Bazar, het is bijna weer zover.

Dames kom ook eens naar Nij Sion!!

Sinds eind vorig jaar komen er ook steeds meer dames naar Nij Sion. Maar hoe meer dames achter de geraniums vandaan komen, hoe gezelliger het wordt.

Dus froulju fan Nijewier, jimme moatte sels ris komme te sjen hoe gesellig it sneone middeis is, Wolkom!

Oant 16:30 oere

Hartelijke groet,

Linda Kooistra

Schoonmaak Nij Sion, help jij mee?

Op zaterdagmorgen 1 februari willen wij Nij Sion een extra schoonmaakbeurt geven.

Wie komt ons helpen?
We beginnen om 8.30 uur.

Graag zelf een emmer en doeken meenemen.

Bestuur Nij Sion

Inzameling oud ijzer voor Nij Sion

Beste dorpsgenoten,

Naast het ophalen van het oud papier, willen we nu ook een actie starten om oud ijzer in te zamelen. Het idee is om 4 x per jaar op een zaterdagochtend oud ijzer op te halen in Niawier en Wetsens.

Wanneer u thuis geen ruimte heeft om oud ijzer op te slaan, kunt u contact opnemen met Jappie de Vries 06-29899168 of Erik Turkstra 06-23896558. Het kan dan eerder worden opgehaald.

Hieronder de data wanneer we het oud ijzer ophalen, graag voor 09.00 klaarzetten.

Zaterdag 7 Maart 09.00 uur
Zaterdag 20 Juni 09.00 uur
Zaterdag 5 Sept 09.00 uur
Zaterdag 19 Dec 09.00 uur

De opbrengst is bestemd voor Nij Sion.

4 januari Kroegbaas en Freonen

Nieuwjaarsborrel en muziek van Kroegbaas en Freonen

Kroegbaas en Freonen van 17.00-19.00 uur

Nieuwe datum Sjoelen

Gezocht ”live muziek” tijdens nieuwsjaars-borrel

Wij als commissie van dorpshuis Nij Sion, zijn van plan om op zaterdag 4 januari een nieuwjaarsborrel voor alle inwoners van Niawier/Wetsens te organiseren.

We willen dit gebeuren graag wat opfleuren met een stukje live muziek. Wie zou dit willen verzorgen?

Je hoeft niet uit de dorpen zelf te komen, mag wel uit heel Friesland.
Wie er zin in heeft, mail het naar het volgende mailadres: willemweidenaar@hotmail.com

Compliment en sjoelen

Wat een prachtige avond, afgelopen vrijdag. Mooi initiatief, mooie verhalen. Bevorderd het mienskips gevoel, we moeten meer van dit soort evenementen bedenken. Vrijdag a.s. is het sjoelen, komt allen!!!!!!
Vr. gr. Willem Weidenaar.

Nij Sion: zaterdagmiddag 23 november is de bar gesloten.

Nij Sion Op zaterdagmiddag 23 november is de bar gesloten. Er is dan een familiefeest.