Verhalenavond

Verhalenavond 17 november 2023
De verhalenavond is gebaseerd op de Winterjûnenocht. Dat is een traditie uit de 19e eeuw die vorig jaar opnieuw werd geïntroduceerd als onofficiële opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Deze traditie willen wij graag voortzetten in ons dorp door op verschillende plekken een verhaal te vertellen.
Dit jaar is de Verhalenavond in Fryslân op de derde vrijdag van november op de 17e. De traditionele vrijdagavond waarop er overal in Fryslân verhalen verteld worden in huiskamers, musea, cafés, bibliotheken en dorpshuizen.
In Nijewier zijn er verhalenvertellers die deze avond een prachtig verhaal aan u willen vertellen, en werkelijk het zijn verhalen die je wilt horen. Ze zijn geïnspireerd op persoonlijke gebeurtenissen in hun leven.
Samad Fardin vertelt zijn verhaal in de kerk op het Tsjerkepaed nummer 4. Hij verteld zijn verhaal om 19:30 uur ,20:15 uur en om 21:00 uur. Het verhaal heeft als titel: Een bijzonder ontmoeting.
Ook Sabina Atkins heeft een spannend verhaal over haar reis in het leven.
De titel luidt: Van niets naar dromen waarmaken.
Sabina vertelt haar verhaal om 19.00uur, 19.45 uur, 20.30 uur en 21.15 uur.
Haar verhaal kun je beluisteren bij haar aan huis op de Grytmanshoeve.
De derde verhalenverteller is Fedde de Vries.
Zijn verhaal heeft de titel: Van een assurantiemakelaar naar een producent van klassieke muziek.
Fedde verteld zijn verhaal thuis aan de Bredewei 2 om 19.00 uur, 19.45 uur en om 20.30 uur.
Henk Meinema doet dit jaar ook mee want hij heeft een prachtig verhaal te vertellen over zijn reis met zijn jongens naar de Kilomanjaro. Hij verteld zijn verhaal aan de bar bij Dicky Kooistra van het Linepaed 5, ingang aan de Auck Doniastrjitte. Henk zijn verhaal is te beluisteren om 19.00 uur, 19.45 uur en
om 20.30 uur.
Als je de verhalen hebt beluisterd ben je van harte welkom in Nij Sion waar we samen onder het genot van een hapje en drankje nog even kunnen napraten.
We zien jullie graag.
De verhalenvertellers.

Sionsjongers oefenen hun repertoire

Lente-Vituswandeling, Wetsens

Lente-Vituswandeling, Wetsens

 

Het is weer lente! Al sinds mensenheugenis een seizoen waar vaak verlangend naar uitgekeken wordt en (nog steeds) uitbundig gevierd wordt met lentefeesten. Dichters en muziekschrijvers door de eeuwen heen hebben zich erdoor laten inspireren. Wandel op zondagmiddag 23 april om 15.30 uur mee met de Lente-Vituswandeling en laat u in tekst, klank en beleving meenemen in ‘Lente van toen naar nu’.  De wandeling (ong. 1 km) loopt over het oeroude ‘Terppaad’ met ontluikende natuur, prachtige vergezichten en karakteristieke lentegeluiden. De start is in de sfeervolle Sint Vituskerk bovenop de terp van Wetsens (Opgong 1) met een kort Lente-bezinningsmoment. Tijdens de wandeling wordt een aantal keren kort stilgestaan met een opdracht, gedicht en/of overdenking. De wandeling eindigt weer in de Sint Vituskerk, waar we samen afronden en afsluitend een kopje koffie/thee drinken. Deelname kost slechts 5 euro,  incl. koffie/thee en koek (ter plaatse graag contant en gepast afrekenen) om de kosten te dekken en ter behoud van de kerk.

 

Datum en tijd: Zondagmiddag 23 april 2023, 15.30 – ong. 17.00 uur.

Parkeren: parkeerplaats bij de Sint Vitus kerk.

Kledingtip: stevige wandelschoenen of laarzen en houdt rekening met de weersomstandigheden.

Niet geschikt voor rolstoelen.

Meer informatie: www.vituswetsens.nl of 0624257367

 

Vitus Wandeling Wetsens

Uniek Muzikaal Theaterproject ”De Heilige Triversiteit.”

Dokkum, Aalsum en Wetsens vormen samen één kerkelijke gemeente waar drie heiligen onlosmakelijk mee verbonden zijn: St. Bonifatius in Dokkum, St. Catharina in Aalsum en St. Vitus in Wetsens. Drie heiligenverhalen gaan hand in hand met een boeiende Friese geschiedenis in deze Friese plaatsen. Stichting Promovocaal Concerten maakte van elk daarvan een verklanking en verbeelding.

