Kerstbomen ontvangen, loten uitgedeeld.

1

Vrijwilligers Thea Zijlstra en Jan Gardien stonden om 10 uur op het terrein van Veenma klaar om kerstbomen in ontvangst te nemen. Dat het een koude wacht zou worden was al snel duidelijk, want storm lopen deed het niet. De meegenomen thermosfles met koffie kon gelukkig wat hartverwarmend werken. In totaal zijn er zo’n 11 bomen gebracht.

Voor elke ingeleverde boom kreeg men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mochten ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten en extra waardebonnen verzamelden voor de speelgoedwinkel. De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2016 worden ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys in Dokkum.

Verder kreeg je een lot voor elke ingeleverde boom. De loten hebben nummers waar 3 geldprijzen op verloot worden:

1e prijs € 75,00
2e prijs € 50,00
3e prijs € 25,00

De trekking zal plaats vinden in de raadscommissie. U kunt dit op tv volgen via RTV NOF. De winnende loten worden verder ook bekend gemaakt in de NDC . De prijsuitreiking vindt vermoedelijk plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

 

5 4 3 2

 

 

 

6l

 

 

 

 

7

Vervangen bomen Siercksmawei

Gem3

Dit najaar start de gemeente Dongeradeel met het vervangen en/ of aanplant van nieuwe beplanting aan de Sierksmawei in Niawier.
Op de bijgevoegde tekening is te zien wat er in uw dorp gaat veranderen. Het is mogelijk dat u enige overlast ondervindt tijdens de werkzaamheden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar via het Klanten
Contact Centrum op telefoonnummer 140519.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen

 

 

 

Gem2Onderstaande link is om deze kaart in PDF te openen

 

 

Vervanging straatbomen Siercksmawei

Vrijwilligersprijs Dongeradeel

De Vrijwilliger van het Jaar 2015 in Dongeradeel

Deze vrijwilligersprijs is een symbolisch eerbetoon van de gemeente Dongeradeel aan inwoners die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. Jaarlijks zetten vele inwoners in de gemeente Dongeradeel zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Dat laat de gemeente graag laten blijken. Daarom is de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in het leven geroepen. Kent u een vrijwilliger die volgens u deze prijs verdient? Laat het weten en meld deze vrijwilliger aan!

Waarom een vrijwilligersprijs? Vrijwilligers zorgen voor een leefbare samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap in stad, wijk of dorp verdienen aandacht. Via deze persoon, de Vrijwilliger van het Jaar, krijgen alle mensen die zich vrijwillig inzetten, een gezicht.

Wie komt er in aanmerking voor een prijs? Mensen die met hun vrijwilligerswerk op unieke, waardevolle of opvallende wijze iets betekenen voor een ander of de gemeenschap komen in aanmerking voor de prijs.

 Het vrijwilligerswerk wordt in de gemeente Dongeradeel verricht.
 De vrijwilliger woont in Dongeradeel.
 De vrijwilliger mag geen vergoeding hiervoor ontvangen, behalve de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 Alle soorten vrijwilligerswerk komen in aanmerking, denk aan vrijwilligerswerk in welzijn en zorg, cultuur, sport, onderwijs, economie recreatie en toerisme, leefbaarheid of vrijwilligerswerk vanuit de kerken.
 Er is sprake van langdurige inzet.

Wie kan iemand aanmelden voor een prijs? Iedereen kan een aanmelding doen (ook kerken, verenigingen en stichtingen). Vrijwilligers voordragen kan tot 1 december 2015. Hebt u een vraag over de vrijwilligersprijs? Stuur een mailtje naar: Vrijwilligersprijsdongeradeel@het-bolwerk.eu
U kunt uw favoriete vrijwilliger aanmelden bij het Vrijwilligerssteunpunt het Bolwerk via de website : www.het-bolwerk.eu

Wanneer is de prijsuitreiking? Een jury maakt in december een keuze uit alle voorgedragen vrijwilligers die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2016 zal de Vrijwilligersprijs van Dongeradeel 2016 uitgereikt worden aan een individuele vrijwilliger.

Vrijwilliger 2015

Straat_putje.

