Gratis computercursussen in bibliotheek Dokkum

In bibliotheek Dokkum is er de komende tijd van alles te doen en te leren op het gebied van computers en online uw zaken regelen. De Bibliotheek biedt verschillende cursussen en spreekuren, waarvan een aantal gratis is. Iedereen kan zich aanmelden, ook als u niet lid bent van de Bibliotheek.

Inschrijfochtend computercursussen
Tijdens deze open morgen bent u van harte welkom om kennis te maken met ons cursusaanbod en met onze docenten. U kunt zich tijdens deze morgen ook alvast inschrijven voor een cursus.
Za. 14 januari van 10.00 – 12.00 uur, Bibliotheek Dokkum
Gratis

Kennismaken met de computer
Weet u niet hoe een computer werkt en wat u er allemaal mee kunt doen? Deze
beginnerscursus helpt u op weg. Het is gratis en bestaat uit twee lessen.
Woe. 8 en 15 februari van 10.00-11.30 uur, Bibliotheek Dokkum
Gratis
Aanmelden voor 1 februari

Digitaal fotoboek maken
Eindelijk die vakantiefoto’s of familiekiekjes een mooi plekje geven? Met de software van Albelli leert u in vijf lessen hoe u een digitaal fotoalbum kunt maken.
Ma. 13, 20, 27 februari, 6 en 13 maart van 13.30 – 15.00 uur, Bibliotheek Dokkum
Leden: € 32,50, niet-leden: € 45,-
Aanmelden voor 4 februari

Windows 11 Basis
In deze zesdelige cursus leert u e-mailen, veilig internetten, videobellen, werken met mappen en bestanden, maar ook foto’s en video’s bekijken en muziek beluisteren.
Woe. 22 februari, 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april van 10.00 – 11.30 uur, Bibliotheek Dokkum
Leden: € 45,50, niet-leden € 62,50
Aanmelden voor 16 februari

Starten met de iPad
Wilt u weten hoe uw eigen iPad werkt en wat u er zoal op kunt doen? In deze
vierdelige cursus gaat u aan de slag met de basisinstellingen, leert u internetten
en mailen, apps downloaden en hoe u de apps kunt gebruiken
Do. 16 en 23 februari, 2 en 9 maart van 13.30 – 15.00 uur, Bibliotheek Dokkum
Leden: € 25,-, niet-leden: € 35,-
Aanmelden voor 4 februari

Meer doen met de iPad
Wilt u meer uit uw iPad halen? Kom dan naar de cursus Meer doen met de iPad.
U leert foto’s maken en bewerken, apps downloaden en muziek op uw iPad zetten en afspelen. Op de iPad werken met de agenda, herinneringen en contacten zijn ook onderdelen van deze vierdelige cursus.
Do. 16, 23 en 30 maart en 6 april van 13.30 – 15.00 uur, Bibliotheek Dokkum
Leden: € 25,-, niet-leden: € 35,-
Aanmelden voor 4 maart

Digitaal spreekuur
Het digitaal spreekuur in de Bibliotheek is voor mensen die moeite hebben met of vragen hebben over hun eigen tablet, smartphone en /of laptop. U kunt ook vragen stellen over de online diensten van de Bibliotheek, zoals het downloaden
van een e-book, het afspelen van een luisterboek of het gebruiken van de bibliotheek WiseApp. U hoeft geen afspraak te maken en het spreekuur is gratis.
Elke maandag van 15.30 – 17.00 uur, Bibliotheek Dokkum
Gratis

Neem uw smartphone, tablet of laptop mee naar het spreekuur.

Aanmelden
Voor de cursussen waarvoor u zich aan moet melden, kunt u terecht op ontdekdebieb.nl of bij de balie van één van onze bibliotheken.

