Windmolen Braaksma uitgedraaid.

windenergie2 Windturbine2Windmolen/turbine uitgedraaid en is daarom afgebroken op dinsdag 18 juli 2017.

Afgelopen week werd gestart om de telefonie antennes op de windmolen welke staat op het erf bij van familie Braaksma (wel bekend als de kippenboer) te ontmantelen en op een naast gelegen kleiner mast terug te plaatsen. Deze is tijdelijk er komt een iets grotere voor terug.

Maandag is men begonnen om bepaalde delen van de windmolen alvast te demonteren.
Dinsdag morgen waren al vroeg twee hijskranen aanwezig om daadwerkelijk de boel naar beneden te halen.

Je vraagt je dan al snel af van waarom? Wel om de simpele reden dat de kosten groter worden dan de baten. Na 22 jaar dienst te hebben gedaan als energie-opwekker is de laatste slag gemaakt door deze 30 meter hoge windmolen met een wiek lengte van ongeveer 13 meter.

Velen zullen zich nog wel herinneren hoe de installatie in 1995 werd opgebouwd en een dorpsbepalend gezicht werd. De molen hoorde bij het dorp en viel voor velen al niet meer op. Gisteren was er nog iemand die zei, ”Ik kijk elke morgen even naar de molen om te zien waar de wind weg komt”. Wel dat zal nu niet meer gaan, het wordt dus even wenen.

Als eerste werden de complete wieken los gemaakt van de hoofdas om in zijn geheel naar beneden getakeld te worden, daarna kon de kop naar beneden waar de as en generator inzit.
Als laatste ging men de mast in delen uit elkaar halen en werd alles direct op vrachtwagens met grote opleggers geplaatst zodat deze konden worden afgevoerd.

Na dit alles blijft er een kale plek over waardoor zeker het uitzicht voor de familie zelf even wennen wordt.

Klik op onderstaande afbeelding om naar alle foto’s te gaan.

Sloop molen Braaksma

Verslag kaatsen Boerenpartij

Boerenpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond 14 juli stond de inmiddels ook al weer traditionele boerenpartij op het kaatsprogramma. Deze wedstrijd wordt gesponsord door diverse boeren uit de omgeving van onze kaatsclub. Er was weer een fantastische opkomst en er kon weer in diverse categorieën gestreden worden om de felbegeerde kransen.

Bij de welpen stonden er dit keer maar liefst 7 parturen op de lijst en er kon dan ook gekaatst worden in een winnaarsronde en verliezersronde. Het aanwezige publiek kreeg diverse mooie en spannende wedstrijden te zien. In de finale stonden de parturen Laura Allema en Sanne J. Cuperus en Nynke Keegstra en Fiona Snijder. Laura Allema c.s. wonnen de finale met 5-3 (6-6). De finale van de verliezersronde werd gewonnen door Antsje Wiersma en Aukje Dijkstra.

Bij de pupillen stonden er ook 7 parturen op de lijst. Hier werd het partuur Suzanna Allema en Pieter Allema winnaar. Een tweede prijs was er voor Hester Torensma en Anna Feenstra. Derde werden Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. In de verliezersronde ging de overwinning naar Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

Bij de jongens (en 1 meisje) waren er 3 partuur. Hier ging de winst naar het partuur Rutger Torensma, Enno Cuperus en Tineke Terpstra. Bij de meisjes waren er ook 3 partuur hier gingen de kransen naar Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar

Ook de senioren waren weer goed vertegenwoordigd. Er kon wederom gekaatst worden in 2 categorieën. In de zachte bal categorie waren er 4 parturen. Hier ging de overwinning naar het partuur Gert Jan Sijtsma en Tine Torensma. Zij wisten al hun partijen te winnen. Tweede werden Weal en Anita Cuperus.

Bij de senioren normale bal stonden ook 4 parturen op de lijst. Hier werd weer mooi gekaatst. Aan het einde van de dag ging de overwinning naar Jan Braaksma, Yorrick Elzinga en Jaap Wiep Torensma, tweede werden Andre Turkstra, Dylan Cuperus en Anja Bandstra. Dan nog een opmerking. In deze categorie kaatsen een aantal kaatsers die ook heel goed in de Federatie mee zouden kunnen doen. Ik wil deze kaatsers dan ook uitnodigen om ook eens op Federatief niveau te gaan kaatsen, want daar kunnen we deze kaatsers heel goed gebruiken.

