Spokentocht, griezelig goed verlopen!

spoken bewegend

Vrijdag 28 oktober heeft de activiteiten commissie een spokentocht georganiseerd en wat hebben we een prachtige avond gehad!

’s Avonds om 19 uur was de bedoeling om de spokentocht te starten, maar het was nog iets te helder en een aantal deelnemers waren net iets later, maar niet getreurd de stemming zat er goed in. Een 28 tal deelnemers hadden zich opgegeven. Wat opviel was dat het een “jonge deelnemers” waren de ouderen van Niawier-Wetsens zijn denk ik niet van het spookachtige zoals in andere dorpen???

Om de 10 minuten werd een groep op pad gestuurd. De laatste groep vertrok 20.10 uur  tijdens het wachten waren spelletjes bedacht waar je punten mee kon verdienen. O.a. Sjoelen, voeldoos, proeven en ruiken spel, quiz en een behendigheidsspel.

De route ging door de Grientereed, waar het natuurlijk spookte en rammelde, bij de oversteek stonden vrijwilligers die de verkeersveiligheid in de gaten hielden en de deelnemers een beschuit meegaven. Vervolgens via de Roptawei waar “tikkers”in eens uit de berm kwamen. Werd je getikt moest je een muntje inleveren daarna werd de weg vervolgd  naar het kleine bos in Oosternijkerk aan de Roptawei. Hier moesten de deelnemers om het bos lopen waar spoken met kettingzagen tevoorschijn kwamen, achter het bos zat een controle post. Hier kregen de deelnemers een ei die heel teruggebracht moest worden. Vervolgens kwamen er ineens horrorclowns te voorschijn……… je kunt nagaan wat dit voor reactie gaf……

Vanuit daar door het dorp naar het grotere bos, de mensen van Oosternijkerk die net op dat tijdstip hun hond uit lieten zullen denk ik niet lekker gewandeld hebben…….. hier kwamen namelijk spoken uit de berm die je ineens bij de enkels pakten en toen de weg vervolgd moest worden echt door het bos, kwam er help geroep en hele enge geluiden  waarna er een spook over je hoofd kwam vliegen………ieeekkkksss  en bij de achteruitgang zat weer een controlepost waar iedereen een zwarte draad kreeg om vervolgens later in te leveren bij Nij Sion.  Via  de Aldtún, waar ook een verkeersregelaar stond moesten de deelnemers naar de Buorfinne waar dames stonden met wat lekkers.

Daarna weer terug naar de Mounewei via de nieuwe weg van Lou Sanen, waar weer tikkers verschenen om de muntjes te verdienen. Vervolgens stonden de oversteekhulpen klaar om iedere deelnemer een ballon aan zijn/haar been te binden. Deze  ballon moest heel blijven om extra punten te scoren. De weg van Oosternijkerk naar Niawier via het fietspad vind ik zelf een hele donkere weg en nu ik daar gefietst heb met alle geluiden en dingen weet ik niet of ik daar zelf nog alleen wil fietsen…….jakkie want ter hoogte van de boerderij van fam. Brunia waren ineens de kettingzaagspoken met vuurwerk en bij de bosjes net voor Niawier moesten de deelnemers achter de bosjes langs waar ze onder een legernet door moesten kruipen en vervolgens kwamen de horrorclowns tevoorschijn…………..aaaarggghhh

Bij de controlepost daar kregen ze een plasticbekertje vol met bloed (tomatensap) deze moest meegenomen worden naar Nij Sion waar ook punten mee te verdienen viel….. via de Bakkersteeg, naar het Linepaad kwam het einde inzicht van de spokentocht.

De tocht was +-/ 7 km en duurde ong. 2 uren…… aangekomen in Nij-Sion stond er een broodje afgehakte vingers (knakworst) klaar met een glas drinken. Toen alle groepen gearriveerd waren was het gezellig druk, alle vrijwilligers en deelnemers hebben nog even heerlijk nagepraat/geborreld en de ideeën voor een eventuele volgende spokentocht zijn alweer klaar gestoomd……..

 

Dit hadden wij als activiteiten commissie niet alleen gered!

De ene was nog mooier verkleedt dan de andere,

De “acts” die hun voorbereidingen wel nodig waren,

zijn allemaal super ontvangen bij iedereen.

De vrijwilligers die als controlepost hebben staan wachten; echt top!

De zorg voor de kinderen die het te eng vonden, de foto’s en video’s die zijn genomen, het meedenken van iedereen om toch de nodige schrikreacties en controleposten op tijd bij het eind te krijgen; de heerlijke broodjes knakworst enz. enz. enz. kortom wat we met z’n allen gisteren hebben neergezet is toch wel SUPER!

