Artikelen van Beheerder

Stimuleringsregeling extra sportactiviteiten open

Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten. Sportverenigingen kunnen een voucher van 500 euro aanvragen waarmee ze extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie. Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en  sportevenementen zijn afgelast. Terwijl […]

Schoolkinderen Noard-Fryslân blij met Vakantieleestas

De afgelopen weken ontvingen 648 kinderen in Noard-Fryslân de Vakantieleestas van de Bibliotheek. Met de boeken uit de tas en de digitale Thuiseditie van Vakantielezen, houden ze hun leesplezier de komende zomer op peil. De 648 kinderen van de groepen 3 en 4 van 21 scholen in Noard-Fryslân doen mee aan het leesbevorderingsproject Vakantielezen. Zij […]

“Ferbynt en beweecht minsken”,

Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel.  En dat was de laatste maanden best even zoeken nadat we ook in Friesland te maken kregen met de corona maatregelen. Vrij snel hebben we de knop om kunnen zetten en niet meer gekeken naar wat niet meer […]

6 november 2020 Verhalenavond in Friesland

Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de Verhalenavond plaats in Friesland. Dit betekent nieuw leven in een oude Friese traditie. Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, mag een verhaal vertellen op een zelf te kiezen locatie. Het thema dit jaar is ‘Het Virus’.  ‘Een verhaal kan gaan over hoe iemand […]

Nij Sion weer open

Voor het eerst sinds het begin van de Corona-crisis is dorpshuis Nij Sion weer op zaterdagmiddag open gegaan. Aan de hand van de opgestelde RIVM regels is dit voortaan iedere zaterdag weer mogelijk vanaf 16:30 uur. Tijdens deze eerste opening waren er 15 gasten die opgepaste afstand gezellig met elkaar konden kletsen onder het genot […]

Dorpskrant

De eerste dorpskrant van dit jaar is weer uit. U kunt hem via deze link online lezen en mocht u voor de volgende keer zelf een bijdrage willen leveren, mail dan voor 31 oktober 2020 naar dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Sint Vitus Passie 2020

Voorafgaand aan de Naamdag van Sint Vitus op 15 juni, wordt de Sint Vitus Passie op 12, 13, en 14 juni in het Bonifatiusweekend uitgevoerd. Dagelijks om 20.00 uur. Op zondag is er ook een middagvoorstelling om 14.00 uur, maar deze is inmiddels al uitverkocht. Waarom en hoe kwam en bleef de Sint Vitus kerk zonder toren? De Sint Vitus Passie neemt u mee in 3 tijden en plaatsen, waarin u kennis maakt met de kleine Vitus, de bijbelse krachtpatser Simson en dominee Vitalis, die preekte toen de kerktoren instortte. De Sint Vitus Passie brengt hen uiteindelijk op een bijzondere wijze samen. Er wordt tijdens de bijeenkomst teruggeblikt op 2018 en verklapt in hoeverre de Sint Vitus Passie gelijk is gebleven of niet en wat momenteel de organisatorische stand van zaken is. De zangers, acteurs, vrijwilligers en andere betrokkenen geven u een inkijkje in beeld en geluid. De Sint Vitus Passie organisatie trakteert deze ochtend op kofie/thee en iets lekkers. Nieuwsgierigen, Wetsenaren inwoners van omringende dorpen (Niawier, Metslawier, etc.), de pers, maar ook mensen die graag betrokken worden bij de Sint Vitus-‘Mienskip’ zijn allen van harte welkom. Meer informatie/plaatsen reserveren:www.vituspassie.nlwww.promovocaal.nl Sint Vitus kerk, Opgong 1, 9122CT, Wetsens