Straat_putje.

Straatput0

Maandag 5 oktober heeft een medewerker van Gemeentewurk een straatkolk aan de Siercksmawei vervangen. Dit putje nam een aantal uren in beslag maar kan nu weer dienst doen om het regenwater af te voeren. Dat dit nodig was bleek wel uit de afgelopen tijd. Tijdens zware regenval kwam de driehoek, Siercksmawei-Grytmanswei-Singel regelmatig onderwater te staan. Het probleem zat hem in de bewuste straatkolk, deze kon zijn water niet kwijt aan het riool stelsel. Na controle van de kolk bleek de buis stuk te zijn en daardoor verstopt. Nu is de nieuwe put rechtstreeks op een buis aangesloten welke water afvoert naar de sloot, welke bij de ingang van het ”bospad” zit. Voorheen verdween dit water het rioolstelsel in en deze heeft het soms toch al moeilijk genoeg, met name wanneer er extreme regenbuien zijn. Als alles naar behoren werkt zal er een einde zijn gekomen aan de wateroverlast.

Twee weken terug kwam de kwestie te sprake toen  dhr. S. Yntema van Gemeentewurk langskwam om afspraken te maken voor het verplaatsen van het bankje van de ene kant ”bospad” naar de andere kant ”bospad”. Na gemaakte afspraken vroeg hij, ”of er verder ook nog iets te melden was of dat er problemen waren”. Het wateroverlast probleem is aangekaart. Hij zei vervolgens toe actie te ondernemen en vatte de koe bij de hoorn door de volgende dag al medewerkers langs te sturen om te onderzoeken waar het probleem zat. Eerder genoemde feiten waren de conclusie en er werd toegezegd dat e.e.a. opgelost zou worden. Nu een paar weken later is deze klus geklaard. Het mag dan ook wel eens genoemd worden (omdat er nog wel eens vooroordelen zijn) dat er best snel geschakeld kan worden binnen de gemeentelijke dienst!

[pwaplusphp album=Straatputje]

School in actie tegen krimp, leefbaarheid en toekomst.

CBS By de Boarne zoekt naar nieuwe mogelijkheden om krimp, leefbaarheid en hun toekomst veilig te stellen.
Dat dit leeft in het dorp was dan ook maandagavond wel zichtbaar, de hal van de school zat behoorlijk vol.
Vele ouders, PCBO, verenigingen, politiek en dorpsgenoten hadden de moeite genomen om deze avond bij te wonen om zo met elkaar in gesprek te gaan. Door middel van stellingen werd erin kleine groepjes met elkaar van gedachte gewisseld. De ideeën werden op tafelkleden geschreven en aan het einde van de avond werden deze gepresenteerd en uitgelegd. De werkgroep gaat met al deze ideeën weer aan de slag om de School en Niawier breed uit één te zetten in de media met als doel de handen in één te slaan.
.
Onderstaande artikel Takomstkafee legt uit wat het doel afgelopen maandagavond was.
.
Publicatie: Waldnet
ma 30 maart 2015 10.42 uur

Takomstkafee over school en dorp van morgen

NIAWIER – Maandag 30 maart organiseert CBS By de Boarne uit Niawier/Wetsens een ’takomstkafee’. Een avond waar de school, dorpsgenoten, ouders en verenigingen samen brainstormen over de veranderende wereld en de toekomstige samenleving.

Tijdens de bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld over de toekomst, zodat er verbindingen ontstaan tussen de verschillende partijen en vernieuwingen krachtiger worden neergezet. “Het is heel waardevol om in een open en informele sfeer met elkaar te praten over de toekomst van de school en de mienskip”, zegt Anneke Allema, een van de organisatoren. “Hoe kunnen we het dorp en de school levend houden?, welke rol hebben we als verschillende betrokkenen hierin?, wat hebben we van elkaar nodig?” dat zijn enkele vraagstukken die op deze avond ter tafel komen.

Uitgenodigd zijn onder andere het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, de stichting CBO Dongeradeel, alle ouders en alle dorpsgenoten, de sportverenigingen, dorpsbelangen, PKN Metslawier/Niawier. “Een sterke verbinding tussen school en leefgemeenschap/maatschappelijke organisaties draagt bij aan leefbaarheid van kleine kernen.”

Eerder al werd een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp ‘krimp’. Naar aanleiding hiervan werd de werkgroep kleine scholen opgericht, die onderzoek deed naar de kansen die krimp kan bieden voor de school. Om beter in te spelen op de veranderende tijd werkt basisschool By de Boarne met het continurooster en is gekozen voor KansRijkOnderwijs, een klassendoorbrekende vorm van eigentijds onderwijs.

.

Publicatie: LC
di 31 maart 2015

LC-school.

Foto impressie van de maandag avond.

[pwaplusphp album=Takomstkafee]