Enquête veiligheid in het buitengebied

Binnengekomen schrijven.

Beste dorpsbelangen,

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân zijn een project gestart om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren.
Stap voor stap worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Er is aandacht voor onderwerpen als diefstal, inbraak en ondermijning. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van de openbare ruimte met als doel om te zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken, maar onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit.

Op dit moment staat er een enquête open die ingevuld kan worden door inwoners van het buitengebied en bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn: http://bit.ly/veilig-buitengebied

Kerstbomeninzameling 2021 anders dan anders!

Kerstbomeninzameling 2021

In de eerste week van januari 2021 staat de inzameling van kerstbomen in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op het programma. De inzameling vindt traditiegetrouw plaats met de hulp van de plaatselijke belangen en vele inwoners. Door corona is de inzameling dit jaar verspreid over meerdere dagen.

Inzameling door de jeugd gaat niet door

De inzamelingswijze waarbij jeugd de kerstbomen huis-aan-huis inzamelt en hiervoor een lootje en waardebon ontvangt gaat helaas niet door. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken.

Inwoners kunnen de kerstboom tussen 4 en 7 januari naar de inzamelplek brengen

We vragen inwoners de kerstboom zelf vanaf 4 tot uiterlijk 7 januari naar één van de aangegeven locaties te brengen. Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op vanaf de inzamelplaatsen. De gemeente zorgt voor een verantwoorde verwerking van de kerstbomen. Als inwoners niet in de gelegenheid zijn om de boom op de aangegeven data naar de inzamelplek te brengen, dan kan de kerstboom ook naar de milieustraat gebracht worden. Daarnaast kan de kerstboom, al dan niet door de boom eerst te verkleinen, worden aangeboden in de GFT container.

Eind december worden de locaties bekendgemaakt

Sommige locaties zijn anders dan voorgaande jaren in verband met de inzameling op meerdere dagen. De inzamellocaties in de dorpen en wijken worden eind december bekendgemaakt via de gemeentelijke pagina in de huis aan huis krant, via de websites en social media van de gemeenten.

 

Volg de gemeente berichten over wat wel en niet kan oudjaarsdag

De eerste online bijeenkomsten ter voorbereiding van de jaarwisseling hebben inmiddels plaatsgevonden!

Met verschillende carbidschietploegen uit Noardeast-Fryslân hebben we virtueel gesproken over de jaarwisseling. Hier kreeg je de mogelijkheid om vragen te stellen over carbidschieten tijdens de jaarwisseling. Het kan zijn dat jouw ploeg hier niet bij aanwezig kon zijn, daarom hebben we een top drie van de meest gestelde vragen op een rijtje voor je gezet. Deze kun je vinden via deze link: http://www.noardeast-fryslan.nl/meest-gestelde-vragen…

Staat je vraag er niet tussen? Of heb je nog ideeën of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan gerust contact op met Reinder en zijn collega’s van team Feiligens.

Samen voor een veilig en coronaproof oud en nieuw!

Vertel het de gemeente!

Gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Dantumadiel stelden beide een woonvisie op. Via een korte vragenlijst horen zij graag specifiek wat er
in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Deze
vragenlijst is deze maand in te vullen.
Via de volgende linken komt u op de pagina’s waar de vragen zijn te beantwoorden.

Op noardeast-fryslan.nl:
https://www.noardeast-fryslan.nl/nieuwsoverzicht/gemeente-maakt-woonvisie-denk-mee

Voor Noardeast-Fryslân:
https://www.facebook.com/noardeastfryslan/posts/774843976334260

Kerstboom inleveren

De inzameling van kerstbomen in 2020.

Sinds enkele jaren worden er door de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel acties ondernomen om de afgedankte kerstbomen op een goede manier in te zamelen. Veel van de kerstbomen werden vroeger opgebrand, langs de weg gegooid, of kwamen in het openbaar groen terecht. Dat is jammer. Voor het milieu is het beter om de bomen gescheiden in te zamelen. De kerstbomen kunnen dan worden versnipperd en als biomassa worden gebruikt voor de toepassing van duurzame energie of als grondstof voor bouwmaterialen.

Ook in 2020 willen we dit op een duurzame manier uitvoeren.
Op zaterdag 4  januari 2020 kunnen de bomen op van tevoren vastgestelde inzamelplekken worden ingeleverd tussen 10.00-11.00 uur in bijna alle dorpen van de regio. Zoals voorgaande jaren is voor Niawier-Wetsens het Veenma terrein weer de aangewezen plaats.

Iedereen mag hier zijn/haar kerstboom inleveren. Vroeger werd dit door kinderen gedaan om ze dan gezamenlijk in de brand te steken. Nu willen we de kinderen stimuleren om dit op een meer duurzame manier te doen.
Er worden geen kerstbomen meer opgehaald door de gemeente. Mocht een inwoner niet mee willen doen aan deze actie, dan kan hij/zij de kerstboom wel gewoon inleveren op de Milieustraat.

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50.
De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2020 worden  ingeleverd bij de vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, Pijnacker in Ferwert en de Bruna – Top 1 Toys in Kollum.
De loten hebben nummers die je moet bewaren. 
In de loterij worden per gemeente 3 geldprijzen verloot:
1e prijs                  € 75,00
2e prijs                  € 50,00
3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op 9 januari en de winnende loten worden op woensdag 15  januari bekend gemaakt in  de regionale kranten . De prijsuitreiking  vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 om 15.30 uur in de beide stadhuizen door de betrokken wethouders.

Informatie over werkzaamheden aan de N358

De provincie Fryslân wil graag informeren over de werkzaamheden aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân hier aan de weg. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen. De werkzaamheden splitsen we op in twee delen.

Metslawier
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 november werkt de provincie aan de weg tussen de rotonde Lauwersmeerweg (N358/N361) tot net voorbij de rotonde Metslawier. De verbinding Roptawei blijft beschikbaar.

Ternaard
Van maandag 18 t/m vrijdag 22 november werkt de provincie Fryslân aan het tweede gedeelte. Dit is vanaf de Van Haringsmastraat (kom Ternaard) tot de kruising Wierumerwei/Ternaarderwei (begin 60 km-zone).


Hinder
Het autoverkeer kan in genoemde periodes er niet langs. Het verkeer naar Metslawier en Oosternijkerk leiden we om over Wetsens en Niawier. Het verkeer van Ternaard naar Oosternijkerk leiden we om over Hantum, Dokkum en Metslawier. Het doorgaand verkeer van/naar boot Ameland leiden we om via de N356/N361 (Brantgum/Dokkum)

N358 omleidingsroute Metslawier
N358 omleidingsroute Ternaard

De Oanheakker bracht inwoners op de been.

Vanaf eind mei tot begin oktober zijn medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân op pad door vele dorpen en diverse wijken van de gemeente. In de hiervoor ingerichte aanhanger halen ze op wat inwoners belangrijk vinden en wat hun ideeën en beelden zijn voor de (fysieke) leefomgeving voor de komende tien jaar. 

Woensdag 11 september was Niawier en Wetsens aan de beurt en kon je instappen en je wensen en zorgen bespreken. Enkele inwoners en dorpsbelang gaven hieraan gehoor. Alles werd genoteerd en besproken. De medewerkers van de gemeente nemen deze notities mee om te verwerken in een toekomstvisie.