Dorpskrant – aanlevering copy mei 2023

Beste inwoners,

Heb jij Nieuws voor het dorp ?

Bijv:

–          leuk uitje van de buurt,

–          wist u datjes

–          meekijken met je hobby

–          Ideeën voor nieuwe rubrieken

–          Zijn er leuke ideeën voor de zomerperiode

–          enz. enz.

Graag ontvangen we je bijdrage voor 30 april 2023

Samen maken we weer een goed gevulde krant!

mail je bijdrage naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com
of breng het langs op Siercksmawei 27,  Nijewier

Alvast bedankt.

Hartelijke groet

Redactie

Dorpskrant Nijewier – Wetsens

 

P.s De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.