Himmeldei 2016, samen zorgen voor een schoon dorp.

Binnengekomen bericht afkomstig van gemeente; gedeeld door dorpsbelang.

Himmeldei.

Gemeente en dorpsbelang roepen op tot het organiseren van een himmeldei!

Geachte heer, mevrouw,

Wat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving?

Graag nodigen wij u hierbij uit een himmeldei te organiseren. De gemeente hecht veel waarde aan een schone leefomgeving. Toch kan het ontstaan van zwerfafval nooit helemaal worden voorkomen. Bekend is dat veel inwoners zich storen aan zwerfafval op straat, in het plantsoen en in de bosjes.

De gemeente wil graag alle inwoners betrekken bij het voorkomen en opruimen van het zwerfvuil. Daarom ondersteunen we u als basisscholen, voorgezet onderwijs, (wijk/buurt)verenigingen en dorpsbelangen graag weer bij de organisatie van een himmeldei. Deze ondersteuning bestaat uit het verstrekken van papierprikkers en grijze containers. Na afloop worden de volle containers door de reiniging weer opgehaald. Als herinnering aan hun deelname ontvangen de deelnemers een leuke attentie.

Indien je/u bereid bent mee te doen aan himmeldei 2016, meld je dan in je eigen dorp aan via email adres van het dorpsbelang: secretaris@niawier-wetsens.nl
of via mail adres van de site: niawierwetsens@gmail.com
Ook mag dit dmv een Pbtje via Facebook, of simpelweg als reactie op deze pagina (zie onderaan).

Wij hopen je/u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen
.
M. Woudwijk

beleidsmedewerker

 

Dongeradeel behoudt stembureaus toch.

Stembureau open

Logo Waldnet

 

Dongeradeel behoudt stembureaus toch

 

 

 

 

illegaal afval gestort.

Afval Bietenplaats NiawierDorpsbelang ontving het volgende bericht:

Bij de gemeente is een melding binnen gekomen over de bietenplaats aan de Mearswei.

In de afgelopen weken is hier nogal wat afval gedumpt zoals op de foto te zien is.

Dit is uiteraard niet de bedoeling en hoewel Wijkbeheer de boel deze keer heeft opgeruimd,

wordt medewerking van ons dorpsbewoners op prijs gesteld om het buitengebied schoon te houden.

Dit is niet alleen in het belang van de gemeente, maar ook wij vinden het niet prettig als men op deze plek illegaal afval stort.

Rioolreiniging en inspectie.

Brief Rioolreiniging en Inspectiefdf

Riolering. 20150113 Riolering 20150113

Winnende lotnummers kerstbomenactie zijn:

loterij_1De winnende lotnummers van de kerstbomenactie zijn bekend!

1e prijs (75 euro): blauw 471
2e prijs (50 euro): geel 718
3e prijs (25 euro): groen 101

Prijswinnaars kunnen zich melden melden bij de gemeente Dongeradeel via telefoonnummer 14 0519. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis in Dokkum.

Kerstbomen ontvangen, loten uitgedeeld.

1

Vrijwilligers Thea Zijlstra en Jan Gardien stonden om 10 uur op het terrein van Veenma klaar om kerstbomen in ontvangst te nemen. Dat het een koude wacht zou worden was al snel duidelijk, want storm lopen deed het niet. De meegenomen thermosfles met koffie kon gelukkig wat hartverwarmend werken. In totaal zijn er zo’n 11 bomen gebracht.

Voor elke ingeleverde boom kreeg men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mochten ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten en extra waardebonnen verzamelden voor de speelgoedwinkel. De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2016 worden ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys in Dokkum.

Verder kreeg je een lot voor elke ingeleverde boom. De loten hebben nummers waar 3 geldprijzen op verloot worden:

1e prijs € 75,00
2e prijs € 50,00
3e prijs € 25,00

De trekking zal plaats vinden in de raadscommissie. U kunt dit op tv volgen via RTV NOF. De winnende loten worden verder ook bekend gemaakt in de NDC . De prijsuitreiking vindt vermoedelijk plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

 

5 4 3 2

 

 

 

6l

 

 

 

 

7

Nieuwsbrief jaarwisseling 2015=2016

Klik onderstaande link om de nieuwsbrief te openen.

 

Nieuwsbrief Jaarwisseling 20152016

Nieuwsbrief jaarwisseling 2015=2016

Klik onderstaande link om de nieuwsbrief te openen.

 

Nieuwsbrief Jaarwisseling 20152016

Vervangen bomen Siercksmawei

Gem3

Dit najaar start de gemeente Dongeradeel met het vervangen en/ of aanplant van nieuwe beplanting aan de Sierksmawei in Niawier.
Op de bijgevoegde tekening is te zien wat er in uw dorp gaat veranderen. Het is mogelijk dat u enige overlast ondervindt tijdens de werkzaamheden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar via het Klanten
Contact Centrum op telefoonnummer 140519.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen

 

 

 

Gem2Onderstaande link is om deze kaart in PDF te openen

 

 

Vervanging straatbomen Siercksmawei

Vrijwilligersprijs Dongeradeel

De Vrijwilliger van het Jaar 2015 in Dongeradeel

Deze vrijwilligersprijs is een symbolisch eerbetoon van de gemeente Dongeradeel aan inwoners die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. Jaarlijks zetten vele inwoners in de gemeente Dongeradeel zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Dat laat de gemeente graag laten blijken. Daarom is de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in het leven geroepen. Kent u een vrijwilliger die volgens u deze prijs verdient? Laat het weten en meld deze vrijwilliger aan!

Waarom een vrijwilligersprijs? Vrijwilligers zorgen voor een leefbare samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap in stad, wijk of dorp verdienen aandacht. Via deze persoon, de Vrijwilliger van het Jaar, krijgen alle mensen die zich vrijwillig inzetten, een gezicht.

Wie komt er in aanmerking voor een prijs? Mensen die met hun vrijwilligerswerk op unieke, waardevolle of opvallende wijze iets betekenen voor een ander of de gemeenschap komen in aanmerking voor de prijs.

 Het vrijwilligerswerk wordt in de gemeente Dongeradeel verricht.
 De vrijwilliger woont in Dongeradeel.
 De vrijwilliger mag geen vergoeding hiervoor ontvangen, behalve de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 Alle soorten vrijwilligerswerk komen in aanmerking, denk aan vrijwilligerswerk in welzijn en zorg, cultuur, sport, onderwijs, economie recreatie en toerisme, leefbaarheid of vrijwilligerswerk vanuit de kerken.
 Er is sprake van langdurige inzet.

Wie kan iemand aanmelden voor een prijs? Iedereen kan een aanmelding doen (ook kerken, verenigingen en stichtingen). Vrijwilligers voordragen kan tot 1 december 2015. Hebt u een vraag over de vrijwilligersprijs? Stuur een mailtje naar: Vrijwilligersprijsdongeradeel@het-bolwerk.eu
U kunt uw favoriete vrijwilliger aanmelden bij het Vrijwilligerssteunpunt het Bolwerk via de website : www.het-bolwerk.eu

Wanneer is de prijsuitreiking? Een jury maakt in december een keuze uit alle voorgedragen vrijwilligers die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2016 zal de Vrijwilligersprijs van Dongeradeel 2016 uitgereikt worden aan een individuele vrijwilliger.

Vrijwilliger 2015