illegaal afval gestort.

Afval Bietenplaats NiawierDorpsbelang ontving het volgende bericht:

Bij de gemeente is een melding binnen gekomen over de bietenplaats aan de Mearswei.

In de afgelopen weken is hier nogal wat afval gedumpt zoals op de foto te zien is.

Dit is uiteraard niet de bedoeling en hoewel Wijkbeheer de boel deze keer heeft opgeruimd,

wordt medewerking van ons dorpsbewoners op prijs gesteld om het buitengebied schoon te houden.

Dit is niet alleen in het belang van de gemeente, maar ook wij vinden het niet prettig als men op deze plek illegaal afval stort.

Uit het nieuws, rood kruis door aantal stembureaus.

Sluiting Stembureau

 

 

 

 

………………………………………………

Logo RTV Noordoost

Sluiting Stembureau artikel RTV

 

….Het gaat om de stembureaus op de volgende dorpen: Brantgum,
….Lioessens, Moddergat, Morra, Niawier, Oostrum en Wierum.

Logo Omrop fryslân

 

Sluiting Stembureau artikelOmrop fryslan

 

Klik op Onderstaande link Harkje”, om te gaan naar Omrop Fryslân; lees en hoor hier meer over dit artikel.
Op de pagina zelf dient u nogmaals deze link aan te klikken.Harkje.

 

 

 

 

 

Rioolreiniging en inspectie.

Brief Rioolreiniging en Inspectiefdf

Riolering. 20150113 Riolering 20150113

Winnende lotnummers kerstbomenactie zijn:

loterij_1De winnende lotnummers van de kerstbomenactie zijn bekend!

1e prijs (75 euro): blauw 471
2e prijs (50 euro): geel 718
3e prijs (25 euro): groen 101

Prijswinnaars kunnen zich melden melden bij de gemeente Dongeradeel via telefoonnummer 14 0519. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis in Dokkum.

Inzameling kerstbomen.

Herziening bericht, aangepaste versie 08-01-2016
Onderstaande bericht is binnengekomen bij Dorpsbelang.

kerstboominzamelingInzameling  kerstbomen,

Nog even en dan is het alweer kerst en worden onze woonkamers weer gesierd met prachtige kerstbomen. De meeste kerstbomen blijven nog even staan tot het nieuwjaarsfeest maar moeten daarna toch echt het veld weer ruimen. Begin dit jaar hebben we voor het eerst de kerstbomen gescheiden ingezameld. Dit was een groot succes. Deze werkwijze willen we voortzetten in 2016. Dit is namelijk beter voor het milieu. We kunnen dit echter niet alleen. Helpt u ons ook deze keer weer mee met de inzameling?

Planning en werkwijze:

Op Zaterdag 9 januari 2016 kunnen de bomen op van tevoren vastgestelde inzamelplekken worden ingeleverd tussen 13.30-15.30 uur in de meeste dorpen en op diverse plekken in Dokkum.
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mogen ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs vergroten en extra waardebonnen verzamelen voor de speelgoedwinkel. De waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2016 worden  ingeleverd bij de speelgoedzaak Top 1 Toys  in Dokkum.

De loten hebben nummers en je moet deze bewaren. In de loterij worden 3 geldprijzen verloot:

1e prijs                  € 75,00
2e prijs                  € 50,00
3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op nader te bepalen datum. De winnende loten worden verder op woensdag 13 januari bekend gemaakt in  de NDC . De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

Inzamelplekken:
Niet alle dorpen en wijken deden vorig jaar mee met deze actie. Het is niet mogelijk om in elk dorp een inzamelplek te organiseren. Dit heeft te maken met het feit dat Gemeentewurk de ingezamelde bomen het liefst dezelfde dag wil opruimen. Vorig jaar is dit door een aantal vrijwilligers prachtig opgelost door alle ingezamelde bomen in hun eigen dorp zelf af te leveren op één van de inzamelpunten in de buurt.

Voor Niawier en Wetzens is dit op het terrein van fa. Veenma

Inwoners die niet mee willen doen aan deze actie kunnen hun kerstboom inleveren  bij de Milieustraat of versnipperen in hun groene container.

Met vriendelijke groet,
namens wethouder P. De Graaf,

Meindert Woudwijk, Gemeentewurk,
Ina Witteveen, dorpen-/wijkencöordinator

 

 

Update…huis aan huis courant komt definitief niet.

Logo Dockumer Courant

 

 

Update 07-01-2016 van 17.15 uur…..
Krant wordt deze week niet meer geleverd, is gecanceld!

 

 

 

Inzameling kerstbomen verzet!

Belangrijke mededelingInzameling kerstbomen verzet naar zaterdag 9 januari a.s. van 10.00-12.00 uur

Woensdag 6 januari wordt er opnieuw ijzel verwacht. De gemeente Dongeradeel heeft daarom uit voorzorg de

kerstboomactie in de gemeente Dongeradeel verzet naar zaterdag 9 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur.
De kinderen kunnen voor iedere ingeleverde kerstboom een lot verdienen en een waardebon, te besteden bij Top 1 Toys in Dokkum.

De locaties blijven gelijk en voor Niawier en Wetsens is dit op het terrein van fa. Veenma aan de Siercksmawei, waar de vrijwilligers de kerstbomen graag in ontvangst nemen.

kerstboominzameling(1)

 

Nieuwsbrief jaarwisseling 2015=2016

Klik onderstaande link om de nieuwsbrief te openen.

 

Nieuwsbrief Jaarwisseling 20152016

Oliebollen, ze komen eraan.

Oliebollen Hoesman

Nieuwsbrief jaarwisseling 2015=2016

Klik onderstaande link om de nieuwsbrief te openen.

 

Nieuwsbrief Jaarwisseling 20152016