Verslag kaatsen Boerenpartij.

Boerenpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 16 juli stond de jaarlijkse Boerenpartij op het programma bij KF de Trije Doarpen. Er kon gekaatst worden in 5 verschillende categorieën. Bij de welpen/pupillen stonden 7 parturen op de lijst. Hier werd gekaatst in een winnaars- en verliezersronde. Meteen in de eerste omloop moesten 2 favoriete parturen het tegen elkaar opnemen. Janiek Kloostra en Antsje Wiersma moesten kaatsen tegen Jarno Cuperus en Nynke Keegstra. Deze partij eindigde meteen met alles aan de hang in het voordeel van partuur Jarno Cuperus c.s. Ook de tweede omloop leverde een partij op met alles aan de hang, deze ging tussen partuur Hester Torensma en Laura Allema tegen Jan de Hoop en Kristine Gardenier. Hier wist partuur Hester Torensma c.s de laatste slag te winnen. Hierdoor ware zij de eerste finalist. De andere finalist kwam uit de parturen Geertje Wiersma en Gerbrich Mol en Jarno Cuperus c.s. Dit werd een gemakkelijke overwinning voor de laatst genoemd partuur. De winst en de felbegeerde kransen gingen naar Hester Torensma en Laura Allema op de stand 5-3 6-4 De verliezersronde werd gewonnen door partuur Janiek Kloostra en Antsje Wiersma.

Bij de jongens waren 4 parturen en zij kaatsen een competitie. In de eerste omloop was er weinig spanning en werden beide partijen op 5-0 6-2 verkaatst. Ook de tweede omloop was snel beslist en toen werd duidelijk dat er 2 parturen uitsprongen voor de winst. Partuur Edser Slager en Hendrik Willem v/d Vorst en partuur Dylan Cuperus en Rutger Torensma waren nog in de race voor de kransen. In de onderlinge strijd maakten ze er een mooie wedstrijd van die eindigde op 5-5 6-2 in het voordeel van partuur Dylan Cuperus c.s.

De dames kaatsen 3 keer in verschillende formatie tegen elkaar. Hier was het ook lang spannend wie met de prijzen naar huis zou gaan. Uiteindelijk werd Petra Feenstra de winnaar. De tweede prijs werd op de punten in het laatste verkaatste eerst beslist. Hier had Janna de Weger 2 punten minder tegen dan Emma Allema waardoor Janna de tweede prijs kreeg. Bij de inmiddels getalenteerde kneuzen was het weer een gezellig boel. Deze categorie is een aantal weken spontaan opgezet en zij kaatsen elke seniorenpartij ook fanatiek mee zonder kaatswant met een grote luchtbal. Plezier staat hier altijd voorop. Hier gingen de kransen deze keer naar het partuur van Tjeerd Cuperus en Janny Hoekstra. De tweede prijs was voor Tineke Terpstra en Anita Cuperus.

Bij de Senioren stonden 4 parturen op de lijst. In deze categorie waren na 2 omlopen nog 3 parturen in de race voor de eerste plaatst. Doordat niemand al zijn partijen won bleef het lang spannend. Uiteindelijk was het partuur Simon Jan Mol, Esther Turkstra en Jaap Wiep Torensma dat 19 eersten behaalde en kwam het partuur Sietse Allema, Jappie de Vries en Lise de Vries tot 18 eersten en de tweede prijs.

Uitslagen:

Welpen/pupillen

  1. Hester Torensma en Laura Allema
  2. Jarno Cuperus en Nynke Keegstra

1ste verl. Janiek Kloostra en Antsje Wiersma

Jongens

  1. Dylan Cuperus en Rutger Torensma
  2. Edser Slager en Hendrik Willem v/d Vorst

Meisjes

  1. Petra Feenstra
  2. Janna de Weger

Kneuzen

  1. Tjeerd Cuperus en Janny Hoekstra
  2. Tineke Terpstra en Anita Cuperus

Senioren

  1. Simon Jan Mol, Esther Turkstra en Jaap Wiep Torensma
  2. Sietse Allema, Jappie de Vries en Lise de Vries1_welpen(1) 1_jongens(3) 1_2_meisjes 1_kneuzen 1_senioren(1)
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie