Verslag Jeugdkaatsen Chris Sijtsma partij.

Chris Sijtsma partij KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 17 juni stond er voor de jeugdleden de Christ Sijtsma partij op het programma. Christ Sijtsma is zeer veel jaren voorzitter geweest van de kaatsvereniging.

Bij de welpen werd er gekaatst in een A en een B categorie. Bij de B categorie stonden er vier parturen op de lijst. Na twee omlopen waren er twee parturen die beide wedstrijden hadden gewonnen. In de laatste omloop moesten deze parturen tegen elkaar. Dit waren de parturen Laura Allema en Suzanne Torensma, en het partuur Geertje Wiersma en Nynke Keegstra. Er werd fanatiek gestreden voor ieder punt. Het partuur Laura Allema c.s. won deze wedstrijd met 5-3 6-0.

Bij de welpen A categorie, stonden er ook 4 parturen op de lijst. Ook hier werd ontzettend fanatiek gekaatst en je kunt zien dat iedereen gedurende het seizoen steeds beter gaat kaatsen. De spannendste partij was te zien in de eerste omloop. Deze partij ging tussen de parturen Jarno Cuperus en Kristine Gardenier tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kirsten Wiersma. Deze parturen maakten er een hele spannende wedstrijd van en werd past beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Pieter Siebe Cuperus c.s. Het partuur Suzanna Allema en Hester Torensma gingen met de kransen naar huis, zij wonnen al hun wedstrijden.

De laatste categorie waren de jongens en Aljantine. De rest van de meiden liet verstek gaan. Hier deze keer maar 3 parturen. In de eerste omloop gelijk een spannende partij. Dylan Cuperus en Enno Cuperus kaatseten tegen Edser Slager en Aljantine Holtewes. Het partuur Cuperus c.s. keek in eerste instantie tegen een grote achterstand aan. Maar gaandeweg de partij kwamen ze steeds dichterbij. Ze wonnen uiteindelijk met 5-5 6-6. Het partuur Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma won ook hun eerste wedstrijd, zodat er een echte finale was. Op papier kon het een spannende westrijd worden. Dit werd het helaas niet. Het partuur Hendrik Willem van der Vorst c.s. wonnen deze partij met 5-2 6-0, mede door veel fouten aan de opslag van Cuperus c.s.

Uitslagen;

Welpen B (4 parturen)

1 Laura Allema en Suzanne Torensma

2 Geertje Wiersma en Nynke Keegstra

Welpen A (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Hester Torensma

2 Janiek Kloostra en Jan de Hoop

Jongens en Aljantina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma

1e Jongens met fam Sijtsma 1e jongens Winnaars welpen met familie Sijtsma 1e Welpen A 1e Welpen B

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord