Dorpskrant – aanlevering copy mei 2023

Beste inwoners,

Heb jij Nieuws voor het dorp ?

Bijv:

–          leuk uitje van de buurt,

–          wist u datjes

–          meekijken met je hobby

–          Ideeën voor nieuwe rubrieken

–          Zijn er leuke ideeën voor de zomerperiode

–          enz. enz.

Graag ontvangen we je bijdrage voor 30 april 2023

Samen maken we weer een goed gevulde krant!

mail je bijdrage naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com
of breng het langs op Siercksmawei 27,  Nijewier

Alvast bedankt.

Hartelijke groet

Redactie

Dorpskrant Nijewier – Wetsens

 

P.s De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, stukken te wijzigen of te weigeren.

 

Resultaten van de woonenquête

De resultaten van de woonenquête.
Klik HIER of op onderstaande afbeelding om de PDF te downloaden.

 

Opzoek naar jou nieuws voor in de dorpskrant

Doarpskrante November online

De doarpskrante staat online!

2021 – November

Dorpskrant, info, info en nog eens info gezocht!

Beste bewoners van Niawier en Wetsens,

Heeft u onderstaande tekst niet op uw email gekregen en wilt u voortaan wel een mail krijgen als herinnering, kunt u uw email adres doorgeven op: dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

We zijn alweer halverwege april en als redactie van de dorpskrant zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het mei nummer van dit jaar.

Het is een vreemde periode voor iedereen en het verenigingsleven is stopgezet. Het werk is voor de één dubbel druk geworden omdat hij/zij in de verzorging werkt. En voor de ander totaal geen inkomsten meer omdat de zaak niet meer open mag.

Heel dubbel allemaal………. We wensen een ieder sterkte en kracht en heel veel positieve energie!

Omdat de bijdragen van de verenigingen dan ook minder is en in de agenda geen uitjes meer zijn vermeld,  willen we een ieder vragen om bij te dragen aan deze editie van de dorpskrant.

We zijn heel benieuwd hoe u / jij jouw tijd nu doorbrengt en wat voor “vervanging” je hebt gevonden voor wat nu niet meer mag/kan.

Schrijf je verhaal voor 27 april 2020 en breng het langs op Siercksmawei 27 of mail het naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Mochten er nieuwe bewoners in Niawier zijn komen wonen of is er een baby geboren, geef het door zodat wij contact op kunnen nemen om een stukje in de dorpskrant te plaatsen.

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

De Dorpskrantredactie 

Bazar, het is bijna weer zover.

Doarpskrante/Dorpskrant november 2018

Klik op de afbeelding om in PDF de Doarspkrante te openen.

Doarpskrante november 2018

Kopij gevraagd voor de nieuwe dorpskrant

Graag deze week aanleveren!!!

Aanleveren kopij dorpskrant

Bij voorkeur via het volgende mailadres:

dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Of afgeven aan de Siercksmawei 27

Wie ontwerpt het nieuwe voorblad van de Dorpskrant

tekentafel

2017_11_30_Novimber_Doarpskrante_def_2017_Novimber_Doarpskrante_def

Dorpskrant november online

Klik op de dorpskrant om in PDF te openen

 

Voorkant dorpskrant november  2017