Inzameling oud ijzer

Beste dorpsgenoten,

Naast het ophalen van het oud papier, willen we nu ook een actie starten om oud ijzer in te zamelen. Het idee is om 4 x per jaar op een zaterdagochtend oud ijzer op te halen in Niawier en Wetsens.

Wanneer u thuis geen ruimte heeft om oud ijzer op te slaan, kunt u contact opnemen met Jappie de Vries 06-29899168 of Erik Turkstra 06-23896558. Het kan dan eerder worden opgehaald.

Graag voor 09.00 klaarzetten.

De opbrengst is bestemd voor Nij Sion.

Ochtendwandeling

Op woensdag 15 januari organiseren wij de PG metslawier – Niawier, een ochtendwandeling voor belangstellenden uit Niawier en Metslawier.

Het programma ziet er als volgt uit: We beginnen met morgengebed en koffie. Daarna wandeling en onderweg kun je in gesprek gaan over een Bijbeltekst.
En als afsluiting samen een broodje eten, dat je zelf hebt meegenomen.

We beginnen om 10 uur.
Je wordt verwacht in Nij Sion.
Iedereen is welkom ook buiten de dorpen Metslawier en Niawier.
Je hoeft je niet aan te melden, je bent van harte welkom.

Hoesman’s oliebollenkraam is open van 13 tot 18 uur

Hoesman’s oliebollenkraam is open van 13 tot 18 uur

Hoesman’s oliebollenkraam is open van 10 tot 18 uur

Hoesman’s oliebollenkraam is open van 13 tot 18 uur

Dreamteam-Kerstwandeling

Ledenvergadering Dorpsbelang en Oranje ver.

14 februari 2020 ledenvergadering van het dorpsbelang en de oranje vereniging.

Sionsjongers in concert