Dreamteam-Kerstwandeling

Ledenvergadering Dorpsbelang en Oranje ver.

14 februari 2020 ledenvergadering van het dorpsbelang en de oranje vereniging.

Sionsjongers in concert

Kerstworkshop

Verhalenavond op diverse locaties in Niawier

Het thema is: Hoe het was en hoe het nu is.

Jenny Boonstra Wiersma De Singel 43 – Niawier ( kleaster Sion)

Coen van Etten Tsjerkepaed 2 – Niawier  (oude openbare school)

Gosse Veenma Linepaed 11 – Niawier (oude smederij waar nu Klaas Dijkstra woont.)

Gjalt Walda Siercksmawei 6 – Niawier (oude bakkerij)

Afke Weidenaar Bredewei 4 –  Niawier ( stal Weidenaar)

Tiny Weidenaar Bredewei 4 – Niawier (Oude slagerij)

Kom je ook langs om naar onze verhalen te luisteren?

Burendag

Sjoelen in Nij Sion

Herhalingstraining AED groep 1

Herhalingstraining AED groep 2

Federatiekaatsen schooljeugd en 14-16