B….I….N….G….O…. BINGO!

bingo

Prachtige prijsjes!

Heel veel Bingo’s!

Niet één “valse”bingo, wel een paar keer oh nee toch geen bingo.

Er werd zelfs gewisseld van tafel omdat de prijzen wel verdacht veel bij één tafel gewonnen werden…. en raad eens?   het werkte ook nog, direct de eerst volgende bingo was voor de “tafelwisselaar”!

Het was een gezellige avond met een leuk groepje mensen.

[pwaplusphp album=Bingo_mrt2016]

 

Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer”

Logo

 

nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

Datum: Woensdag 23 maart 2016
Tijd     : 20.15 uur

Plaats: Nij Sion te Niawier

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting :
  voorstel om de ledenkorting te verhogen naar € 700,00
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:Aftredend en niet herkiesbaar : Trienke Zijlstra en Gosse Veenma
 10.  Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Bent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
neem dan contact op met een van onze bestuursleden.
Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.

www.uitvaartvereniging-niawier-wetsens.nl

Net stinne mar hinne!

Reminder voor de activiteiten de komende maanden

georganiseerd door de activiteitencommissie

Reminder activiteiten

Gezellige 11-dorpshuizen fietstocht

Een prachtige dag met wel veel wind, maar dat mag de 10 deelnemers die vanuit Niawier
gestart zijn de pret niet drukken om de mooie 11-dorpshuizentocht te gaan fietsen.

Rond 12 uur waren er +/- 40 deelnemers gepasseerd om de felbegeerde stempel te halen bij Nij Sion waar
Ingrid en Doetie hen verwelkomen.  De deelnemers krijgen een routebeschrijving en een “echte” drogeworst mee voor onderweg.

Halverwege de middag zullen we het bericht nog aanpassen met nieuwe foto’s en tussen standen.

Wij wensen de fietsers heel veel plezier en een veilige fietsrit!

Update:

er zijn nieuwe foto’s in het fotoalbum toegevoegd,

en zijn er nog 5 mensen vanuit Niawier gestart.

Het was een superleuke rit, alleen heel veel wind………..

Tot 16 uur zijn er  +/- 100 mensen langs geweest voor een stempel met natuurlijk de heerlijke “echte” drogeworst.

Deze tocht is een aanrader voor volgend jaar!!

[pwaplusphp album=Fietstocht]

Doarpskrante maaie 2015

De “doarpskrante – maaie 2015” staat online

2015-Maaie

 

 

Feestprogramma van 28 mei

1

 

2