Ken je ze nog? ken je dit nog?

Ken je ze nog? Mensen van vroeger, buren, familie, bijzondere personen uit de omgeving? Andere oude foto’s?
Stuur uw foto of een verhaal naar de website (zie pagina contact).

De kerkenraad van 1934 en 1967, de jongelingsvereniging in 1938, gezonden door Siebe Holwerda

Fotoverantwoording van deze drie foto’s uit onze historie: Het boekje ” In Grazige weiden “ geschreven door Jan Walda

Niawier -  Metslawier  Hemelvaartsdag 1934

 

Gezamenlijke kerkenraad

van Niawier-Metslawier voor het kerkgebouw in 1934 op Hemelvaartsdag

v.l.n.r.achter: Willem Wijma, Age de Jong, Tj.Jac.Holwerda, ds G.Biersteker, Siemon Kloostra.

Voorste rij: P.H.Boersma, B.Dijkma, Ate Feenstra, Ate Schregardus, Ij.Baumfalk, Harke Stiksma, J.J.Heeringa, Eelke Haaksma

Let ook op de originele voorkant van het kerkgebouw!

Op de achterkant van deze foto staat geschreven: Psalm 133

Afscheid van Drimmelen 1967 Bij het afscheid van ds L.C.van Drimmelen november 1967 is er een groepsfoto gemaakt  van de voltallige kerkenraad.  De stenen pijp geeft een extra dimensie aan deze gelegenheid en foto.
Van links naar rechts:
1e rij Christ K.Sijtsma, Doeke W. Sijtsma, Zeeger van Halteren, Jan Gj. Walda.
2e rij Sake P. Sijtsma, Teade K. Steenstra, Lieuwe Nicolai. Tjomme L. Dijkma,
3e rij Rielof Kl. Dijkstra ,  Jan. R.Dijkstra,  Jan. G. Braaksma,  Jacob Tj. Holwerda, Thomas J.Fokkens, Ouwe M.Weidenaar, Jan J.Harms,
Zittend: Jan J. Holwerda,  Gjalt J.Walda, ds L.C.van Drimmelen,  Klaas S. Sijtsma, Willem J.de Boer.Bron: gedenkboekje 75 jarig bestaan Gereformeerde kerk Niawier
1878-1938 Geref.jongeren Niawier

De jongelingsvereniging in 1938 bij haar 60 jarig bestaan.

v.l.n.r.boven: Marcus Postma, Jan Torensma, Geert Holwerda, Siemon Katsma, Jan Mennema, Sipke Bos, Hendrik Feenstra, Wiltje Rozendaal.
Tweede rij: Jelle Miedema, Dirk Weidenaar, Jan Scheepstra, Bouke…? Jan Postmus, Wiebe Kuipers, Klaas Minnema, Doede de Boer, Hendrik de Vries, Reinder Prins, Tjipke Talsma, Hielke Postmus, Pieter Braaksma, Jan Tj.Holwerda, Ij.G.Braaksma.
Derde rij: Jac.Tj.Holwerda, B.Weidenaar, Sytze.Holwerda, Durk Postma, G.de Wind.

We proberen deze foto te achterhalen en

we hopen deze zsm te plaatsen

Het Grientehuske, gezonden door Elly Sijtsma

We proberen deze foto te achterhalen en

we hopen deze zsm te plaatsen

Een foto van een 65 plus reis

Een foto van een 65 plus reis Niawier en Wetsens van ongeveer 1950
Deze foto die in bezit is van Renske Steenstra-Kloostra is nog niet eerder afgedrukt in één van de verschenen fotoboekjes. Vandaar dat wij de foto met de nog bekende namen vermelden.v.l.n.r. achterste rij: Jantje Holwerda, Sietze Streekstra, mevr. De Haan, dhr. De Haan, dhr. I.K. Holwerda, Cornelis Steenstra, chauffeur Gosse Visser, mevr. Steenstra, dhr. J. Allema, dhr. G.R. Weidenaar, mevr. G. Miedema, Pieter Wijma.Middelste rij: mevr. Nynke Hartmans, mevr. R. Wijbenga, mevr. J. Weidenaar, mevr. D. Groen. dhr. D. de Vries, dhr. D. Prins, dhr. G. Miedema, mevr. W. Dijkstra, dhr. J.A. Wijbenga, mevr. H. Wijbenga. dhr. G. Talsma, mevr. J. Mennema, mevr. D.
Prins.Voorste rij: dhr. W.A. Brunia, mevr. G. Talsma, mevr. W. Brunia, mevr. Rozendaal, mevr. J. Allema, mevr. L. v.d. Meulen, dhr. L. v.d. Meulen, dhr. W. Dijkstra

 

Een eerdere foto (van oudere datum) staat vermeld in het boek It doarp Niawier en in het fotoboek Simmer 2000.

 

We proberen deze foto te achterhalen en

we hopen deze zsm te plaatsen

 De sneinsskoalle te Wetsens

We proberen deze foto te achterhalen en

we hopen deze zsm te plaatsen

Der hat in tiid west dat tsjerklike jongereinferienings in grutte bloei trochmakken.
Hjir foel e ek it wurk fan de sneinsskoalle ûnder. De herfoarme gemeente Ealsum – Wetsens hie ek altyd in frij grutte sneinsskoallegroep. Yn de jierren om 1960 hinne woe
de N.V.Z., dat is de Nederlandse Zondagschool Vereniging, besiikje op ‘e nij groepen te foarmjen, dy’t Da Capo hjitten. Dat betsjut: ‘Op ‘e nij útein sette’. It wie in soarte fan eksperiment.
Doet Visser, earder wenne en hikke en tein yn Wetsens, waard liedster fan de groep en de measte gearkomsten waarden hâlden yn de Wetsemer tsjerke. Renske Steenstra – Kloostra hie noch in pear foto’s fan de groep, dy’t alhiel ‘yntertsjerklik’ gearstald wie. Sy wienen doe de tiid al in bytsje foarút.Achterste rige: f.l.n.r. Afke Steenstra, Hindrik Nicolai, Kees Steenstra, Jan Boersma, Hylke v.d. Meulen, Doet Visser, liedster
Foarste rige: f.l.n.r. Pieter v.d. Meulen, Hotske v.d. Meulen, Hennie v.d. Kolk, Wilma v.d. Kolk, de Hoop, Iepie v.d. Bos

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie