Opknappen haventje wordt steeds realistischer dankzij IMF

Project het haventje De Opslag heeft met succes subsidie toegewezen gekregen van de provincie Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) heeft ons een bijdrage toegekend van ruim 27.500 euro. Dit is 40% van het benodigde kapitaal. Geweldig nieuws dus.

Het overige geld wordt nu aangevraagd via andere subsidie fondsen. We zijn nu een hele grote stap dichterbij, waardoor de haalbaarheid realistisch is geworden.

Van……


Naar!!!!