Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer”

Logo

 

nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Datum: Woensdag 23 maart 2016
Tijd     : 20.15 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting :
  voorstel om de ledenkorting te verhogen naar € 700,00
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:Aftredend en niet herkiesbaar : Trienke Zijlstra en Gosse Veenma
 10.  Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.

www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie