Staatsbosbeheer plant nieuwe bomen wegens essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden herplant uitvoeren in enkele
dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Op een paar plekken waar dit nodig is,
zal worden geklepeld met een bosklepel om de bodem geschikt te maken
voor het planten van nieuwe bomen. Dit is nog een maatregel in het kader
van de bestrijding van de essentaksterfte

Staatsbosbeheer gaat de komende periode in een aantal gebieden in Noard-
Fryslân nieuwe bomen planten in dorpsbosjes. Dit zijn bosjes waarin
afgelopen jaren is gedund om de Essentaksterfte te bestrijden. Waar dat
nodig is, wordt de bodem geschikt gemaakt voor het planten van nieuwe
bomen met een bosklepel. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest
(Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

Nieuwe bomen planten

De bosklepel- en plantwerkzaamheden wordt door Staatsbosbeheer
uitbesteed aan een aannemer. Op het kaartje in de bijlage zijn de
verschillende locaties waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd
weergegeven.

Wat was essentaksterfte ook alweer?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De
schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. In
2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de
ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge
hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komt
door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De
sporen zijn van het vals essenvlieskelkje (Chalara Fraxinea). Deze
schimmel dringt via de bladeren in de houtvaten van de essen waardoor
deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken
in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze
meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de
wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit
herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt
hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende
jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en
-ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig wordt bijgeplant. Allemaal
met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een
hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de werkzaamheden
uit te voeren. Het broedseizoen is nu afgelopen en de bodem is goed
begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de werkzaamheden aan het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de
broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de
werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.