PKN Metslawier – Niawier

Naam Adres telefoon functie
Ds. L. Adema Skipfeartsein 26, Metslawier 346827 Predikant
Bea Meindertsma Skipfeartsein 38, Metslawier 06-12025975 Scriba
Tiny Weidenaar Bredewei 4, Niawier 241700 Voorzitter
Betty Poley B. Bekkerstrjitte 12, Metslawier 241862 Voorzitter
Hendrik Nicolai Siercksmawei 21, Niawier 241658  Financieel administrateur
Lieuwe Rispens Skipfeartsein 16, Metslawier 241572  Administratie Kerkelijke bijdragen

 

 

Email-adres:    zie site voor diverse contactpersonen

Internet-site:    www.pkn-metslawier-niawier.nl