Ropta Boys viooltjesactie

Nog even en we zetten met elkaar de bloemetjes buiten.

Trainingen jeugd Ropta Boys weer los

Oosternijkerk

Op sportpark de Fiver in Oosternijkerk wordt bij Ropta Boys weer volop getraind door de jeugd t/m 18 jaar. Het bestuur heeft een overzichtelijk trainingsschema opgesteld zodat alle teams weer kunnen trainen en elkaar niet voorbij komen op het veld.

Elke middag/avond staat er een bestuurslid bij het veld om de kinderen bij de juiste ingang het veld te laten betreden. Iedereen is blij dat ze (onder voorbehoudt) in september weer wedstrijden kunnen spelen.

Foto’s Antje Allema

Corona-maatregelen voor het voetbal onveranderd

Het volgende is te lezen op de site van de KNVB.
Foto: KNVB Media

We werken op dit moment met drie scenario’s.

Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. 

Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was. 

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

 • Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
 • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
 • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
 • Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
 • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
 • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden;
 • Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

Drie scenario’s

De wedstrijden en competities in de sport vallen dus nu buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Maar op basis van het besluit van de overheid is besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni.  Wij volgen zoals eerder gezegd het advies van het RIVM, dat nu tot en met 6 april reikt. We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s. 

Drie scenario’s waar wij nu mee werken luiden als volgt: 

 • De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek);
 • De competities worden uitgespeeld na 30 juni* (afhankelijk uitkomsten UEFA-kalenderwerkgroep);
 • De competities worden niet uitgespeeld.

Het blijft een puzzel, en bovendien is zonder ingrijpen van de UEFA het uitspelen van de Europese nationale competities na 30 juni onmogelijk. Ook de UEFA is nog bezig met scenario’s. De uitkomsten daarvan zijn voor ons relevant omdat we als Nederlands voetbal zo veel als mogelijk eenduidig op willen trekken met de andere competities.

De komende periode blijven we in overleg met alle betrokkenen in deze en wachten we de communicatie vanuit de overheid met name in relatie tot het besluit over de sport af.

KNVB, ECV, CED

* Vooralsnog alleen betaald voetbal

Viooltjesactie Ropta Boys

Viooltjesactie RoptaBoys 2019

Lege flessenactie voor v.v. Ropta Boys!

Ropta boys lege flessenactie

Lege flessenactie voor v.v. Ropta Boys!

Ropta Boys heeft nieuwe dug-outs nodig. Daarvoor komen zij in actie!

Wilt u lege statiegeldflessen voor ons sparen? We halen ze graag bij u op!

Wanneer: vrijdag 1 juni aanstaande.
Tijd: Van 17.30 tot 20 uur komen we langs.

Zet u de flessen klaar? Alvast bedankt!!!

Binnenkort bloemetjes buiten zetten met Ropta Boys

IMG_2993

22e Crossloop van de V.V. Ropta Boys

 Ropta-Boys-1

V.V. Ropta Boys

.

OOSTERNIJKERK – De crossloop van de v.v. Ropta Boys wordt op zaterdag 6 januari 2018 voor de 22e keer gelopen. Je kunt zo langzamerhand spreken van een traditie binnen de v.v. Ropta Boys. Ook dit jaar heeft de organisatie haar best gedaan om een mooie route uit te stippelen, voor zowel de jeugd als de senioren. Naast de traditionele crossloop wordt er sinds jaar en dag een mooie wandelroute van ongeveer 12 kilometer uitgezet voor leden en niet leden. Na afloop van de cross- en wandeltocht is er om 16.00 uur  voor de leden, sponsoren, donateurs en vrijwilligers de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in kantine “De Tredde Helte”. De crossloop voor de jeugd begint om 10.30 uur. De crossloop voor  JO19 en senioren begint om 14.30 uur. De wandel/kuiertocht start om 13.30 uur..

Voor meer info klik hier om naar de site van Ropta Boys te gaan.

Verslag kaatsen, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

Kaatsweekend KF De Trije Doarpen

Niawier. Afgelopen weekend stonden er twee wedstrijden gepland. Op de vrijdagavond kon er alleen door de jeugd gekaatst worden. Sponsoren van deze wedstrijd waren Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Ook de allerjongsten waren deze keer van de partij. Zij konden zich vermaken met kaatsspelletjes. Er werd door iedereen fanatiek meegedaan. Aan het einde was Pieter Meindertsma de winnaar en ging met de krans naar huis. De overige deelnemers gingen ook niet met lege handen naar huis. Iedereen kreeg een beker, een spinner en een doosje snoep. Bij de welpen waren er 4 parturen. Meestal zijn de welpen snel klaar, maar deze avond waren ze als laatste klaar. Er waren veel spannende partijen. Uiteindelijk wonnen Marije Keegstra en Aukje Dijkstra. Tweede werden Nynke Keegstra en Mirte Cuperus. Bij de pupillen stonden 6 parturen op de lijst. Hier waren ook weer de nodige kanshebbers voor de kransen. De eerste prijs was voor het partuur Pieter Siebe Cuperus en Jan de Hoop. Tweede werden Isabella Sijtsma en Anna Feenstra door de winst in de laatste partij op Suzanna Allema en Kirsten Wiersma, die toch nog een derde prijs wonnen. Bij de jongens is de opkomst wat matig de laatste tijd. Er waren slechts 3 parturen. De eerste prijs ging naar het partuur Rutger Torensma en Enno Cuperus. Bij de meisjes waren 4 parturen die in een poule kaatsten. Na drie partijen gingen de kransen naar Tineke Terpstra, Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar. De tweede plaats was voor het partuur Aljantine Holtewes, Lusilla van der Veen en Minke Weidenaar.

De zaterdag stonde al weer de 18e Roptaboys partij. De sponsor is de v.v. Roptaboys. Op de site van de voetbalvereniging was een oproep gedaan om vooral mee te doen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven meer dan 80 kaatsers, in 8 verschillende categorieën konden deze middag met elkaar de strijd aangaan. Oude tijden herleefden en er was werkelijk geen plek op het veld waar niet werd gekaatst!

Bij de Welpen waren er 4 parturen. Ook vandaag waren de parturen weer ontzettend aan elkaar gewaagd. Na 2 omlopen konden er nog 3 parturen de eerste prijs winnen. Uiteindelijk ging de eerste  prijs naar het partuur Laura Allema en Iwan Brouwer, tweede op minder tegeneersten werd het partuur Nynke Keegstra en Aukje Dijkstra. De pupillen kaatsen in een meisjes en jongens categorie. Bij de meisjespupillen ging de eerste prijs naar het partuur Hester Torensma en Marrit de Weger. Tweede werden Suzanna Allema en Rensje Adema. Bij de jongenspupillen waren er drie parturen. Waaronder enkele debutanten. Eerste werd het partuur Jan de Hoop en Jesse Castelein.

De jongens kaatsten een individueel klassement. Aan het einde waren er toch drie winnaars. Rutger Torensma, Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma gingen allemaal met een krans naar huis. Ook bij de meisjes werd er individueel gekaatst. Na 3 keer door elkaar loten waren Pietrik Weidenaar en Aljantine Holtwes de winnaars.

Bij de senioren waren er 3 categorieën Heren en Dames normale bal en er kon gekaatst worden met de zachte bal.

Bij de dames waren er 4 parturen. Hier gingen Johanna Bos en Gre Kingma met de kransen naar huis. Tweede werden Afke de Vries, Baukje Kroodsma en Aarushi Dijkstra.

Bij de zachte bal waren er ook weer enkele nieuwe gezichten, sommige hadden nog nooit gekaatst, maar naar een korte uitleg kon hier ook iedereen de strijd aangaan. In de finale stonden het partuur Geert van Wieren en Catharina Zijlstra tegen het partuur Germ de Hoop en Jantina Cuperus. Germ de Hoop c.s. wonnen de finale met 5-0, dit was wel enigszins geflatteerd aangezien bijna alle eersten pas op 6-6 werden beslist. Bij de heren senioren stonden er 11 parturen op de lijst. Het was een divers gezelschap, van vergane glorie naar aankomend talent. Het werd een fantastische kaatsmiddag die pas om 19.30 was afgelopen. Bij de heren waren er 3 prijzen in de winnaarsronde, deze werden gewonnen door;

 1. Sietse Allema, Pieter Allema en Durk Slager.
 2. Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Ate Piet Hoekstra.
 3. Theunis Torensma, Frans Sijtsma en Marten Heeringa.

1e VR Yorrick Elzinga, Bert Feenstra en Andre Turkstra

2e VR Rielof Jan Allema, Hendrik Feenstra en Aant Soepboer.

 

Tot slot wil iedereen bedanken die deze dag meegeholpen heeft. Speciale dank voor de bakploeg Andrew, Lolke en Ronald die de hele middag hebben staan bakken en menig persoon van een lekkere hamburger of iets anders hebben voorzien.

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Aardappelactie Ropta Boys

A.s. dinsdag is de aardappelverkoop van de Ropta Boys weer.
Dit jaar werken ze niet met een bestellijst, maar worden de aardappelen direct geleverd

De verkoop start om 18.00 uur vanaf Nij Sion.

Ropta boys aardappelen verkoop 2016