Staatsbosbeheer plant nieuwe bomen wegens essentaksterfte in Noard -Fryslân

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden herplant uitvoeren in enkele
dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Op een paar plekken waar dit nodig is,
zal worden geklepeld met een bosklepel om de bodem geschikt te maken
voor het planten van nieuwe bomen. Dit is nog een maatregel in het kader
van de bestrijding van de essentaksterfte

Staatsbosbeheer gaat de komende periode in een aantal gebieden in Noard-
Fryslân nieuwe bomen planten in dorpsbosjes. Dit zijn bosjes waarin
afgelopen jaren is gedund om de Essentaksterfte te bestrijden. Waar dat
nodig is, wordt de bodem geschikt gemaakt voor het planten van nieuwe
bomen met een bosklepel. Het gaat om bosjes bij Ezumazijl, Rinsumageest
(Burmaniaweg), Niawier, Wierum en Hantumhuizen.

Nieuwe bomen planten

De bosklepel- en plantwerkzaamheden wordt door Staatsbosbeheer
uitbesteed aan een aannemer. Op het kaartje in de bijlage zijn de
verschillende locaties waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd
weergegeven.

Wat was essentaksterfte ook alweer?

Essentaksterfte dook voor het eerst op in de jaren 90 in Polen. De
schimmelziekte heeft zich vervolgens langzaam over Europa verspreid. In
2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen vastgesteld. Daarna is de
ziekte snel verspreid over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en jonge
hakhoutbeplantingen lopen schade op door de schimmel. De aantasting komt
door een schimmel die zich via sporen door de lucht verplaatst. De
sporen zijn van het vals essenvlieskelkje (Chalara Fraxinea). Deze
schimmel dringt via de bladeren in de houtvaten van de essen waardoor
deze verstopt raken, met het gevolg dat de bladeren verwelken en takken
in de toppen van de bomen afsterven. Als de bomen ziek zijn, zijn ze
meer vatbaar voor secundaire aantastingen zoals de honingzwam die de
wortels aantast. Momenteel is er geen oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?

De eerste jaren was er nog hoop op herstel, maar nu blijkt dat dit
herstel uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De veiligheid speelt
hierbij ook een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal de komende
jaren worden gestreefd naar een natuurlijke bosverjonging en
-ontwikkeling en op plaatsen waar dit nodig wordt bijgeplant. Allemaal
met het doel in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een
hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen

Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om de werkzaamheden
uit te voeren. Het broedseizoen is nu afgelopen en de bodem is goed
begaanbaar. Staatsbosbeheer meldt de werkzaamheden aan het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de
broedplaatsen van roofvogels afgezet en beschermd tijdens de
werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

 

Interesse peiling jeu de boules baan

Beste inwoners,

Als het goed is hebben (of binnenkort krijgen) jullie onderstaand schrijven  in de brievenbus.

Graag willen wij, Meint, Marie, Peter en Annemarie met dit schrijven een interesse peiling houden hoe jullie tegen het realiseren van een jeu de boules baan aankijken. Doel is om minimaal 2 banen te realiseren en een soort van club op te zetten. Inleveren graag voor 31 augustus 2022

Jeu de boules wordt steeds meer bedreven in ons land, wat eerst altijd zo Frans was is nu goed vertegenwoordigd in Nederland. Ook vele dorpen om ons heen hebben de afgelopen jaren banen gerealiseerd. Het spel leeft meer dan te voor. Is het ingewikkeld en/of moeilijk te spelen? Nee beslist niet. Na 1 keer mee doen zal het spreekwoordelijke kwartje wel vallen. De liefde voor het spel zit hem niet alleen in het spel, maar ook zeer zeker in het sociale vlak. Samen zijn voor het spel en een praatje.

Wij stellen het op prijs als je onderstaande wilt aankruisen/invullen en bij ons in de brievenbus terug wilt bezorgen. Meerder opties mogen ingevuld worden. Online invullen kan via deze link: https://www.enquetesmaken.com/s/adq3vir

  • Het lijkt mij een aanvulling voor het dorp
  • Ik wil t.z.t. graag mee spelen
  • Ik wil lid worden van de eventuele nieuwe vereniging
  • Graag help ik mee in de voorbereidende periode
  • Ik vind het helemaal niets
  • (Verplicht) Mijn naam en adres is:Graag retourneren bij Meint & Marie Mearswei 1 of Peter & Annemarie Siercksmawei 27

 

Studiekring Nijsgjirrich Dockum start 8 augustus

Studiekring Nijsgjirrich Dockum start 8 augustus in Bibliotheek Dokkum

Op maandag 8 augustus om 14.00 uur start de studiekring voor het eerst in Bibliotheek Dokkum. Eens per twee weken gaat een groep van 50-plussers met elkaar in gesprek over actualiteiten, eigen hobby’s en interesses. De insteek is om op een prettige manier geestelijk actief te blijven en kennis en ervaring met elkaar te delen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Hoe gaat de Studiekring te werk?

