omf-logo_bg_wit

 

 OMF Voorjaarsconcours 2014 De Bazuin Niawier

 

.

Fanfare De Bazuin Niawier A Triple Suite Andre Waignein

Jubileumconcert 90 jaar de Bazuin uit Niawier

 

Geschiedenis 1920-2014 muziekvereniging

Het einde van de eerste wereldoorlog (1914-1918) werd overal feestelijk gevierd. In de dorpen rondom Niawier en Wetsens zorgden de muziekkorpsen voor vrolijke muziek, wat enkele bewoners van Niawier aan het denken zette. Waarom had Niawier geen muziekkorps?

M. Buwalda en P. Miedema worden genoemd als degenen die samen met anderen overgingen tot daden: de eerste instrumenten werden aangeschaft, het ‘blazen’ kon beginnen. Er werd begonnen met elf leden, die de keus hadden uit 2 pistons, 2 bugels, 2 alten, 1 bariton, 1 tuba en 1 bombardon. Later werden nog 1 bariton, 1 trombone, 1 tuba en nog een bombardon aangeschaft. Dirigent (toen nog ‘directeur’) van het nieuwe muziekkorps was J. Stokje, een boer uit Wetsens.

Op 8 december 1920 kreeg de vereniging haar statuten (9 artikelen) en een huishoudelijk regelement (15 artikelen). Eén van die artikelen luidde: ‘wie na het verlaten der repetitie lokalen of uitvoeringen zijn instrument bespeelt, wordt beboet met 25 cent.’.

De bazuin

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie