Foto’s jaarlijks dorpsreisje Niawier-Wetsens

Bijna veertig dorpsgenoten namen dinsdag 14 mei de bus van half negen, natuurlijk vol spanning over welke bestemming de organisatie had gekozen. Eén van de tradities is dat het geheim blijft waar de reis naar toe gaat.

(Onderaan staat een link om naar het fotoalbum te gaan.)

Een aantal waren blij dat deze keer de reis niet zo vreselijk ver ging. De bus stopte namelijk in Sneek. Daar stapte het gezelschap op een rondvaartboot en werd een rondje over het Sneekermeer gemaakt, koffie met appelgebak genuttigd, en werd iedereen in Terhorne, het Kameleondorp, weer aan land gezet. Daar stond de zelfde bus, ja hoe is het mogelijk, al weer klaar op de kade om iedereen weer terug te brengen naar Sneek.

Daar was ruim tijd uitgetrokken om te winkelen en de stad te bekijken. Natuurlijk mocht een bezoekje aan de Waterpoort niet ontbreken en kon ook de fontein van Sneek worden bewonderd. Wat dat betreft is de stad Sneek er maar bekaaid vanaf gekomen. Een pop met een hoorn waar water uitkomt, verwijzend naar de hoorn des overvloeds. Dan mogen wij best trots zijn op “onze” fontein in Dokkum. Dat heeft tenminste enige allure. Het heeft een paar centen gekost maar, inderdaad, dan heb je ook wat.

In de loop van de middag stond een rondleiding in de zaak van de weduwe Joustra op het programma. De kenners weten natuurlijk dat dit een merk berenburg is. Na de rondleiding was er gelegenheid om de verschillende soorten berenburg te proeven. Er was geen toezicht, dus het was voor sommigen een waar eldorado.

Hierna was de laatste stop in De Westereen. Bij zalencentrum Old Dutch, een bekende pleisterplaats voor het dorpsreisje, hier stond tomatensoep, schnitzel en ijs op het menu.

Klik hier om naar het foto album te gaan!!!

2021 Earste iepenloftspul Nijewier

Earste iepenloftspul Nijewier hellet skeletten út de kast!

Yn de lette midsieuwen en krekt dernei wie Fryslân in Godsfrezend gebiet wêr’t kleasters as puoddestuollen út ‘e grûn skeaten wylst net eltsenien him fine koe yn de lear fan de Katolike tsjerke. Stikmannich grutte kleasters binne hjoeddedei noch altiten ferneamd, lykas is kleaster Claercamp dat by Dokkum stien hat. Mar wa hat ea heard fan it susterkleaster Sion dat by it plakje Nijewier op ‘e Fryske klaai lein hat? Hjoeddedei in plakje wêr’t noch gjin fjouwerhûndert minsken tahâlde mar eartiids in tige wichtich en wolfearend kristlik bastion dat him steande hâlde moast tusken it geweld fan de Geuzen, ketterij en it opkommende wetter.

Mei it earste iepenloftspul fan Nijewier wol skriuwster Baukje van Hijum, ûnder oare bekind fan grutte súksesfolle spullen lykas ‘Swart mar Leaflik’,  ’Foarby it Boarkumer Fjoer’ en fansels de Fryske hit ´Lyts Meager Wyfke,’ minsken in ynsjoch jaan yn it kleasterlibben, en dan benammen de geheimnissen dy’t nea oan it ljocht kaam binne. De skeletten fan doe moat út de kast wei helle wurde om oan it publyk te toanen, de pikante en kontrofersjele saken dy’t him êfter de tsjokke muorren fan de kleasters ôfspile ha sille seker net fergetten wurde.Van Hijum is fan plan ek hjir wer in grut spektakel fan te meitsjen.

Baukje van Hijum

“2021 is dan faaks noch fier fuort, it is de muoite fan it wachtsjen op dit iepenloftspul, dat no al skiednis skriuwt, mear as wurdich!” Sa belooft it hagelnije bestjoer. “Nijewier mei dan in lyts doarpke wêze, hjir gebeure grutte dingen!”

Tekst:  Aant Jelle Soepboer

GroepsFoto:  Peter Tromp

Tweede Foto: Schrijfster Baukje van Hijum,

.

.

Op dit moment is er een site in ontwikkeling.
Deze is te vinden onder: http://www.iepenloftspulnijewier.nl/

Ook is er een Facebook pagina: https://www.facebook.com/Iepenloftspul-Nijewier


Kopij dorpskrant al doorgegeven?

Kopij gevraagd voor de nieuwe dorpskrant

29 oktober 2018/0 Reacties/

Nee….dan uiterlijk deze week aanleveren!!!

Bij voorkeur via het volgende mailadres:

dorpskrantniawierwetsens@gmail.com

Of afgeven aan de Siercksmawei 27

Kindcentrum Oosternijkerk/Niawier stap dichterbij

Oosternijkerk – Het college van Noardeast-Fryslân heeft ingestemd met de locatie voor het nieuwe Kindcentrum ‘Wrâldwizer’ in Oosternijkerk op de locatie van de bestaande school CBS Foeke Sjoerds Skoalle.