We zijn trots op zo’n groep vrijwilligers!

Duim omhoog voor vrijwilligerWe hebben hoop ik tegen iedereen dank je wel gezegd, maar mochten we onverhoopt nog iemand hebben vergeten: nogmaals DANKJEWEL!

Mochten jullie video’s of foto’s hebben gemaakt zouden jullie die willen mailen naar niawierwetsens@gmail.com  dan willen we er graag een compleet iets van maken.

Om naar het foto album te gaan, klik hier of op onderstaande afbeelding!

Spokenalbum

Foto’s burendag

Zondag 25 september werd er weer burendag georganiseerd door buurtvereniging de singel en buertferiening ”mei elkoar”. Het weer zat reuze mee, er kon genoten worden van een heerlijk najaars-zonnetje. Later op de middag stak de wind op en koelde het snel af, wat vervolgens gepaard ging met een regenbui.

De leden van de Singel kon genieten van een heerlijke BBQ en ”mei elkoar” van een koffietafel met lekkers. Op een later tijdstip gaan zij ook nog bloembollen aanplanten aan de groenstrook van de Siercksmawei. Hiervoor is een subsidie ontvangen van het oranjefonds.

Klik hier of op onderstaande foto om te gaan naar het fotoalbum.

De fotografen Wim en Eline welke de foto’s hebben ingestuurd; bedankt daarvoor!

Duim omhoog

Burendag

 

Foto reportage laatste leden kaats-wedstrijd.

Zaterdag 27 augustus was de laatste ledenwedstrijd.
Deze fotoreportage is voor een groot deel steeds op één enkele aktie/persoon gericht.
Vele spelers staan dan ook in aktie op foto door middel van meerdere beelden per seconde.

Klik hier of op onderstaande foto om naar het album te gaan

27-8-16 Kaatsen laatste ledenwedstrijd116

Buurt-uitje van ”Buertferiening mei elkoar”.

Logo Buertferiening mei elkoar”Buertferiening mei elkoar” hield op 3 juli haar buurt-uitje.

Dit keer was er voor een rondvaart door Dokkum gekozen welke werd verzorgt door Rondvaartbedrijf  Dokkum, in een open praam.

De afvaart was om 14.00 uur bij het paviljoen van recreatieoord Schreiershoek, te Dokkum.
De rondvaart heeft ruim een uur geduurd. Vanaf het water kijkende zie je Dokkum eens op een hele andere manier.

Bij terugkomst was er nog een gezellig bijeenzijn op de wal. Genietend van de zon kon men zich te goed doen aan koffie, thee en kleine hapjes welke tevens verzorgd waren door  Rondvaartbedrijf  Dokkum.

Een geslaagde middag was het, mede doordat de zon zich die dag weer eens liet zien.

Klik hier of op de foto om naar het album te gaan.

P1090550

 

 

Verslag ledenkaatsen.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 11 juni konden deze keer alle categorieën kaatsten. De wedstrijd werd gesponsord door A.C. Mol uit Niawier en Kuiper autorijschool uit Oosternijkerk. Bij de senioren stonden in eerste instantie 5 parturen op de lijst, maar 4 omlopen kaatsen leek de meeste geen goed idee. Er kon gelukkig een 6e partuur gevonden worden zodat er in 2 poules van drie gekaatst kon worden. Bij de senioren ging de finale tussen de parturen Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager tegen het partuur Simon Jan Mol, Jaap Wieb Torensma en Aebe Meindersma. De finale werd een echte Torensma broederstrijd. Het partuur Jan Torensma c.s. won deze finale met 5-4 6-6.

Bij de kabouters stonden er 4 parturen op de lijst. Er werd door de jongste categorie weer fanatiek gekaatst en iedere week gaat het beter. Het partuur Antsje Wiersma en Fiona Snijder werden met drie overwinningen eerste.

Bij de welpen waren er ook 4 parturen. Na 2 omlopen waren er nog 2 kanshebber voor de eerste prijs. Dit waren de parturen Suzanna Allema en Geertje Wiersma en het partuur Hester Torensma en Richtsje Bandstra. Het partuur Torensma c.s. zou dan wel de laatste wedstrijd moeten winnen van het partuur Allema c.s. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd. Maar de overwinning ging naar het partuur Allema c.s. met 5-4 6-6, hierdoor hadden ze drie overwinningen en gingen ze met de kransen naar huis.

Bij de meisjes stonden er ook 4 parturen op de lijst. Bij de meisjes stonden de parturen die 2 keer hadden gewonnen in de laatste omloop tegen elkaar, zodoende toch een echte finale. Dit waren de parturen Aljantine Holtewes en Lutske Allema tegen het partuur Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar. Laatstgenoemd partuur won deze wedstrijd met 5-3 6-6 en werden dus eerste.

Dan als laatste de categorie jongens en Corina. Hier dit keer maar 3 parturen op de lijst. Wel 2 spannende partijen in de 2e omloop werd de wedstrijd tussen het partuur Rutger Torensma en Simon Torensma en Edser Slager en Corina Tjeerdsma pas beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Slager c.s. De derde wedstrijd zou de uiteindelijke winnaar opleveren. Ook deze partij ging bijna ¨All the way¨ Het partuur Hendrik Willem v/d Vorst en Enno Cuperus streden tegen het partuur Edser Slager en Corina Tjeerdsma. Het partuur Van der Vorst c.s. won deze partij met 5-5 6-6.  Zo kwam er weer een einde aan een mooie kaatsmiddag, met fantastisch kaatsweer.

Uitslagen;

Kabouters (4 parturen)

1 Antsje Wiersma en Fiona Snijder

2 Michelle Sijtsma en Sanne Jaenette Cuperus

1_kabouters

Welpen (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Geertsje Wiersma

2 Hester Torensma en Richtsje Bandstra

1_welpen

Meisjes (4 parturen)

1 Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar

2 Aljantine Holtewes en Lutske Allema

1_meisjes

Jongens en Corina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus.

1_jongens

Senioren (6 parturen)

1 Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager.

2 Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Aebe Meindertsma

1_senioren

 

Verslag & Foto’s CD-presentatie ”Piter Wilkens” Wetsens.

CD presentatie Piter Wilkens6

CD-presentatie “Libbene stiennen” van Piter Wilkens.

Op 5 juni 2015 was de CD-presentatie van “Libbende Stienen” van Piter Wilkens in de Sint- Vituskerk Wetsens

Om 14.15 uur gingen de deuren van de kerk open, Bij aankomst kregen we een koffie/thee met een echt “Frysk dúmke” verzorgt door JanCooks4You. Waarna we ons plekje in het prachtige kerkje konden zoeken. Het zonnetje scheen heerlijk op de ramen, wot in “Daalders Plakje”

Om 15 uur opende de directeur van Stichting alde Fryske Tsjerken, Gerhard Bakker, de presentatie.

Vervolgens werd het gedicht fallend ljocht voorgelezen.

Daarna vertelde de heer Bakker dat de stichting Piter Wilkens heeft benadert om een cd te maken over de Alde Fryske Tsjerken. Waarom Wetsens is gekozen als lokatie voor de CD Presentatie is omdat de Sint – Vituskerk als laatste kerk is aangesloten bij de stichting.

“In bysunder plak“ vindt Piter omdat er tevens 2 bekende dichters zijn begraven nl Anders Minnes Wybenga en Rienk van der Velde.

De Eerste CD ‘Libbene stiennen’ wordt door Piter uitgereikt aan  Bouke Oldenhof, die van de gelegenheid gebruik maakt om met Piter een aantal van zijn reacties te delen; o.a. Ik heb muzikaal genoten van het lied  Libbene Stienen.   De teksten van de liederen zijn pakkend.

Na de toespraken begint het concert:  Piter samen met Ytzen Peterson, Willo de Bildt hebben er een prachtige middag van gemaakt.   Wat het uniek maakt van een live optreden is dat er dingen soms anders gaan dan gepland, maar als Piter niks had gezegd hadden wij niks gemerkt; de heren vulden elkaar feilloos aan. Omdat de teksten terug te vinden zijn  in het boekje werden er sommige liedjes al meegezongen. Er staan 2 liedjes op de cd die al van eerdere komaf zijn;  de prachtige nummers De Greide Roas en It paad  werom.

Onderstaande tekst is afkomstig van de site http://aldefrysketsjerken.nl

Sta sterk voor de Friese dorpskerk – word donateur!

Meld u nu aan. Als nieuwe donateur kunt u kiezen uit een bijzondere DVD als welkomstgeschenk met een vierdelige documentaire over het behoud van de kerken in Friesland of de CD “Libbene Stiennen” van Piter Wilkens, met prachtige liedjes over de kerk in het Friese landschap en geschiedenis. De voorstelling “Libbene Stiennen” werd bekroond met vijf sterren in de Leeuwarder Courant.
Voor meer informatie klik hier.
.
Klik op een foto om naar het album te gaan.

