ORANJE VERENIGING

NIAWIER – WETSENS

 

De “Oranjevereniging” , zoals de meeste deze vereniging noemen, is opgericht op 25 september 1936. Het doel van de vereniging is – volgens de statuten – de liefde voor het Koningshuis aan te wakkeren en te versterken. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van oranjefeesten.
Ieder jaar is er in maart een ledenvergadering gezamenlijk met de ledenvergadering van Dorpsbelang.
Oranje Boven organiseert jaarlijks een aantal activiteiten op Koningsdag. Bij Nij Sion is er dan koffie met oranjekoek, waarbij ieder jaar altijd vele dorpsbewoners aanwezig zijn. Vervolgens zijn er soms spelletjes, wordt er een optreden verzorgd of zijn er andere activiteiten.
Het dorpsfeest wordt één keer per drie jaar gehouden, meestal net voor de zomervakantie. Min of meer vaste onderdelen zijn de spelletjes voor de schooljeugd, een zeskamp, kaatsen, ‘s avonds muziek en als afsluiting op zondag een tentdienst van de SOW-gemeente.

Lidmaatschap

Iedereen van 18 jaar en ouder kan lid worden, het lidmaatschap kost €5,-. Voor gezinnen bedraagt het lidmaatschap 10,-. De contributie wordt via een machtiging automatisch geïnd. Jongeren die 18 jaar worden, kunnen niet langer profiteren van het lidmaatschap van de ouders. Willen zij van de voordelen gebruik maken, dan dienen zij zelf lid te worden. Wie lid is kan gebruik maken van de voorverkoop van kaarten voor de optredens tijdens het dorpsfeest.

 

Het bestuur van de oranje vereniging:

 

Voorzitter : Tineke Terpstra 0519-724041
Secretaris : Maaike Braaksma 0519-241414
Penningmeester : Hilly Ramona Braaksma  – Dijkstra 06-40191856
Algemeen bestuur : Remco Braaksma
Algemeen bestuur : Leonard en Imelda van Hijum 06-4656170
Algemeen bestuur : Jeffrey & Miriam Koster 06-50510176
Algemeen bestuur : Bauke en Femke Soepboer 06-11965703

Facebookpagina : http://www.facebook.com/OranjeverenigingNiawierWetsens