeven). In totaal is ruimte voor ongeveer 24 teams, dus wacht niet te lang! Geef in ieder geval de volgende gegevens door:

 Teamnaam

Dames-/herenteam

E-mailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

M.vr.gr.

 Gerke Teitsma

Namens de Activiteitencommissie Admiraliteitsdagen 2018

e. activiteiten@admiraliteitsdagen.nl

Eerste jeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen Niawier.

25-05-2018

Vrijdagavond kon de jeugd hun eerste wedstrijd kaatsen. De wedstrijd werd gesponsord door Frequent beveiliging en F van der Meulen auto’s. Er werd gekaatst door de welpen en de pupillen.
Bij de welpen stonden er 7 parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een winnaars-en verliezersronde. Bij de allerjongsten werd fanatiek en sportief gekaatst. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Renke Jacob Cuperus en Antsje Wiersma, tegen het partuur Amarins Kloostra en Tessa Reitsma. Het werd een spannende finale die pas beslist werd op een stand 5-5 (2-6) in het voordeel van het partuur Cuperus c.s. In de verliezersronde was de finale tussen de parturen Michelle Sijtsma en Fokje Wiersma nog spannender. Hier kwam alles aan de hang. Het partuur Sijtsma c.s. trok aan het langste eind en gingen in de verliezersronde met de eerste prijs naar huis.
Bij de pupillen stonden ook 7 parturen op de lijst. Hier waren twee parturen die er uit sprongen. Zij hadden tot de finale beide maar drie tegen eersten. Dit waren de parturen Hester Torensma en Laura Allema en het partuur Suzanna Allema en Marije Keegstra. Het beloofde in de winnaarsronde een spannende finale te worden. Het liep echter anders en het partuur van Allema c.s. won de finale in de winnaarsronde afgetekend met 5-1 (6-0).

Bij de verliezersronde stond het partuur Suzanne Torensma en Geertje Wiersma in de finale tegen het partuur Janiek Kloostra en Tineke Pauzenga. Hier waren de parturen echt aan elkaar gewaagd. Ze hielden elkaar lang in evenwicht maar uiteindelijk was hier de eerste prijs voor het partuur Torensma c.s.

Uitslagen:
Welpen (7 parturen)
1. Renke Jacob Cuperus en Antsje Wiersma
2. Amarins Kloostra en Tessa Reitsma
1. VR Michelle Sijtsma en Fokje Wiersma

Pupillen (7 parturen)
1. Suzanna Allema en Marije Keegstra
2. Hester Torensma en Laura Allema
1 VR. Suzanne Torensma en Geertje Wiersma

1e prijs Antje Wiersma en Renke Jakob Cuperus 1e prijs Suzanna Allema en welp Marije Keegstra. 1e prijs verliezersronde Michelle Sijtsma en Fokje Wiersma 2e prijs  Amarins Kloostra en Tessa Reitsma Hester Torensma en Laura Allema Suzanne Torensma en Geertsje Wiersma

Avond 4 daagse

32222220_778919075640485_2363403752892792832_n

Eten met een praatje afgesloten met een daverend applaus!

Eten met een praatje

Als u dit leest zijn de gezellige avonden van eten met een praatje, op 9 en 23 maart 2018 j.l alweer voorbij.

Het was wederom weer een groot succes ,en mochten we in totaal 82 gasten in Ny Sion verwelkomen.

We hebben deze keer een culinair reisje gemaakt van Holland naar China en het eindpunt was Italie.

De reis begon met Groentesoep en Chinese tomatensoep, gevolgd door Hollandse hachee met aardappelpuree en rode kool. Speklapjes uit Shanghai en gehaktballetjes zoetzure saus met witte rijst, en we eindigden met een Italiaanse Tiramisu.

Deze gerechten waren weer door enthousiaste vrijwilligers gemaakt, en werden met smaak opgegeten . De vrijwilligers werden door de gasten met een daverend applaus bedankt.

Uiteraard werd er volop gesproken en had iedereen een gezellige avond.

Lijkt het u na het lezen van dit stukje ook leuk om eens mee te eten. Dan bent u van harte welkom. In het winterwerkboekje van 2018/2019 houden we u op de hoogte en kunt u zich inschrijven .

We hebben dit jaar een gift van € 100.— overhandigd  aan het Roemenie project van de catechisanten van Siebe & Geertje en  Tjimmie & Marion.

vc

Met vriendelijke groet van de voorbereidings commissie

Binnengekomen brief verzakkingen en scheuren in muren

newsletterGoedendag allen,

Zouden jullie bijgevoegd stuk onder de aandacht van jullie dorpsbewoners willen brengen? meldingen met foto’s mogen wel bij mij ingeleverd worden. (dorpsbelangwierum@hotmail.com) Zodra er bekend is dat het formulier op de site van het schadeloket beter in te vullen is meld ik het.

Bij het afstemmingsoverleg inzake de gaswinning bij Ternaard zijn er toch wat verontrustende zaken naar voren gekomen. Het blijkt dat er in steeds meer dorpen verzakkingen en scheuren in muren worden geconstateerd. Dit door de winning bij oa Nes/Moddergat, Tibma, Engwierum .

Maar omdat wij niet aan kunnen tonen dat het daadwerkelijk door gaswinning komt wordt er vaak niks mee gedaan. Er is door de regering een schadeloket ingesteld. Maar deze mensen ontvangen geen klachten van schade.

Omdat het formulier niet heel gebruiksvriendelijk is heeft men aangegeven dat van iedere verzakking en/of scheur foto’s en een verhaal op papier kan worden gezet. Deze worden dan gebundeld en aan een medewerker van het loket  gegeven.

Van Fêste Grûn hebben ze contact met Mevr. T. Mondria van dit loket.

Binnenkort is hier ook meer info over te verwachten.

Zouden jullie dit aan de inwoners van jullie dorp bekend willen maken?

Alfêst tige tanke,

Doetie Prins (secr DB Wierum)

 

 

Verhalenavond in de kruidhof m.m.v. twee dorpsgenoten

Aanstaande vrijdag 26 januari is het zo ver.
Dan is er de Verhalenavond over Kruiden en wonderdokters in de Kruidhof in het kader van  LF2018.
De toegang is gratis.Bezoekers kunnen met de gids langs 5 verhalen en acts in de tuinen of zelf een verhalen route langs knapperende vuurtjes lopen. Samen met Magda Rietdijk heb ik de decoratie, verlichting en kleding verzorgt.
Ik doe de regie en heb op 1 na alle verhalen geschreven. Er doen 25 vrijwilligers mee en Tryater heeft ons gecoached.
Het wordt een schitterende avond.

Groetjes van Marion de Wal
kRUIDHOF 26-1-18