Dit betekent dat het kindcentrum voor Oosternijkerk en Niawier een stap dichterbij is gekomen.

In samenspraak met de dorpsbelangen Oosternijkerk, Niawier en Nes en het schoolbestuur Arlanta zijn zes locaties beoordeeld middels een locatieonderzoek. Daarbij is gekeken naar de visie van de school en planologische, stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieukundige aspecten. Op basis van dit locatieonderzoek komt de huidige locatie van de school in Oosternijkerk als voorkeurslocatie naar voren.

Het nieuwe Kindcentrum is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. Dat betekent dat binnen de het Kindcentrum een nauwe samenwerking bestaat tussen school en voorschoolse en buitenschoolse opvang, en tussen school en voortgezet onderwijs. Goede aansluiting en doorgaande lijnen zijn van groot belang. Het nieuwe kindcentrum wil een breed aanbod van activiteiten, met onder meer cultuur & creativiteit, sport & bewegen en wetenschap & techniek gaan aanbieden.

Nu de locatie bekend is, kan de volgende stap in het proces worden genomen om te komen tot een nieuwe basisschool. Hiervoor zal een programma van eisen voor de nieuwe school gemaakt worden, samen met de medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten. De planning is dat vanaf eind zomer 2020 gestart kan worden met de bouw van de school.


© Foto Foeke Sjoerdsskoalle

Gemeentelijke verkiezingsuitslagen

Uitslagen Niawier-Wetsens zijn nog niet binnen, wel deze gemeentelijk.

Op woensdag 20 maart 2019 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. U vindt hier de voorlopige uitslagen.

In de gemeente Noardeast-Fryslân hebben 19.725 mensen gestemd voor de Provinciale Staten. Dat is een opkomstpercentage van 56,37%.

LijstPartijStemmen PS-2019Percentage PS-2019
1CDA473323,99%
2Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)16098,16%
3VVD13716,95%
4SP (Socialistische Partij)8074,09%
5FNP222511,28%
6PVV (Partij voor de Vrijheid)11575,87%
7ChristenUnie201410,21%
8Democraten 66 (D66)4242,15%
9GROENLINKS9454,79%
10Partij voor de Dieren4682,37%
1150PLUS3541,79%
12Provinciaal Belang Fryslân2791,41%
13Natuurlijk Fryslân1380,70%
14DENK60,03%
15Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)2771,40%
16Forum voor Democratie291814,79%

21 maart 2019

Ongeldige stemmen: 43

Opgeroepen: 35.150

Opkomst: 19.813

Opkomstpercentage: 56,37%
 

Voorlopige uitslag verkiezingen Wetterskip Noardeast-Fryslân

LijstPartijPercentage AB-2019-02
1CDA26,52%
2Water Natuurlijk11,83%
3FNP15,70%
4Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)9,41%
5Lagere Lasten Burger9,21%
6VVD8,58%
7ChristenUnie10,58%
8Partij voor de Dieren4,73%
950PLUS3,44%
Totaal100,00%

Dorpsquiz…en de winnaar is???

Helaas geen foto’s.

Teams 2018

2018_01_21_14_19_35_Quiz_puntentelling_Compatibiliteitsmodus_Excel

 

 

 

 

 

Gelezen: bijzondere voorstellingen in St. Vituskerk

Dinsdag 31-10-2017

Logo nieuwsblad NOF

Courant  311017

 

Artikel in PDF, klik hier!NNOF artikel

 

Saschuur, eerste openingsdag zit erop.

1Aan de Siercksmawei 10 is maandagmiddag de Saschuur officieel geopend.

Op de borden bij de Saschuur stond te lezen ” Welkom en Opening”, dit nodigde dan ook uit tot het binnengaan van Saskia Weidgraaf haar winkeltje welke in brocante sferen was ingericht. Op deze dag wisten al diverse klanten de nieuwe aanwinst voor Niawier te vinden. De meesten vonden wel iets om te kopen en zo waren de eerste verkochte artikelen een feit.

De eerste tijd wil Saskia de markt nog beter aftasten waar behoefte aan is zodat zij in kan spelen op de vraag. Wat maandag al is gebleken deden de artikelen om cadeau te geven het heel goed, maar ook decoratie voor thuis wist de aandacht te trekken. Naast het inkopen van leuk nieuwe artikelen is Saskia ook bezig om bestaande items te voorzien van een nieuwe uitstraling, door middel van bewerken, verven en decoreren.

Vooreerst is de Saschuur op de maandag middagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kan er op afspraak langs gekomen worden.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Informatie over eenzaamheid

Pluscafe1

Oprit/Garageverkoop en Open Tuinen 17-06-17

De platte grond van de oprit/garageverkoop en open Tuinen voor aanstaande zaterdag (17-06-17) is klaar.

Deel dit bericht zoveel mogelijk zodat een ieder de plattegrond op zijn/haar telefoon kan downloaden  of uitprinten.

Wij wensen iedereen zaterdag een goede koop – verkoop – tuinbezichtiging toe.

Veel Plezier in Niawier!!

Peter & Annemarie

Plattegrond 17-06-17