Jeugdhonk Freonen fan it Hokje

 

It Hokje is het jeugdhonk voor Niawier e.o.

Openingstijden Ma – Zo van 19:00 – 22:00 uur of bij georganiseerde activiteiten.

 

Het bestuur van Freonen fan it Hokje:

Voorzitter : Ronald Lodder 0519-241340
Secretaris : Leonard van Hijum 06-46561870
Penningmeester : Pieter Allema

 

Algemeen bestuur:

Tjeerd Cuperus
Janco Weidenaar
Jesse Boonstra
Rielof Jan Allema

 

Internet-site:   www.facebook.com/ItHokje