Verslag kaatsen, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

Kaatsweekend KF De Trije Doarpen

Niawier. Afgelopen weekend stonden er twee wedstrijden gepland. Op de vrijdagavond kon er alleen door de jeugd gekaatst worden. Sponsoren van deze wedstrijd waren Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Ook de allerjongsten waren deze keer van de partij. Zij konden zich vermaken met kaatsspelletjes. Er werd door iedereen fanatiek meegedaan. Aan het einde was Pieter Meindertsma de winnaar en ging met de krans naar huis. De overige deelnemers gingen ook niet met lege handen naar huis. Iedereen kreeg een beker, een spinner en een doosje snoep. Bij de welpen waren er 4 parturen. Meestal zijn de welpen snel klaar, maar deze avond waren ze als laatste klaar. Er waren veel spannende partijen. Uiteindelijk wonnen Marije Keegstra en Aukje Dijkstra. Tweede werden Nynke Keegstra en Mirte Cuperus. Bij de pupillen stonden 6 parturen op de lijst. Hier waren ook weer de nodige kanshebbers voor de kransen. De eerste prijs was voor het partuur Pieter Siebe Cuperus en Jan de Hoop. Tweede werden Isabella Sijtsma en Anna Feenstra door de winst in de laatste partij op Suzanna Allema en Kirsten Wiersma, die toch nog een derde prijs wonnen. Bij de jongens is de opkomst wat matig de laatste tijd. Er waren slechts 3 parturen. De eerste prijs ging naar het partuur Rutger Torensma en Enno Cuperus. Bij de meisjes waren 4 parturen die in een poule kaatsten. Na drie partijen gingen de kransen naar Tineke Terpstra, Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar. De tweede plaats was voor het partuur Aljantine Holtewes, Lusilla van der Veen en Minke Weidenaar.

De zaterdag stonde al weer de 18e Roptaboys partij. De sponsor is de v.v. Roptaboys. Op de site van de voetbalvereniging was een oproep gedaan om vooral mee te doen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven meer dan 80 kaatsers, in 8 verschillende categorieën konden deze middag met elkaar de strijd aangaan. Oude tijden herleefden en er was werkelijk geen plek op het veld waar niet werd gekaatst!

Bij de Welpen waren er 4 parturen. Ook vandaag waren de parturen weer ontzettend aan elkaar gewaagd. Na 2 omlopen konden er nog 3 parturen de eerste prijs winnen. Uiteindelijk ging de eerste  prijs naar het partuur Laura Allema en Iwan Brouwer, tweede op minder tegeneersten werd het partuur Nynke Keegstra en Aukje Dijkstra. De pupillen kaatsen in een meisjes en jongens categorie. Bij de meisjespupillen ging de eerste prijs naar het partuur Hester Torensma en Marrit de Weger. Tweede werden Suzanna Allema en Rensje Adema. Bij de jongenspupillen waren er drie parturen. Waaronder enkele debutanten. Eerste werd het partuur Jan de Hoop en Jesse Castelein.

De jongens kaatsten een individueel klassement. Aan het einde waren er toch drie winnaars. Rutger Torensma, Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma gingen allemaal met een krans naar huis. Ook bij de meisjes werd er individueel gekaatst. Na 3 keer door elkaar loten waren Pietrik Weidenaar en Aljantine Holtwes de winnaars.

Bij de senioren waren er 3 categorieën Heren en Dames normale bal en er kon gekaatst worden met de zachte bal.

Bij de dames waren er 4 parturen. Hier gingen Johanna Bos en Gre Kingma met de kransen naar huis. Tweede werden Afke de Vries, Baukje Kroodsma en Aarushi Dijkstra.

Bij de zachte bal waren er ook weer enkele nieuwe gezichten, sommige hadden nog nooit gekaatst, maar naar een korte uitleg kon hier ook iedereen de strijd aangaan. In de finale stonden het partuur Geert van Wieren en Catharina Zijlstra tegen het partuur Germ de Hoop en Jantina Cuperus. Germ de Hoop c.s. wonnen de finale met 5-0, dit was wel enigszins geflatteerd aangezien bijna alle eersten pas op 6-6 werden beslist. Bij de heren senioren stonden er 11 parturen op de lijst. Het was een divers gezelschap, van vergane glorie naar aankomend talent. Het werd een fantastische kaatsmiddag die pas om 19.30 was afgelopen. Bij de heren waren er 3 prijzen in de winnaarsronde, deze werden gewonnen door;

  1. Sietse Allema, Pieter Allema en Durk Slager.
  2. Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Ate Piet Hoekstra.
  3. Theunis Torensma, Frans Sijtsma en Marten Heeringa.

1e VR Yorrick Elzinga, Bert Feenstra en Andre Turkstra

2e VR Rielof Jan Allema, Hendrik Feenstra en Aant Soepboer.

 

Tot slot wil iedereen bedanken die deze dag meegeholpen heeft. Speciale dank voor de bakploeg Andrew, Lolke en Ronald die de hele middag hebben staan bakken en menig persoon van een lekkere hamburger of iets anders hebben voorzien.

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord