Onderzoek, wie helpt Marieke

Hoe belangrijk is de Friese taal voor u en in hoeverre voelt u zich
verbonden met Friesland?
Op dit moment schrijft Marieke van der Star haar masterscriptie van
Sociale Geografie over verbondenheid met Noordoost- en Noordwest
Friesland. Als u in dit gebied woont, bent u van harte uitgenodigd om de
enquête in te vullen. De enquête is volledig anoniem en er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk bedankt!
KLIK HIER OM NAAR HET ONDERZOEK TE GAAN