Uitslagen

Welpen:

1 Laura Allema en Sanne J. Cuperus

2 Nynke Keegstra en Fiona Snijder

1 VR Antsje Wiersma en Aukje Dijkstra

 

Pupillen:

1 Suzanna Allema en Pieter Allema

2 Hester Torensma en Anna Feenstra

3 Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

1 VR Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

 

Meisjes:

1  Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar

 

Jongens:

1   Rutger Torensma, Enno Cuperus en Tineke Terpstra

Senioren zachte bal

 

1 Gert Jan Sijtsma en Tine Torensma

2 Weal Cuperus en Anita Cuperus

 

Senioren normale bal

1 Jan Braaksma, Yorrick Elzinga en Jaap Wiep Torensma

Klik op onderstaande afbeelding om naar de foto’s te gaan

Boerenpartij

Kaatsen verslag Chris Sijtsma partij.

Chris Sijtsma partij KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 8 juli stond de Christ Sijtsma partij op het programma. De partij is vernoemd naar dhr. Christ Sijtsma , die zeer veel jaren voorzitter geweest van de kaatsvereniging.

Bij de welpen stonden er 4 parturen op de lijst. Er werd door de jongste categorie weer fanatiek gestreden om de prijzen. Winnaar werd het partuur Laura Allema en Fiona Snijder, tweede werden Nynke Keegstra en Meint Bosgra.

Bij de pupillenmeisjes en jongens stonden er 6 parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een A en een B poule. De winnaars van beide poules kwamen in de finale. De finale ging tussen de parturen Kirsten Wiersma en Isabella Sijtsma en Kristine Gardenier en Jesse Castelein. De finale werd gewonnen door eerstgenoemd partuur met 5-1 (6-4).

Bij de meisjes waren er drie partuur. Hier gingen de kransen naar Pietrik Weidenaar en Sjoke van der Vorst.

Bij de senioren kon gekaatst worden met de normale bal en de zachte bal. In beide categorieën stonden er 4 parturen op de lijst. Bij de zachte bal werd na drie omlopen Gert Jan Sijtsma en Neeltje Cuperus, tweede werden Germ de hoop en Tineke Terpstra. Bij de andere categorie won het partuur Jelle Weidenaar, Baukje Terpstra en Jorick Elzinga, tweede werden Durk Slager, Piet Torensma en Wiebe Turkstra.

Klik op onderstaande foto om naar alle foto’s te gaan.

CS alle winnaars

Resterende foto’s van garageverkoop en open tuinen.

Door op onderstaande foto te klikken kunt u de 2e serie foto’s en tevens laatste foto’s van de garage/opritten-verkoop en open-tuinen bekijken.

0

Verslag Ouder/kindkaatsen

Ouder/kindkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond stond het ouder/kindkaatsen op het programma bij kaatsvereniging de Trije Doarpen. Sponsor van deze wedstrijd was Weidenaar Mutitech uit Niawier. 15 Parturen hadden zich hier voor aangemeld, er werd gekaatst in 2 categorieën. Omdat het een partij is die in het teken van de kinderen staat, werd er met een grote luchtbal gekaatst. Hier ontstaat veel meer tussenspel door, waardoor de kinderen de bal gemakkelijker kunnen retourneren. De senioren konden geen directe winst behalen op de ballen geslagen door de kinderen. Een opgeslagen bal van de kinderen mocht niet boven geslagen worden en een uitgeslagen bal niet retour in het perk. De kinderen namen ook de voorbest opslag op zich. Er zaten veel spannende partijen tussen, de finale in de verliezersronde in de welpencategorie werd pas beslist op 5 – 5 6 – 6. De finale in de pupillencategorie leek een eenzijdige partij te worden die al snel in een 5 – 1 tussenstand resulteerde, maar uiteindelijk toch pas op de stand 5 – 5 6 – 4 beslist werd.

Uitslagen:

Welpen:

  1. Louis Keegstra en Marije Keegstra
  2. Aletta Keegstra en Nynke Keegstra

1 VR.  Wiebe Westra en Iwan Brouwer

Pupillen:

  1. Harald Wiersma en Isabella Sijtsma
  2. Wiebe Turkstra en Suzanna Allema

1 VR.  Jelle Weidenaar en Jacob Hendrik Heeringa

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Dorpsreisje in woord en beeld

we-gaan-nog-niet-naar-huis

Dorpsreisje Niawier – Wetsens 08 juni 2017

Rond 8 uur kwam de bus ter plaatse, er stond al een mooie groep te wachten en Magda had de opgavelijst paraat en zette bij iedere naam een vinkje als men in de bus stapte. Om kwart over acht was Ulbe er nog niet, dus Annemarie belde hem even om te horen of hij nog kwam. Om een lang verhaal kort te maken; Ulbe werd vandaag luxe opgehaald bij huis. De bus kwam voorrijden en de Buschauffeur heeft hem zelfs begeleid naar de bus toe.  We hadden bij vervoerder de Jong weer een verzoeknummer ingediend om de gezellige Jan Jellema als chauffeur mee op de rit en gelukkig; daar was ie weer!  Nadat Anita een welkoms woord had gedaan nam Jan de taak over als reisleider. Helaas regende het toen we Niawier uitreden. Wat ik altijd zeer bijzonder vind is de wistudatjes in de bus (dat is voor mij een mengeling van waarheden en roddeltjes)  geweldig wat men elkaar had te vertellen. Het ging deze rit van huis indelingen van nieuwe huizenbezitters tot  wat leuk dat die en die ook mee is deze reis enz. enz.

Enkele uitspraken :

  • Ter hoogte van de Valom “Oh jasses wat is it hjir slecht waar, by ús wie it better”
  • Wit jim net wer jim hinne geane en dêr betelje jim ek nog foar?!
  • We gean dr hjir of oer Garyp, no dan wurdt it Earnewâld

Er wordt gezegd dat we iedere dag wat leren nou voor mij was het dit:

Jan Jellema onze chauffeur en reisleider heeft ons direct aan het begin van de dag al een leermomentje gegeven: op het Aquaduct bij Burgum  staat de naam Hendrik Bulthuis Akwadukt
Dit blijkt de ontwerper van de BM-er (zeilboot) te zijn.

Terhoogte van Leeuwarden neemt Jan weer de microfoon en vertelt dat de grote boerderij aan de rechterkant de proefboerderij is genaamd: Dairy Campus.

Voor iemand anders gold het later op de rit: Na 64 jaar – De ontdekking dat het Heidenskip ter hoogte van Workum werd aangegeven op de wegwijzer

Via Molkwerum zijn we naar Stavoren gereden, toen de bus bijna tot stilstand kwam begonnen de ouderen onder ons al hun jassen te pakken en gingen dus staan onder het rijden….levensgevaarlijk maar ze waren aan het oefenen voor de zeebenen die ze straks nodig hadden want de Bep Glasius lag klaar aan de kade.  Aangekomen aan boord stond de koffie en appelgebak al klaar, heerlijk daar hadden we “ferlet fan”  Halverwege de reis werd er al gevraagd hoe lang de vaart nog duurde want er werden een paar mensen zeeziekachtig, gelukkig ging het allemaal goed.

De golven waren behoorlijk heftig maar boven op het dek kon lekker in de wind staan. Riel J Dijkstra kwam op een gegeven ogenblik ook buiten op het dek en hij genoot met volle teugen: We hiene juster moatte gean mei dy hurde wyn. Hearlik dan wiene de golven nog een heale meter heger west en hie ik de oranje reinjas oandien en giene we dr foar!!!

Achter de boot vloog een hele groep visdiefjes, ik dacht eerst dat het meeuwen waren maar nee het waren visdiefjes die ook echt vis uit het water pikten geweldig!  En Magda de friese benaming is sékobbe

Rond half 12 werd de boot afgemeerd aan de kade bij Enkhuizen met de woorden: half vijf vertrekt de bus vanaf de achterkant van het station.  Aan wal gekomen konden we het Zuiderzee museum bewonderen. Ik vind zelf de woordkeuze museum niet echt een mooie juiste benaming; voor mij zou het Zuiderzee dorp meer aantrekkingskracht hebben. Een ieder mocht doen waar hij/zij zin in had en er vormden zich groepen, de ene groep ging heel snel bij de huizen langs, terwijl de andere juist alles bekeek en meedeed aan de “voorstellingen”.  Als eerste zagen we de replica van het reddingsboothuis uit Moddergat. Prachtig om te zien, ook waren er kleine huisjes overgezet/nagebouwd uit Moddergat. Onze groep kwam rond 12 uur het huis waar het dagelijkse leven werd weergegeven. De vrouw des huizes had lekkere uiensoep getrokken op een  petroleumstel en wij mochten aanschuiven aan tafel en mee eten. Een  hele leuke ervaring en na een gezellig gesprekje moesten we helaas weer afscheid nemen want er stond nog meer op het programma.  Een paar huizen verder kwamen we in “het huis vol verhalen” daar zat een mevrouw die allemaal verhalen klaar had liggen en we mochten zelf uitzoeken wel verhaal zij zou voorlezen. Wat kon deze vrouw vertellen, stil gekluisterd hingen we aan haar lippen. Halverwege het verhaal kwam een andere groep binnen, zij vonden ook dat deze mevrouw mooi kon voorlezen en zijn na ons verhaal nog blijven zitten voor 2 kleine verhalen.  Daarna hebben we de krachtmeting bij sommige vrouwen getest, er stond een water “oppomper”die moest je rond draaien, hier moest de “GirlPower” wel aan te pas komen. Sommigen hebben nog een heerlijk stukje gebakken zalm genuttigd waarna de reis weer vervolgd werd in het Zuiderzeemuseum;  prachtige oude huizen, een lokaal uit kollum wat weer opgebouwd is, de kerk was ook leuk om te bezoeken. Eigen was er teveel om op te noemen; snoepwinkel, wasserette, bakker, kaaswinkel, postkantoor, boerenleenbank enz. enz.  Nu ik dit verslag zit te typen krijg ik een appje van Anieta Braaksma binnen; ze heeft een prachtig filmpje van de Zuiderzee Karaoke…… dit hebben wij dus helemaal niet gezien en gedaan…. Erg leuk om te zien!

Ook was er nog even tijd om het Enkhuizen zelf even te bekijken, je kon er winkelen in de gezellige winkelstraat.  Terugkomend bij de haven twijfelden we even of we direct naar het station zouden wandelen of dat we via het startplek met de pont mee zouden varen. Toch maar voor het de laatste keuze gegaan want de rolstoel die we hadden geleend moest ook weer terug en het pontje varen leek ons ook wel leuk.  Het pontje bleek een leuk pontje te zijn met zitplekken, dus nog lekker in het zonnetje genietend via het water naar de parkeerplek gebracht. Daarna weer in de bus op naar de volgende bestemming; Joure, dit ritje duurde ongeveer een uurtje, onderweg veel gezien en ook de buschauffeur droeg zijn steentje bij. Het idee van hem om volgend jaar naar Batavia stad te gaan vonden de mannen niet echt YEAH, dus we zullen op zoek naar iets anders moeten. Aangekomen in Joure stond de gastheer al op ons te wachten, de tafels waren weer keurig gedekt. Het eten was dit jaar iets anders dan vorig jaar. Vooraf kon de keuze gemaakt worden tussen varkenshaas of schnitzel. Het was heerlijk en we hadden maar liefst 4 soorten groente: rauwkost, rabarber, doperwten met wortelen en spercie-bonen. Gewone aardappeltjes en gefrituurde aardappeltjes, echte “beppe”jus en pepersaus. Er was meer dan genoeg en als toetje hadden we heerlijk ijs.
Na het eten was het weer tijd om te vertrekken; op naar huis.  Omdat de maag lekker gevuld was en de we de hele dag buiten waren geweest was de kans groot dat enkelen even “knipperke” zouden gaan doen, heb ik (Annemarie) direct maar even het dankwoord uitgesproken voor de gezellige dag en een speciaal  voor de buschauffeur, wat bevestigd werd door een applaus. Het was een prachtige dag!  Om beeld bij de tekst te krijgen kunt u de foto’s aanklikken die gemaakt zijn door Peter. Niet iedereen stelde dat op prijs maar met het oog op;  “foar it neiteam” om over 30 jaar in Nij Sion weer te bekijken is het toch een hele mooie reportage geworden.

Hartelijke groet,  Annemarie Tromp

Klik voor fotoalbum

Handel en genieten ten top!

Opritten#garages#verkopen#leukespullen#tuinen
#bloemen#kijken#genieten#beleven#wat een succes!

Wat een belevenis, wat een pracht!

Zaterdag 17 juni hebben de inwoners van Niawier een oprit-garageverkoop en Open Tuinen gehouden.
Er hadden zich 41 deelnemers aangemeld en tijdens de rondgang bleek dat er nog 3 deelnemers zich hadden aangesloten dus een totaalplaatje van 44 deelnemers!  Een bijzonder aantal waar we als dorp trots op mogen zijn!

De bezoekers bleven niet uit, van vakantiegangers uit Lemmer tot de buren naast de deelnemers kwamen langs. Bijzondere gesprekken zijn er gevoerd : Irish people die hier ook in de buurt waren met vakantie. Mensen uit Dokkum die nog nooit in Niawier waren geweest. Verbaasde mensen dat Niawier toch nog groter was dan alleen maar de Siercksmawei  of Auck Doniastraat (omdat ze zo altijd door Niawier reden).

Bekende Fries gesignaleerd. Duitse toeristen die met de boot in Dokkum vertoefden. Speciaal voor deze activiteit heeft iemand uit Drenthe een huisje gehuurd op Esonstad – Lovende mensen over de prachtige tuinen die hier zijn: Er werden zelfs tuinen bezichtigd die niet aangemeld stonden, maar omdat de mensen nieuwsgierig waren naar wat er zich achter ʺdie deurʺ bevond…….kortom  een verscheidenheid aan bezoekers, verkopers en open-tuinendeelnemers.

Naast de leuke gesprekken en voorvallen is de opbrengst natuurlijk niet onbelangrijk, deze was voor de één meer dan de ander maar al met al een leuk gemiddeld verdienste en natuurlijk ruimte in huis!

Peter en Annemarie wil een ieder bedanken voor de medewerking, in wat voor vorm dan ook. Met elkaar hebben we dit tot een succes gemaakt.

Een Leuke activiteit en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!

Klik op onderstaande foto  om te gaan naar het eerste deel van wat gaat komen. Zo heeft u eerst bij dit verhaal toch het e.e.a. in beeld!

Fotoalbum garageverkoop

 

Druk befietste tocht langs dorpshuizen

IMG_1348Elfdorpshuizentocht, maar eigenlijk moeten we tegenwoordig zeggen ”twaalfdorpshuizentocht”, dit omdat er tegenwoordig twaalf dorpshuizen zijn die mee doen aan dit jaarlijkse fietstocht evenement.

Er kon gestart worden bij een dorpshuis naar keus, daar ontving je een stempelkaart. Hoe je de route om wou fietsen maakte niet uit, zolang je maar langs de twaalf dorpshuizen ging. Bij elk deelnemend dorpshuis kreeg je een stempel en een lekkere versnapering! Ook kon je genieten in Oosternijkerk van heerlijke tomatensoep. Ieder dorpshuis had haar best gedaan om je welkom te voelen door zeer gastvrij te zijn.

De weersvoorspelling was redelijk, maar dit weerhield de mensen niet om weg te blijven. Dat de weervoorspellers er een beetje naast zaten bleek wel. Er zijn maar een paar hele kleine buitjes gevallen, wat niet noemenswaardig was. Zelfs de zon deed af en toe haar best om ons te verblijden met haar stralen.

De vrijwilligers van Nij Sion hebben een drukke dag gehad en verwoorden het zo: ”Een zeer geslaagde dag, met enthousiaste deelnemers die allemaal van mening zijn dat Niawier verreweg het mooiste dorpshuis heeft. Iedereen is lovend over ons gebouw”!

Aan het einde de ”het felbegeerde certificaat”, want ja daar doe je het natuurlijk voor !

Even wat cijfers;
Aantal starters in Niawier: 8 personen.
Aantal stempelaars in Niawier 150 personen.

IMG_6672

IMG_6671

IMG_6670

IMG_6666

IMG_6674

IMG_6675

Schoolkinderen zeggen: “zwerfafval mooi niet”!

Zwerfafval mooi niet

Woensdag 31 mei zijn de leerlingen van CBS “By de Boarne” het dorp ingetrokken om zwerfafval op te ruimen. De leerlingen waren in drie groepen verdeeld, namelijk onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De kleinsten gingen rond school aan de slag. De middenbouw hebben de binnenkant van de dorpskern gedaan en de oudsten gingen langs de buitenkanten van het dorp. Allen werden begeleid door de leerkrachten, welke elk over geslagen vuiltje toch nog even onder de aandacht brachten. Echt heel veel viel er niet op te ruimen, het dorp was opvallend schoon en dat is natuurlijk mooi.

Vooraf kreeg een ieder een opvallend hesje aan, en werden er grijpstokken en afvalzakken uitgedeeld. Voor dat men ging vertrekken werden ze op een snoepje of lolly getrakteerd voor de nodige energie. Ook onderweg kregen ze van sommige bewoners een traktatie aan geboden.

Eenmaal terug stond hun nog een traktatie te wachten, namelijk broodjes knakworst.
Deze werden aangeboden door Dorpsbelang, voor een ieder waren er zeker twee broodjes. Bestuur dorpsbelang heeft deze beloning gedaan omdat zij het fijn vinden dat school en jeugd zo met het milieu bezig zijn en met name in eigen dorp.

Op het grasveldje naast de school kon men mooi in een kring zitten want het weer was prachtig. Nadat iemand een broodje had gekregen zorgden de leerkrachten voor de sausen. Uiteraard kregen de leerkrachten, directrice en conciërge ook deze traktatie, want of je nu klein bent of groot, zo’n broodje gaat er altijd in rond de klok van twaalven.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het fotoalbum te gaan.

Klik hier voor de foto's zwerfaval

 

Kaatsverslag autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij

OmslagfotoJeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 12 mei werd de autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij gehouden bij KF de Trije Doarpen. Er werd gekaatst in 4 categorieën deze avond. Bij de welpen stonden er 4 tweetallen op de lijst. Na 2 omlopen hadden de parturen Amarins Kloostra/ Laura Allema en Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma beiden 2 keer gewonnen. De laatste wedstrijd moesten ze tegen elkaar. Na een spannende wedstrijd ging de overwing naar het partuur R. Bandstra c.s. met 5-3 (6-4)

Bij de pupillen waren er 5 tweetallen. Er moesten 4 omlopen gekaatst worden. Dus veel tijd tussen de partijen was er niet, om toch nog enigszins op tijd klaar te zijn. Na 3 omlopen was er nog een echte finale tussen de parturen Janiek kloostra en Marrit de Weger tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier. Lange tijd leek het er op dat het partuur van P.S. Cuperus c.s. zou winnen, maar dit was niet zo. Het partuur J. Kloostra c.s. kwam steeds beter in de partij en werkten hun achterstand weg, mede geholpen door de tegenstanders die wat fouten gingen maken. Partuur J. Kloostra c.s. ging uiteindelijk met de krans naar huis door met 5-5 (6-4) te winnen.

Bij de meisjes waren er slechts 3 parturen op de lijst. Jammer! hier kan de deelname wel wat hoger. Mocht je als meid graag willen kaatsen word lid van onze vereniging en je kunt ieder weekend kaatsen. Hier gingen de kransen naar Aljantine Holtewes en Alena Boonstra, zij wonnen hun beide wedstrijden toch wel afgetekend.

Bij de jongens stonden er ook 4 tweetallen op de lijst. Na twee omlopen kaasten sprongen er twee parturen uit. Deze parturen moesten ook hun laatste wedstrijd tegen elkaar. Dit waren de parturen Siebe Feenstra / Frans Postmus tegen Jelmer Torensma / Hendrik Willem van der Vorst. Eerstgenoemd partuur won deze onderlinge strijd in 5-3 (6-6).

Uitslagen

Welpen:

1 Richtje Bandstra en Michelle Sijtsma.

2 Amarins Kloostra en Laura Allema.

Pupillen:

1 Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

2 Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier.

3 Hester Torensma en Gerbrich Mol.

Meisjes:

1  Aljantine Holtewes en Alena Boonstra.

Jongens:

1  Siebe Feenstra en Frans Postmus.

2  Jelmer Torensma en Hendrik Willem van der Vorst

Via onderstaande knop ga je naar de foto’s van de prijs uitreiking.

Klik knop