[pwaplusphp album=6293042824895116273]

Dorpsreisje, wat was het een mooie dag.

Dorpsreisje

Op donderdag 26 mei was het dan eindelijk zover: Het dorpsreisje!

Dorpsreisje20161

Met een schoolreisjegevoel ben je de avond van te voren je tas aan het inpakken,  moet ik nou wel of geen regenkleding meenemen?  Moet ik wel of geen eten meenemen, er staat van wel maar ja een broodje kopen is natuurlijk ook lekker, toch maar een paar stukjes mee voor onderweg want ja de bus kan natuurlijk ook pech krijgen en dan heb ik niks……….

Dit was de eerste keer dat wij meegingen, dus alles op ons af laten komen; ogen en oren goed open want er wordt van alles besproken.

De eersten stonden al vroeg bij NijSion, want het mooiste plekje in de bus is het plekje wat je zelf kan uitzoeken!   Magda controleerde of iedereen er was d.m.v de checklist  en ze had iedereen zo goed in de picture; ik zou haar even assisteren maar dat was niet nodig; degene die nog maar net de hoek omkwam had Magda alweer afgevinkt.

Toen de laatste persoon zich had gemeld kon het avontuur beginnen!  De bus vertrok om 8.40 uur en ging van de Bornensisstrjitte op naar Oosternijkerk – Ternaard . Er werden onderweg  leuke uitspraken gedaan: 1 ervan was:   “ Het leuke van in een bus zitten is dat je over de haag in tuinen kunt kijken”.

Toen de bus dicht bij Holwerd arriveerde werd er gezegd: “we gean fest nei Amelân mei de healve tsienen boat”    maar de bus ging niet rechtsaf naar de pier maar linksaf op naar Leeuwarden en  ter hoogte van  Hallum was het :  “ Ooooh no wit ik it: we gean nei dat nije fleantuch op’e fleanbasis yn Ljouwert. Maar helaas gingen we om Leeuwarden heen.

Op naar Franeker, maar ook daar stopte de bus niet;   Toen kwamen we langs mooie dorpjes en smalle wegen, we zagen paarden met veulens en de oh & ah’s waren bijna niet van de lucht…. We waren natuurlijk ook bevoorrecht met het prachtige weer; de wereld zag er een stuk vrolijker uit.

De bus stopte in Achlum bij een oude melkfabriek: Wij mochten de KLAFA Chocola fabriek bezichtigen!  Eerst werden we door de eigenaresse welkom geheten buiten het gebouw want wij moesten i.v.m de hygiëne een mooie muts op! Iedereen volgde het advies op want niemand wou buiten blijven staan……. We mochten naar binnen; wow wat was het daar koud, er stonden stoelen in de koeling hier kregen we 2 kopjes koffie met een lekker stuk cake. Daarna werd er door de eigenaar Jan Klaver een verhaal verteld over het ontstaan van het bedrijf. Deze man kon het mooi vertellen, één en al enthousiasme over zijn vrouw, personeel en natuurlijk hun product. Ik vond het geen straf om te moeten luisteren.  Omdat we met een vrij grote groep waren (47 personen) moesten we beloven dat we door zouden lopen en nergens aan zouden zitten want dat kon hij natuurlijk niet allemaal controleren en vanwege alle wetten en regels wou hij niet dat er wat gebeurde.

We hebben een prachtige rondleiding gehad,  na de rondleiding gingen we weer terug naar de koeling waar ook hun winkeltje was. Degene die nog even wou genieten van hun lekkere chocola kon maar uitzoeken, voor relatief weinig geld.  Toen moesten we de bus weer in want het programma was nog niet afgelopen.

De vraag: waar gaan we heen? Werd weer gesteld; onze chauffeur Jan Jellema stelde ons gerust.
Het duurt nog wel even en als het goed is zit er een knop aan je stoel en kun je de stoelen uitelkaar schuiven en de andere knop is om achterover bij je achterbuurvrouw op schoot te liggen. Dus zet de stoel in de relax stand en geniet!   Zo gezegd zo gedaan en ondertussen weer goed de oren open voor leuke anekdotes en jawel:

Lekkere kofje ha we hawn mei heerlijke cake;  dr sieten wol wot glitterkes yn de cake……. Nee juh dat wiene rezynen……..oh no dat hoech ik net doch my mar gewoane cake……………

Ongeveer een half uurtje later waren we in Workum, hier konden de dames hun hart weer ophalen in de winkels en de heren een visje met de nodige sapjes op het terras.  Ik zat in het groepje wat eerst de mooie kerk ging bezichtigen; prachtig wat een gebouw, we hebben allerlei waardevolle dingen bekeken, van verschillende draagbaren tot een mooi doopketting, schilderijen, ramen enz enz.

