De inzameling van kerstbomen in 2020.

Sinds enkele jaren worden er door de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel acties ondernomen om de afgedankte kerstbomen op een goede manier in te zamelen. Veel van de kerstbomen werden vroeger opgebrand, langs de weg gegooid, of kwamen in het openbaar groen terecht. Dat is jammer. Voor het milieu is het beter om de bomen gescheiden in te zamelen. De kerstbomen kunnen dan worden versnipperd en als biomassa worden gebruikt voor de toepassing van duurzame energie of als grondstof voor bouwmaterialen.

Ook in 2020 willen we dit op een duurzame manier uitvoeren.
Op zaterdag 4  januari 2020 kunnen de bomen op van tevoren vastgestelde inzamelplekken worden ingeleverd tussen 10.00-11.00 uur in bijna alle dorpen van de regio. Zoals voorgaande jaren is voor Niawier-Wetsens het Veenma terrein weer de aangewezen plaats.

Iedereen mag hier zijn/haar kerstboom inleveren. Vroeger werd dit door kinderen gedaan om ze dan gezamenlijk in de brand te steken. Nu willen we de kinderen stimuleren om dit op een meer duurzame manier te doen.
Er worden geen kerstbomen meer opgehaald door de gemeente. Mocht een inwoner niet mee willen doen aan deze actie, dan kan hij/zij de kerstboom wel gewoon inleveren op de Milieustraat.

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50.
De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2020 worden  ingeleverd bij de vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, Pijnacker in Ferwert en de Bruna – Top 1 Toys in Kollum.
De loten hebben nummers die je moet bewaren. 
In de loterij worden per gemeente 3 geldprijzen verloot:
1e prijs                  € 75,00
2e prijs                  € 50,00
3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op 9 januari en de winnende loten worden op woensdag 15  januari bekend gemaakt in  de regionale kranten . De prijsuitreiking  vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 om 15.30 uur in de beide stadhuizen door de betrokken wethouders.