Een groep van 10-15 personen komt één  keer in de 14 dagen op maandagmiddag bij elkaar om van gedachten te wisselen. Actualiteiten worden besproken en een zelfgekozen onderwerp wordt per toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt en gepresenteerd.

Voor wie is de Studiekring?

De studiekringbijeenkomsten  zijn  open voor 50-plussers uit Noardeast Fryslân en Dantumadiel.

Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en is om de 14 dagen op maandagmiddag vanaf 14.00 uur in Bibliotheek Dokkum.

De Studiekring wordt vanuit Stichting Welzijn het Bolwerk in samenwerking met de Bibliotheek Noord Fryslân georganiseerd. Bent u nieuwsgierig geworden?

Voor aanmelding en/of meer informatie:

Mea Groenendaal

Stichting Welzijn het Bolwerk

0519-292223 of 06- 49631465

Glascontainer is verhuisd en staat nu bij het sportveld!

Voor wie het nog niet weet, de glascontainer is verhuisd en staat nu bij het sportveld!glascontainer is verhuisd en staat nu bij het sportveld!

Tuinafval wordt gedumpt in het bos

Vanuit het dorp horen wij berichten dat er regelmatig tuinafval wordt gedumpt in het bos.

We willen een ieder vragen om dit afval aan te bieden in de groene container.
We weten dat het bos niet erg netjes is, maar laten we er samen voor zorgen dat dit niet erger wordt.
Voor nog geen 2 euro per maand is een extra groene container te regelen bij Noard-East Frylan.

BVD Dorpsbelang

Green bin container filled with garden waste. Hands wearing gardening gloves doing spring clean up in the garden. Recycling garbage for a better environment.

Hoesman last een zomerstop in…..

Beste Hoesman bezoekers,

Hoesman last een zomerstop in…..
We hopen in september jullie weer te zien.
Datum zal t.z.t. volgen.
We wensen iedereen een fijne en zonnige zomer toe! 🌞
Fa. Hoesman

Crowdfunding voor zonnebloemlint in Noord-Fryslân

REGIO – Agrarisch Collectief Waadrâne realiseert in samenwerking met de werkgroep Twirre een 9000 meter lang zonnebloemlint in Noord-Fryslân. Om dit zonnebloemlint mogelijk te maken roepen de agrariërs van het collectief bewoners van Noord-Fryslân op om meters zonnebloemlint te doneren door middel van crowdfunding. Dit kan via de website www.waadrane.frl.

,,Zonnebloemen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze dragen ook bij aan de leefomgeving van insecten, bijen en vogels. Door een zonnebloemlint aan te leggen helpen we daarmee de biodiversiteit, maar ook de landschappelijke waarde en belevingswaarde van ons landschap. Daarnaast is het natuurlijk een prachtig gezicht waarvan wij hopen dat veel inwoners en bezoekers van Noord-Fryslân mee kunnen genieten tijdens de komende nazomer en ook het jaar daarna”, vertelt Gerard Fokkema, secretaris van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Met de crowdfunding willen Agrarisch Collectief Waadrâne en Werkgroep Twirre een belangrijke stap maken naar het betrekken van inwoners van de regio bij hun werk. ,,Door samen te werken kunnen we simpele maar concrete stappen zetten om ons mooie buitengebied aantrekkelijker te maken voor zowel mens als dier.”

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft momenteel twee percelen bij Foudgum en in het Stienzer Âldlân op het oog waar het zonnebloemlint gerealiseerd kan worden. Boeren kunnen zich tevens melden wanneer zij ruimte hebben voor een deel van het zonnebloemlint.

