KEATSFERIENING DE TRIJE DOARPEN

De kaatsvereniging is voor de dorpen: Niawier, Metslawier en Oosternijkerk.

 

Het bestuur van de Keatsferiening:

Interim Voorzitter: Antje Allema
Secretaris: Anja Bandstra-Visser h.j.bandstra@knid.nl
Penningmeester: Gert Jan Sijtsma

Email-adres:  Geen

Internet-site: www.kfdetrijedoarpen.nl

Facebookpaginawww.facebook.com/kf.detrijedoarpen