Uitdunning dorpsbosjes

Bestrijding essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden onderhoud en machinale dunning uitvoeren in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan meteen de
essentaksterfte worden aangepakt.

Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, na 15 juli, in een aantal
gebieden in Noard- Fryslân onderhoud aan dorpsbosjes. Het gaat deels om
houtoogst door dunning en op enkele plaatsen om het kappen van groepen
bomen in verband met bestrijding van de essentaksterfte. Ook de bosvakken bij Hantumuitburen en Niawier zijn de komende periode aan de
beurt. De planning is om de komende periode te starten in de bosvakken
die in de bijlage op kaart zijn weergegeven.

Dunning

Bij dunning worden sommige bomen gekapt om andere bomen een kans te
geven uit te groeien tot volwaardige rechte bomen met een mooie kruin.
Zo ontstaat er een gezond bos.

Voordat de dunning plaatsvindt worden de bossen geïnventariseerd door
onze boswachters. De bomen die moeten worden geveld, worden voorzien vaneen rode stip. De bomen die blijven krijgen een blauwe stip. De dunning
zal door Staatsbosbeheer worden uitbesteed aan een aannemer.

Essentaksterfte

Op sommige plaatsen worden groepen bomen gekapt. Dit is een
noodzakelijke maatregel om de essentaksterfte te bestrijden. Zo’n 80-90
procent van de essen is aangetast door deze schimmelziekte. Om te
voorkomen dat er ongelukken gebeuren door vallende bomen, moeten ze
preventief worden gekapt.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De
schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. IN 2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge
hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komtdoor een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De
sporen zijn van het vals essenvlieskelkje ( Chalara Fraxinea). Deze schimmel dringt via de balderen in de houtvaten van de essen waardoor
deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken
in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze
meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de
wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit
herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en
-ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig is zal worden bijgeplant.
Allemaal met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bosmet een hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de dorpsbosjes te
dunnen. Het broedseizoen is in deze periode afgelopen en de bodem is
goed begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de kap van groepen bomen het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden debroedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de
werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.