Kindcentrum Oosternijkerk/Niawier stap dichterbij

Oosternijkerk – Het college van Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de locatie voor het nieuwe Kindcentrum ‘Wrâldwizer’ in Oosternijkerk op de locatie van de bestaande school CBS Foeke Sjoerds Skoalle.

Dit betekent dat het kindcentrum voor Oosternijkerk en Niawier een stap dichterbij is gekomen.

In samenspraak met de dorpsbelangen Oosternijkerk, Niawier en Nes en het schoolbestuur Arlanta zijn zes locaties beoordeeld middels een locatieonderzoek. Daarbij is gekeken naar de visie van de school en planologische, stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieukundige aspecten. Op basis van dit locatieonderzoek komt de huidige locatie van de school in Oosternijkerk als voorkeurslocatie naar voren.

Het nieuwe Kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Dat betekent dat binnen de het Kindcentrum een nauwe samenwerking bestaat tussen school en voorschoolse en buitenschoolse opvang, en tussen school en voortgezet onderwijs. Goede aansluiting en doorgaande lijnen zijn van groot belang. Het nieuwe kindcentrum wil een breed aanbod van activiteiten, met onder meer cultuur & creativiteit, sport & bewegen en wetenschap & techniek gaan aanbieden.

Nu de locatie bekend is, kan de volgende stap in het proces worden genomen om te komen tot een nieuwe basisschool. Hiervoor zal een programma van eisen voor de nieuwe school gemaakt worden, samen met de medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten. De planning is dat vanaf eind zomer 2020 gestart kan worden met de bouw van de school.


© Foto Foeke Sjoerdsskoalle
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie