Resultaten van de woonenquête

De resultaten van de woonenquête.
Klik HIER of op onderstaande afbeelding om de PDF te downloaden.

 

Opzoek naar jou nieuws voor in de dorpskrant

Doarpskrante November online

De doarpskrante staat online!

2021 – November

Dorpskrant, info, info en nog eens info gezocht!

Beste bewoners van Niawier en Wetsens,

Heeft u onderstaande tekst niet op uw email gekregen en wilt u voortaan wel een mail krijgen als herinnering, kunt u uw email adres doorgeven op: dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

We zijn alweer halverwege april en als redactie van de dorpskrant zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het mei nummer van dit jaar.

Het is een vreemde periode voor iedereen en het verenigingsleven is stopgezet. Het werk is voor de één dubbel druk geworden omdat hij/zij in de verzorging werkt. En voor de ander totaal geen inkomsten meer omdat de zaak niet meer open mag.

Heel dubbel allemaal………. We wensen een ieder sterkte en kracht en heel veel positieve energie!

Omdat de bijdragen van de verenigingen dan ook minder is en in de agenda geen uitjes meer zijn vermeld,  willen we een ieder vragen om bij te dragen aan deze editie van de dorpskrant.

We zijn heel benieuwd hoe u / jij jouw tijd nu doorbrengt en wat voor “vervanging” je hebt gevonden voor wat nu niet meer mag/kan.

Schrijf je verhaal voor 27 april 2020 en breng het langs op Siercksmawei 27 of mail het naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Mochten er nieuwe bewoners in Niawier zijn komen wonen of is er een baby geboren, geef het door zodat wij contact op kunnen nemen om een stukje in de dorpskrant te plaatsen.

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

De Dorpskrantredactie 

Doarpskrante/Dorpskrant november 2018

Klik op de afbeelding om in PDF de Doarspkrante te openen.

Doarpskrante november 2018

Kopij gevraagd voor de nieuwe dorpskrant

Graag deze week aanleveren!!!

Aanleveren kopij dorpskrant

Bij voorkeur via het volgende mailadres:

dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Of afgeven aan de Siercksmawei 27

Dorpskrant november online

Klik op de dorpskrant om in PDF te openen

 

Voorkant dorpskrant november  2017

Kopij gevraagd!!!

Heb je kopij, geef het door

.Aan alle inwoners van Niawier-Wetsens,

Graag zouden wij u willen vragen of u een bijdrage kunt leveren aan onze dorpskrant, die naar verwachting, in november weer uitkomt.

Heeft u nieuws, data voor de agenda, een leuk verhaal, ect. mail het ons voor 01 november 2017

Om de dorpskrant actueel te houden hebben we natuurlijk kopij nodig. Voor iedereen die iets wil vertellen dan ook de oproep om de nieuwtjes, aankondigingen, een evenement, verslagen van gehouden activiteiten, sportverslagen, foto’s en geplande activiteiten aan ons door te geven. Heeft u verder niets maar weet u wel dat er ergens iets in onze dorpen te doen of te zien valt, ook dat horen we graag.

Reacties zijn welkom bij voorkeur via de mail dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Deze dorpskrant is van en voor ons allemaal en zonder uw inbreng kunnen we niet. Dus, is er iets wat iedereen mag/moet weten; zet het op papier of op de mail en geef het aan ons door.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de dorpskrantredactie

Annemarie Tromp

N.B: We behouden ons het recht voor om niet relevante aangeleverde stukken ongeplaatst te laten.

Dorpskrant mei 2016