Omrin organiseert Nationale Bijentelling voor thuis

Op zaterdag 18 april en zondag 19 april vindt de jaarlijkse Nationale Bijentelling plaats. Omrin, sinds februari 2019 aangesloten bij het Bijenpact van Silence of the Bees, organiseert en faciliteert een bijentelling voor het hele gezin in eigen tuin. Een leuke buitenactiviteit voor jong en oud, zonder contact met anderen te hebben.


Bijentelpakket

Op de website van Omrin is meer informatie te vinden over de bijentelling. De eerste 50 aanmeldingen van de bijentelling krijgen een speciaal bijentelpakket toegestuurd met onder meer een telformulier, bloemzaden en informatie over de verschillende soorten bijen. De aanmeldingen gaan hard en hierbij geldt OP=OP. Met de bijentelling kunnen deelnemers ook meedoen aan de fotowedstrijd door een leuke foto of selfie in te sturen van het bijen tellen.

Bijenpact

Omrin wil een actieve rol spelen in het verbeteren van de biodiversiteit op haar locaties en daarbuiten, want zonder biodiversiteit geen circulaire economie. Bijdragen aan alle kringlopen, ook die in de omgeving en natuur. Het bijen tellen is een terugkerende activiteit en onderdeel van het door Omrin in februari 2019 ondertekende Bijenpact.

Download hier het bijentelformulier

Vis en pannenkoeken, met service aan huis

Nijewjisters foar Nijewier en Wetsens

Wij (Ronald, Andrew en Ids) slaan de handen in één! Zoals jullie allen hebben meegekregen is de Bazaar door het Cororna  virus afgelast. Wanneer er een nieuwe datum komt is nog even afwachten. Maar wat wij als liefhebbers en bakkers van eten erg jammer vonden was het niet doorgaan van het jaarlijkse visbakken, een gemis voor het dorp en de liefhebbers daarvan.

Daarom zijn wij met idee gekomen om twee keer een zaterdag middag voor jullie te gaan bakken en bestellingen bij iedereen te bezorgen.

Maar we gaan niet twee keer visbakken, maar één keer vis en één keer pannenkoeken. Zoals velen van jullie inmiddels wel weten is Ids sinds enige tijd eigenaar van de Pannekoektrein in Marrum. Helaas is de horeca allemaal gesloten dus een uitgesproken kans om het dorp te voorzien van echte ouderwets lekkere pannenkoeken!

Wij bakken en bezorgen en jullie kunnen genieten. Zaterdag 11 april staat in het kader van vis en zaterdag 18 april in het teken van Pannenkoeken.

Op het tweede papier vinden jullie twee bestellijstjes. 1 voor 11 april voor de gebakken vis. En 1 voor 18 april voor de pannenkoeken.

We beginnen in de ochtend te bakken en tussen 11.30 en 13.00 worden de bestellingen bezorgd.

We bellen aan, zetten uw bestelling op de stoep, houden gepaste afstand, u pakt de bestelling en legt een envelop met gepast geld neer, en wij wensen u eet smakelijk! (Dit alles is volgens de richtlijnen van het RIVM) (zo is er geen fysiek contact).

Bestellijsten voor de vis kunnen tot uiterlijk dinsdagavond 7 april worden ingeleverd bij Ids op de Terpstrjitte 5.

Bestellijsten voor de pannenkoeken kunnen tot vrijdagavond 14 april worden ingeleverd bij Ids op de Terpstrjitte 5.

Download hier de bestellijst!!!

Mocht u de deur nu niet uit willen of mogen in deze tijd maar wel willen bestellen?

Mail dan uw bestelling naar: idsweidenaar@gmail.com

Of Whatsapp naar: 0624276357

Graag voor dinsdagavond 8 uur bestellen. Onder vermelding van naam en adres.

Samen voor Nijewier-Wetsen, samen door Nijewier!

Groeten,

Ronald, Andrew en Ids

Zaterdag 11 april met z’n allen aan de vis

18 april met z’n allen aan de pannenkoeken

Bazar gaat niet door!

