Volg de gemeente berichten over wat wel en niet kan oudjaarsdag

De eerste online bijeenkomsten ter voorbereiding van de jaarwisseling hebben inmiddels plaatsgevonden!

Met verschillende carbidschietploegen uit Noardeast-Fryslân hebben we virtueel gesproken over de jaarwisseling. Hier kreeg je de mogelijkheid om vragen te stellen over carbidschieten tijdens de jaarwisseling. Het kan zijn dat jouw ploeg hier niet bij aanwezig kon zijn, daarom hebben we een top drie van de meest gestelde vragen op een rijtje voor je gezet. Deze kun je vinden via deze link: http://www.noardeast-fryslan.nl/meest-gestelde-vragen…

Staat je vraag er niet tussen? Of heb je nog ideeën of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan gerust contact op met Reinder en zijn collega’s van team Feiligens.

Samen voor een veilig en coronaproof oud en nieuw!

Vertel het de gemeente!

Gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel stelden beide een woonvisie op. Via een korte vragenlijst horen zij graag specifiek wat er
in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Deze
vragenlijst is deze maand in te vullen.
Via de volgende linken komt u op de pagina’s waar de vragen zijn te beantwoorden.

Op noardeast-fryslan.nl:
https://www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/gemeente-maakt-woonvisie-denk-mee

Voor Noardeast-Fryslân:
https://www.facebook.com/noardeastfryslan/posts/774843976334260

Kerstboom inleveren

De inzameling van kerstbomen in 2020.

Sinds enkele jaren worden er door de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel acties ondernomen om de afgedankte kerstbomen op een goede manier in te zamelen. Veel van de kerstbomen werden vroeger opgebrand, langs de weg gegooid, of kwamen in het openbaar groen terecht. Dat is jammer. Voor het milieu is het beter om de bomen gescheiden in te zamelen. De kerstbomen kunnen dan worden versnipperd en als biomassa worden gebruikt voor de toepassing van duurzame energie of als grondstof voor bouwmaterialen.

Ook in 2020 willen we dit op een duurzame manier uitvoeren.
Op zaterdag 4  januari 2020 kunnen de bomen op van tevoren vastgestelde inzamelplekken worden ingeleverd tussen 10.00-11.00 uur in bijna alle dorpen van de regio. Zoals voorgaande jaren is voor Niawier-Wetsens het Veenma terrein weer de aangewezen plaats.

Iedereen mag hier zijn/haar kerstboom inleveren. Vroeger werd dit door kinderen gedaan om ze dan gezamenlijk in de brand te steken. Nu willen we de kinderen stimuleren om dit op een meer duurzame manier te doen.
Er worden geen kerstbomen meer opgehaald door de gemeente. Mocht een inwoner niet mee willen doen aan deze actie, dan kan hij/zij de kerstboom wel gewoon inleveren op de Milieustraat.

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50.
De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2020 worden  ingeleverd bij de vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, Pijnacker in Ferwert en de Bruna – Top 1 Toys in Kollum.
De loten hebben nummers die je moet bewaren. 
In de loterij worden per gemeente 3 geldprijzen verloot:
1e prijs                  € 75,00
2e prijs                  € 50,00
3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op 9 januari en de winnende loten worden op woensdag 15  januari bekend gemaakt in  de regionale kranten . De prijsuitreiking  vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 om 15.30 uur in de beide stadhuizen door de betrokken wethouders.

Informatie over werkzaamheden aan de N358

De provincie Fryslân wil graag informeren over de werkzaamheden aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân hier aan de weg. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen. De werkzaamheden splitsen we op in twee delen.

Metslawier
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november werkt de provincie aan de weg tussen de rotonde Lauwersmeerweg (N358/N361) tot net voorbij de rotonde Metslawier. De verbinding Roptawei blijft beschikbaar.

Ternaard
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 november werkt de provincie Fryslân aan het tweede gedeelte. Dit is vanaf de Van Haringsmastraat (kom Ternaard) tot de kruising Wierumerwei/Ternaarderwei (begin 60 km-zone).


Hinder
Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk leiden we om over Wetsens en Niawier. Het verkeer van Ternaard naar Oosternijkerk leiden we om over Hantum, Dokkum en Metslawier. Het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland leiden we om via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum)

N358 omleidingsroute Metslawier
N358 omleidingsroute Ternaard

De Oanheakker bracht inwoners op de been.

Vanaf eind mei tot begin oktober zijn medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân op pad door vele dorpen en diverse wijken van de gemeente. In de hiervoor ingerichte aanhanger halen ze op wat inwoners belangrijk vinden en wat hun ideeën en beelden zijn voor de (fysieke) leefomgeving voor de komende tien jaar. 

Woensdag 11 september was Niawier en Wetsens aan de beurt en kon je instappen en je wensen en zorgen bespreken. Enkele inwoners en dorpsbelang gaven hieraan gehoor. Alles werd genoteerd en besproken. De medewerkers van de gemeente nemen deze notities mee om te verwerken in een toekomstvisie.

Kerstboom inzameling

Inlever tussen 10.00 en 11.00 uur nabij terrein Veenma.

Kerstboom inzameling 2019

Geweldige opkomst stembureau Niawier

Niawier Woensdagmorgen 7.30 uur meldt inwoner Aant Jelle Soepboer zich bij het stembureau in dorpshuis Nij Sion. Aant-Jelle vertegenwoordigd zijn partij FNP en staat als nummer 16 op de lijst.

Na het overhandigen van de stempas ontkomt ook hij niet aan de controle check van zijn ID kaart door voorzitter Hendrik Nicolai. Hendrik maakt de show compleet om even kritisch met de loep te controleren op echtheid. Dit alles is natuurlijk een geintje!

Aant-Jelle zit op tijd omdat hij aan het werk moet, maar een praatje kan er altijd wel af bij hem. Terug kijkend op de debatten is hij tevreden, al vraagt hij zich wel af of het nu echt nodig was om zoveel debatten te moeten organiseren.Tot slot; een spannende dag laat hij weten, we zullen nu geduld moeten hebben tot alle stemmen geteld zijn, aldus Jelle Aant Soepboer.

Aansluitend werden de eerste stemmen uitgebracht door twee andere inwoners van Niawier. Welk opkomst percentage zal er vandaag gehaald worden, dat is een van de vragen die vanavond beantwoord kan worden.

20181121 Stemmen voor gemeenteraad1 20181121 Stemmen voor gemeenteraad2 20181121 Stemmen voor gemeenteraad3 20181121 Stemmen voor gemeenteraad4 20181121 Stemmen voor gemeenteraad5 20181121 Stemmen voor gemeenteraad6

—————————

Later die avond:

Stembureau Niawier is geteld. FNP grote winnaar met 126 stemmen, bijna alles voor Aant Jelle Soepboer. CDA nummer 2 in totaal is er ongeveer door 70 a 75% van de stemgerechtigden gestemd, (gemiddelde ligt binnen de gemeenten op 46%) 238 passen in totaal ingeleverd! Heeeel netjes qua opkomst!

46508759_909537545911970_3646366950143033344_n

Voorste CDA – achterste FNP