Kledingcontainer wordt verwijdert

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Noardeast-Fryslân in
samenwerking met Omrin als proef extra kledingcontainers geplaatst. Doel was om meer kleding gescheiden in te zamelen en te recyclen. Van een aantal containers is gebleken dat de opbrengst erg laag is en daarmee
niet rendabel om apart in te zamelen.

De container aan het Tsjerkepaed in Niawier is een locatie waar onvoldoende opbrengst wordt gerealiseerd. Wij zijn daarom voornemens om de container voorafgaand aan de jaarwisseling 2019 te verwijderen.

Bewoners in Niawier kunnen hun kleding en textiel kwijt in containers in
omliggende plaatsen (o.a. Metslawier, Anjum en Dokkum). Doormiddel van
een sticker op de container worden gebruikers op de hoogte gesteld van het verwijderen van de kledingcontainer. Omrin zal deze sticker
binnenkort aanbrengen.