Zoals de meesten wel hadden verwacht is er besloten om de Bazar op 21 maart ook af te gelasten!

Niawierster “iepenloftspul” komt langzaam tot leven!


Sion, onze Lieve Vrouwe ten Dale!

Nondedju of Sodeju, wat het ook mag zijn, het “iepenloftspul over Kleaster Sion” krijgt steeds meer vorm nu er definitief is gekozen om er voor te gaan.

Niawier komt in 2021 om precies te zijn op 15, 17 en 19 september met haar eerste openluchtspel. Programmeur, regie en techniek kwamen bijeen om het script welke is geschreven door Baukje van Hijum te bespreken. Doel hiervan was om grote lijnen uit te zetten omtrent decor, techniek en om het aantal benodigde spelers en figuranten in kaart te brengen.

Op een terrein van 30 bij 15 meter zal historie vorm krijgen en zullen zo’n 60 figuren ten tonele komen. Koor gezang zal de stilte verbreken en klokken zullen niet allen voor dienst en overlijden klinken, maar zal voor dreigend onraad in paniek bijna uit de toren getrokken worden.

De nonnen die wilden intreden, of ouders die hun kind naar het klooster stuurde, moest beide keren een gift geven om een plekje te bemachtigen in 1 van de rijkste kloosters in Friesland. Het bedrag was dusdanig hoog dat je welgesteld of van adel moest zijn om hier je leven verder in dienst van te kunnen en mogen zijn.

Kortom, een kleine 400 jaar geschiedenis met goede en foute kanten treffen elkaar tussen de muren van Sion, met een knipoog naar bewaarde geheimen.

De komende weken wordt er veel werk verzet om de poorten van Sion open te kunnen zetten.

Volg of neem contact op met ons en alles zal zich openbaren!

Facebook: www.facebook.com/IepenloftspulNijewier
Website: www.iepenloftspulnijewier.nl

Programmeur, regie en techniek zetten de eerste grote lijnen uit.
Ruwe schets hoe alles ingedeeld gaat worden

Ledenvergadering de Laatste Eer

Nodigt u van harte uit op

Datum: Woensdag 18 maart 2020
Tijd     : 20.30 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur

Aftredend en wel herkiesbaar : Annemarie Tromp (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
voor de vergadering, bij de voorzitter)

 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.


www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

Bazar, het is bijna weer zover.

Dames kom ook eens naar Nij Sion!!

Sinds eind vorig jaar komen er ook steeds meer dames naar Nij Sion. Maar hoe meer dames achter de geraniums vandaan komen, hoe gezelliger het wordt.

Dus froulju fan Nijewier, jimme moatte sels ris komme te sjen hoe gesellig it sneone middeis is, Wolkom!

Oant 16:30 oere

Hartelijke groet,

Linda Kooistra

Schoonmaak Nij Sion, help jij mee?

Op zaterdagmorgen 1 februari willen wij Nij Sion een extra schoonmaakbeurt geven.

Wie komt ons helpen?
We beginnen om 8.30 uur.

Graag zelf een emmer en doeken meenemen.

Bestuur Nij Sion

Hond en baasjes aan de wandel op landgoed Staniastate

Na alle regen in de afgelopen dagen, waren de weergoden zondag 5 januari gelukkig goedgezind. Het was heerlijk wandelweer voor een aantal Niawierse inwoners met hun grote en kleine honden en na de kennismaking met elkaar en met de honden vertrokken we in colonne naar het prachtige landgoed van de Staniastate in Oentsjerk.

Jammer genoeg mogen honden daar niet los lopen maar wat hebben zij zich fantastisch gedragen aan de riem. Langs de vele slingerpaadjes werd flink gesnuffeld aan de bomen terwijl wij gezellig babbelend genoten van de omgeving. Eenmaal aan de koffie met gebak aan de ronde tafel in de brasserie, waren we het met z’n allen eens dat de wandeling een succes was en zeker voor herhaling vatbaar.

4 januari Kroegbaas en Freonen