Componist en dirigent Anne E. de Bruijn schreef de afgelopen jaren de muziek en ook de teksten, o.a.met Ina Sijtsma en Joanneke Romkema. Zo ontstond langzaam maar zeker ‘De heilige TRIversiteit’: een muzikale en theatrale combinatie met tekst en uitleg over het leven en sterven van de drie heiligen en de symboliek en verbinding daarvan met nog veel oudere (oer)verhalen: de Friese
historie in de Friese plaatsen of kerkjes waar die plaatsvonden. Verhalen over toen die ons nu nog kunnen raken, inspireren en verrassen. Verhalen die het verdienen (door)verteld te worden. In meien juni 2023 wordt ‘De Heilige TRIversiteit nu een feit met musici, zangers en vrijwilligers uit de regio Noordoost-Friesland.

Op 12 t/m 14 mei speelt om 20.00 uur (zondag ook om 14.00 uur) in de Sint Vituskerk in Wetsens deSint Vitus Passie over de jonge heilige Sint Vitus en het waargebeurde verhaal van het instorten van de kerktoren tijdens een preek over de Bijbelse krachtpatser Simson. Deze Sint Vitus Passie was 7maal uitverkocht in het Europees culturele jaar 2018 als onderdeel van ‘Under de toer’ en is nu na 5jaar terug!

Op 27 en 28 mei, in het Pinksterweekend, speelt om 20.00 uur de recent geschreven CatharinaCantate in de Sint Catharinakerk in Aalsum over het leven van de heilige Sint Catharina en de Friese oergodin Fostare, waaraan een prehistorisch tempeltje gewijd was, daar waar nu het huidige kerkje staat. Wat verbindt deze vrouwen met elkaar?

Op 9, 10 en 11 juni speelt om 20.00 uur in de Grote kerk in Dokkum de Bonifatius Passie over het leven en sterven van de heilige Bonifatius, bezien en bezongen door zijn geliefde nicht Lioba, met wie hij een levendige briefwisseling onderhield. De Bonifatius Passie zag in het jaar 2004 in de Grote kerk in Dokkum het levenslicht, 1250 jaar nadat Bonifatius bij Dokkum zijn dood vond, en beleeft na 19 jaar een reprise.

De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk bezoekers de bijzondere, unieke en mooie Friese cultuurhistorie zullen blijven doorvertellen. Dankzij subsidie zijn de kaarten voor de voorstellingen van de ‘De Heilige TRIversiteit’ slechts 10 euro per stuk.

Elk project is uniek in klank, spel en beleving en afzonderlijk te bezoeken, maar een bezoek aan alle drie zal een onvergetelijke, muzikale en Fries- culturele geschiedenis ervaring zijn om nooit meer te vergeten!

Nieuwsgierig? Kaarten bestellen? Kijk op www.promovocaal.nl , mail naar mailpromovocaal@gmail.com of bel 06-24257367

Gemeenteavond PKN Metslawier-Niawier

Hardloop c.q. wandelparcours voor Stichting Alp D’HuZes

Hallo dorpsgenoten, loopvrienden en vriendinnen,

Zoals al eerder aangegeven hierbij het vervolg van onze voorgenomen actie om een hardloop c.q. wandelparcours uit te
zetten waarvan de volledige opbrengst ten goede zal komen voor de Stichting Alp D’HuZes.

Op zaterdag 1 april (geen grap) organiseren wij een hardloop c.q.
wandel evenement. De inleg bedraagt € 5,- voor het goede doel.

Het betreft een recreatieve loop zonder verzorging en verkeersregelaars en is geheel op eigen risico.
We hebben 3 verschillende leuke routes uitgezet welke zullen worden aangegeven met gekleurde pijlen.

Er kan gestart worden
tussen 10.00 en 13.00 uur.
± 6 km blauw
± 12 km groen
± 18 km wit

Aanmelden kan in het jeugdhonk “It Hokje” op sportveld “It Mearsfjild” Terpsrjitte 2a 9138SL te Niawier.
Er is een kleedgelegenheid met zeer beperkte douche gelegenheid.
Waardevolle spullen kunnen in bewaring gegeven worden en ook is er in het jeugdhonk koffie, fris of iets dergelijks te verkrijgen.

Wij hopen op mooi weer, een mooie opkomst en veel plezier.

Groetnis Albert en Baukje

De krant ligt klaar in de bak

Jaarlijkse Ledenvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op

15 maart 2023 om 20.30 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaren
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. menstelling bestuur:
  Aftredend en wel herkiesbaar: Jan DijkstraTevens is aftredend ivm verhuizing onze penningmeester Hendrik Nicolai
  Annemarie Tromp gaat deze functie overnemen
  Gerard Kloostra neemt de functie Secretaris over

  Als nieuw bestuurslid is gevraagd Durk Allema en heeft dit aangenomen

  (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
  voor de vergadering, bij de voorzitter)

 10. Dragers
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. SluitingBent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
  Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd op onze ledenvergadering.

Jaarvergadering Dorpsbelang en Oranje vereniging

Koffie drinken in de Schakel

Foar de kofjedrinkers! Het Koffiedrinken van 25 januari is niet in Nij Sion maar in de Schakel te Metslawier! Oant dan!