IMG_3978

Daarna hebben we heerlijk gegeten op het terras en natuurlijk even heerlijk genoten van het zonnetje……….vervolgens enkele winkels bezocht en sommigen zijn zelfs nog geslaagd voor mooie schoenen en tassen.

Om 14 uur zou iedereen weer bij de bus zijn, het werd iets later want de groep terrassers hadden klonten in het bier ofzo…………. 14.15 uur zat iedereen dan eindelijk weer in de bus. Zouden we dan nu al naar huis gaan?  Nee de bus bracht ons naar het museumdorp in Allingawier; wat een gezellig dorp. Na het welkom in de boerderij met koffie/thee en lekkere oranje koek mochten we zelf het dorpje verkennen. Er werden demonstraties gegeven in de smederij en bakkerij  en om 16 uur zou de film in de kerk worden aangezet. Wie graag wou boerengolfen kon zijn/haar hart ophalen, wat hebben we genoten!

Na de film was het weer tijd om te vertrekken, het spontane idee kwam om een foto te maken van de hele groep alleen stond ¾ van de groep klaar en jawel toen misten we ¼  snel geprobeerd om de  verdwaalden op te sporen maar het geduld niveau was niet erg hoog van de wachtenden en werd de foto afgeblazen…..   Op naar Joure  toen we de parkeerplek opreden werd er al geopperd; jongens we moatte bowle…….nou dat werd eten…….. er was genoeg; soep, schnitzels , spinazie a’la crème, rabarber, aardappelen, gekruide aardappelen, bloemkool en jus.

Daarna kwam er nog een lekker ijsje met slagroom.  Nadat iedereen zijn/haar consumpties had afgerekend was het tijd om weer in de bus te gaan zitten; maar de meesten vroegen toch nog om een groepsfoto en jawel iedereen stond klaar……en toen misten we 1…….. de busschauffeur snel naar binnen, het geduld werd weer aardig op de proef gesteld maar gelukkig daar was ie dan en kon eindelijk de foto worden genomen…..misschien voor nu zo gewoon maar voor later zeker bijzonder!

Op de terugweg hebben we weer een mooi stuk over de Centrale As gereden en dan merk je hoe veel tijd het scheelt om  thuis te komen.  Al rijdend naar Niawier bedacht ik ineens hoe wij Pake en Beppe Holwerde (Jacob en Jantje)  altijd op stonden te wachten met het “ouden van dagen reisje”  ze hadden dan lekkere snoepjes voor ons meegenomen. We gingen dan met zn allen naar Nij Sion en er werd dan een verslagje voorgelezen wat ze die dag hadden gedaan en  ineens  “hoorde” ik  het lied; Ik wil u God mijn dank betalen in mijn gedachten, volgens mij werd dat lied altijd als afsluiting gezongen en het meest  bijzondere  vond ik dan altijd :  dat al die mensen die daar zongen het lied helemaal uit hun hoofd kenden!

Om 20.14 uur kwamen we bij Nij Sion aan en de bus begon te toeteren; waarom ?? Er stond jeugd van Niawier  ons op te wachten: Hoe Leuk!

Bedankt mede-dorpelingen voor de hele gezellige dag!

Ik bedenk me nu ineens dat we ook hebben besproken dat we zouden vermelden dat de jongste medereizigster 32 jaar was en de oudste durfden we niet te vragen, maar dat maakt ook niet uit want het was een heel gezellig reisje met verschillende leeftijden en volgens  mij voor een ieder wat wils. Hierbij wil ik direct een oproep doen voor volgend jaar: hou onze flyers in de gaten want het maakt niet uit hoe jong of oud u bent het dorpsreisje is voor elke leeftijd!

Groeten,

Annemarie Wiersma

Klik op een foto om naar het volledige album te gaan.

 

[pwaplusphp album=6290572200284103169]

 

Skulp / Bredewei organiseerde schoolplein verkoop.

Buurtvereniging  de Skulp / Bredewei organiseerde op zaterdag 21 mei van 10.00 – 12.00 uur een schoolplein verkoop voor jong en oud!! Ondanks dat de opkomst klein was, werd het toch een gezellige ochtend met verkoop van speelgoed tot kleding, kunst, boeken, curiosa etc. oud/nieuw. Dit alles onder het genot van een bakje koffie en een gezellig praatje.

[pwaplusphp album=6287498658270600241]