Straatput0

Maandag 5 oktober heeft een medewerker van Gemeentewurk een straatkolk aan de Siercksmawei vervangen. Dit putje nam een aantal uren in beslag maar kan nu weer dienst doen om het regenwater af te voeren. Dat dit nodig was bleek wel uit de afgelopen tijd. Tijdens zware regenval kwam de driehoek, Siercksmawei-Grytmanswei-Singel regelmatig onderwater te staan. Het probleem zat hem in de bewuste straatkolk, deze kon zijn water niet kwijt aan het riool stelsel. Na controle van de kolk bleek de buis stuk te zijn en daardoor verstopt. Nu is de nieuwe put rechtstreeks op een buis aangesloten welke water afvoert naar de sloot, welke bij de ingang van het ”bospad” zit. Voorheen verdween dit water het rioolstelsel in en deze heeft het soms toch al moeilijk genoeg, met name wanneer er extreme regenbuien zijn. Als alles naar behoren werkt zal er een einde zijn gekomen aan de wateroverlast.

Twee weken terug kwam de kwestie te sprake toen  dhr. S. Yntema van Gemeentewurk langskwam om afspraken te maken voor het verplaatsen van het bankje van de ene kant ”bospad” naar de andere kant ”bospad”. Na gemaakte afspraken vroeg hij, ”of er verder ook nog iets te melden was of dat er problemen waren”. Het wateroverlast probleem is aangekaart. Hij zei vervolgens toe actie te ondernemen en vatte de koe bij de hoorn door de volgende dag al medewerkers langs te sturen om te onderzoeken waar het probleem zat. Eerder genoemde feiten waren de conclusie en er werd toegezegd dat e.e.a. opgelost zou worden. Nu een paar weken later is deze klus geklaard. Het mag dan ook wel eens genoemd worden (omdat er nog wel eens vooroordelen zijn) dat er best snel geschakeld kan worden binnen de gemeentelijke dienst!

[pwaplusphp album=Straatputje]

School in actie tegen krimp, leefbaarheid en toekomst.

CBS By de Boarne zoekt naar nieuwe mogelijkheden om krimp, leefbaarheid en hun toekomst veilig te stellen.
Dat dit leeft in het dorp was dan ook maandagavond wel zichtbaar, de hal van de school zat behoorlijk vol.
Vele ouders, PCBO, verenigingen, politiek en dorpsgenoten hadden de moeite genomen om deze avond bij te wonen om zo met elkaar in gesprek te gaan. Door middel van stellingen werd erin kleine groepjes met elkaar van gedachte gewisseld. De ideeën werden op tafelkleden geschreven en aan het einde van de avond werden deze gepresenteerd en uitgelegd. De werkgroep gaat met al deze ideeën weer aan de slag om de School en Niawier breed uit één te zetten in de media met als doel de handen in één te slaan.
.
Onderstaande artikel Takomstkafee legt uit wat het doel afgelopen maandagavond was.
.
Publicatie: Waldnet
ma 30 maart 2015 10.42 uur

Takomstkafee over school en dorp van morgen

NIAWIER – Maandag 30 maart organiseert CBS By de Boarne uit Niawier/Wetsens een ‘takomstkafee’. Een avond waar de school, dorpsgenoten, ouders en verenigingen samen brainstormen over de veranderende wereld en de toekomstige samenleving.

Tijdens de bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld over de toekomst, zodat er verbindingen ontstaan tussen de verschillende partijen en vernieuwingen krachtiger worden neergezet. “Het is heel waardevol om in een open en informele sfeer met elkaar te praten over de toekomst van de school en de mienskip”, zegt Anneke Allema, een van de organisatoren. “Hoe kunnen we het dorp en de school levend houden?, welke rol hebben we als verschillende betrokkenen hierin?, wat hebben we van elkaar nodig?” dat zijn enkele vraagstukken die op deze avond ter tafel komen.

Uitgenodigd zijn onder andere het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, de stichting CBO Dongeradeel, alle ouders en alle dorpsgenoten, de sportverenigingen, dorpsbelangen, PKN Metslawier/Niawier. “Een sterke verbinding tussen school en leefgemeenschap/maatschappelijke organisaties draagt bij aan leefbaarheid van kleine kernen.”

Eerder al werd een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp ‘krimp’. Naar aanleiding hiervan werd de werkgroep kleine scholen opgericht, die onderzoek deed naar de kansen die krimp kan bieden voor de school. Om beter in te spelen op de veranderende tijd werkt basisschool By de Boarne met het continurooster en is gekozen voor KansRijkOnderwijs, een klassendoorbrekende vorm van eigentijds onderwijs.

.

Publicatie: LC
di 31 maart 2015

LC-school.

Foto impressie van de maandag avond.

[pwaplusphp album=Takomstkafee]