Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging:

Algemene Ledenvergadering

Datum: 16 maart 2017
Tijd     : 20.00 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:Aftredend en niet herkiesbaar : Sjouke Basteleur
  het bestuur draagt voor: Jan Dijkstra

(Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen voor de vergadering gemeld
worden bij de voorzitter)

10. Mededelingen van het bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie