PKN Metslawier – Niawier

Naam Adres telefoon functie
Ds. L. Adema Skipfeartsein 26, Metslawier 346827 Predikant
Willie Kloostra – de Groot Grytmanswei 5, Niawier 241623 Scriba
 Jan Kuik  Keechsdyk 16, Morra  297972 Voorzitter
Hendrik Nicolai Siercksmawei 21, Niawier 241658  Financieel administrateur
Lieuwe Rispens Skipfeartsein 16, Metslawier 241572  Administratie Kerkelijke bijdragen

 

 

Email-adres:    zie site voor diverse contactpersonen

Internet-site:    www.pkn-metslawier-niawier.nl