Wie één of meerdere meters zonnebloemlint wil doneren kan via de website www.waadrane.frl/zonnebloemlint/ geld doneren waarmee het zonnebloemlint wordt gefinancierd. Ook wanneer niet de volledige 9000 meter gedoneerd wordt gaat het project hoe dan ook door, in dat geval worden er minder meters aangelegd.

 

Albert en Baukje Kingma lopen mee, zij brengen het vrijheidsvuur naar Dokkum

Albert en Baukje Kingma lopen mee met de loopgroep van Dokkum. Zij brengen het Vrijheidsvuur van Wageningen naar Dokkum.
Vrijheid is één van de kernwaarden van Nederland, wij houden van onafhankelijkheid, ongebondenheid, speelruimte en zelfstandigheid. Toch is vrijheid niet vanzelfsprekend, zie nu de situatie in Oekraïne.
4 en 5 mei zijn belangrijke dagen, op 4 mei herdenken we iedereen die gestorven is voor, tijdens en na de 2e Wereldoorlog en op 5 mei vieren we de vrijheid. Twee jaar geleden was het 75 jaar geleden dat in Wageningen in Hotel de Wereld de capitulatie werd getekend door de Duitsers.
De Loopgroep Dokkum zou met ongeveer 40 deelnemers in estafettevorm het vredesvuur van Wageningen naar Dokkum brengen, maar helaas gooide corona roet in het eten.
Nu in 2022 is het gelukkig wel mogelijk en gaan we in 2 groepen (nacht- en dagploeg) de 190 km hardlopend overbruggen.
Na een voedzame pastamaaltijd zal de nachtploeg op woensdagavond 4 mei naar Wageningen vertrekken en vanaf 12:00 uur ’s nachts de fakkel van Wageningen naar Zwartsluis brengen, de dagploeg vertrekt vervolgens vanaf Zwartsluis en brengt de fakkel naar Dokkum.
We zullen op 5 mei om ongeveer 15:00 uur op de Markt in Dokkum het vredesvuur overhandigen waarbij zowel de dag- alsook de nachtploeg aanwezig zal zijn.
Loopgroep Dokkum hoopt hiermee het begrip VRIJHEID nog meer op de kaart te zetten en aan te geven hoe belangrijk onze VRIJHEID is.

Nog één keer deuren open van school Niawier

Donderdag 21 april, wat al jaren duidelijk was, is nu werkelijkheid geworden. De Christelijke basisschool is definitief gesloten.

Op 21 maart 1986 werd de eerste steen van de school gelegd en hiermee kreeg het dorp een moderne school. De geschiedenis van het lager onderwijs in Niawier gaat uiteindelijk terug naar 1578. De school stond toen achter de gereformeerde kerk in het dorp.

De afgelopen jaren gingen de kinderen van de onderbouw al naar hun nieuwe school die tijdelijk gevestigd was in het dorpshuis in het buurdorp Oosternijkerk. Intussen werd er een geheel nieuwe school gebouwd op de locatie waar de Foeke Sjoerd skoalle stond. Na de meivakantie is de opening van Kindcentrum de Wrâldwizer in Oosternijkerk en komen alle leerlingen daar weer samen.
Het school bestuur wou de sluiting niet onopgemerkt laten. Dorpsbewoners en andere geïnteresseerden konden tussen 16.45 uur en 17.30 uur nog even in de school kijken.
De leerlingen bleven deze middag langer op school, zodat de geïnteresseerden de school nog in bedrijf konden zien.

Om 17.30 uur overhandigde school directeur Michelle van der Sluis een stukje geschiedenis aan de voorzitter van dorpsbelang Niawier/ Wetsens. Wiebe Turkstra kreeg een oud ingelijst plakkaat met de tekst van een Psalm. Het onderschrift verwijst naar de periode 1906 – 1981. Het wordt nu even zoeken naar een locatie waar deze kan hangen. Om 17:43 uur was de school zo goed als leeg.