Voetbal vereniging Ropta Boys

V.V. Ropta Boys

De accommodatie van Ropta Boys is gelegen aan de Fiver in Oosternijkerk, waar het beschikt over 1 hoofdveld en een kunstveld voor zeventallen welke tevens trainingsveld is.

Momenteel heeft Ropta Boys meer dan 250 leden, hiermee is het een gemiddeld grote voetbal vereniging in de gemeente NoardEast Fryslân

BESTUREN EN COMMISSIES

Hoofdbestuur:

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter Jan Age Wijma 06- 225 58 857
Secretaris Roel Sikkema 0519-241512
Penningmeester Andries Visser 06-239 09 681 penningmeester@roptaboys.nl
Wedstrijdsecretaris Aaltsje Meirink-Kalsbeek 06-110 40 069
Bestuurslid Andries Weidenaar 06-466 70 162
Bestuurslid Bas Dijkstra 06-293 06 240
Bestuurslid Jeugd Geert van Wieren 06-239 82 507 jeugdbestuur@roptaboys.nl
Leden Administratie Freerk Ids de Beer 06-505 79 415 nieuweleden@roptaboys.nl

Voor uitgebreide info zie: www.roptaboys.nl