Dorpskrant, info, info en nog eens info gezocht!

Beste bewoners van Niawier en Wetsens,

Heeft u onderstaande tekst niet op uw email gekregen en wilt u voortaan wel een mail krijgen als herinnering, kunt u uw email adres doorgeven op: dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

We zijn alweer halverwege april en als redactie van de dorpskrant zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het mei nummer van dit jaar.

Het is een vreemde periode voor iedereen en het verenigingsleven is stopgezet. Het werk is voor de één dubbel druk geworden omdat hij/zij in de verzorging werkt. En voor de ander totaal geen inkomsten meer omdat de zaak niet meer open mag.

Heel dubbel allemaal………. We wensen een ieder sterkte en kracht en heel veel positieve energie!

Omdat de bijdragen van de verenigingen dan ook minder is en in de agenda geen uitjes meer zijn vermeld,  willen we een ieder vragen om bij te dragen aan deze editie van de dorpskrant.

We zijn heel benieuwd hoe u / jij jouw tijd nu doorbrengt en wat voor “vervanging” je hebt gevonden voor wat nu niet meer mag/kan.

Schrijf je verhaal voor 27 april 2020 en breng het langs op Siercksmawei 27 of mail het naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Mochten er nieuwe bewoners in Niawier zijn komen wonen of is er een baby geboren, geef het door zodat wij contact op kunnen nemen om een stukje in de dorpskrant te plaatsen.

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,

De Dorpskrantredactie