De volgende literatuur is te koop over Niawier – Wetsens

it Doarp Nijewier

It Doarp Nijewier, door J. Walda (uitgegeven in 1977, naar aanleiding van ‘ Reünie 1977’ )

BOEK We zijn maar met weinigen klein in getal

We zijn maar met weinigen, klein in getal, door J. Walda (uitgegeven in april 2004)
Niawier – Wie alles wil weten over ruim 400 jaar geschiedenis van de Hervormd Gemeente Niawier kan terecht in het boek van Jan Walda. Hij hoop dat voor de lezers mag blijken wat de betekenis van een kerkelijke gemeenschap kan zijn. Walda: ,,In het verleden ligt het heden, in het nu wat het zal worden’’.
Het was de belangstelling voor de geschiedenis van het dorp Niawier en de daarbij behorende kerkgemeenschappen, die uiteindelijk leidde tot Wij zijn maar met weinigen, klein in getal . Een fraai gebonden boek van 117 bladzijden. Walda werkte er vier jaar aan in opdracht van de kerkvoogdij, die ook de kosten van de uitgave voor haar rekening nam.

 

Boek Pleatsen yn Eastdongeradiel

 

Pleatsen yn Eastdongeradiel, door R. Tolsma (uitgegeven bij gelegenheid van 100-jarig bestaan van de afdeling Oostdongeradeel-Schiermonnikoog van de Friesche Mij van Landbouw)

Nijewier Wetsens, 100 jier yn byld (uitgegeven door Dorpsbelang Niawier-Wetsens, ter gelegenheid van Simmer 2000)

In grazige weiden, de Gereformeerde Kerk van Niawier-Wetsens, door J. Walda

Wij zijn maar met weinigen, klein in getal. 400 jaar geschiedenis van hervormde gemeente Niawier-Metslawier, door J. Walda

 

De geur van vers gemaaid gras

De geur van vers gemaaid gras, door Jaap Mellink, uitgeverij Schaafsma Brouwer

ISBN nr 9080907928

geen afbeelding beschikbaar

Niawier, dat kleine dorpje in Friesland, waar het allemaal begon met Saape Gerbens en Maycke Claases. 1695- 1997.

geen afbeelding beschikbaar

In grazige weiden, een geschiedenis van honderd en dertien jaar Gereformeerde kerk van Niawier-Wetsens.
De Gereformeerde Kerk, Niawier, 2005.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie