Stichting Noach zoekt vrijwilligers

vrijwilligersHallo,

Misschien weten jullie dat ik bij het Leger des Heils in Groningen werk.
En misschien ken je St. Noach in Engwierum.
Van mijn collega kreeg ik de vraag of ik mensen in mijn netwerk weet die mogelijk vrijwilligers werk bij Noach willen doen. Daarom doe ik een oproep via de site van Niawier-Wetsens.
Bij Noach wonen op dit moment 6 mannen. En ze zoeken iemand die 1 op 1 iets met een van de mannen wil doen. Daarnaast zoeken ze iemand die bv 1 keer per 1 a 2 weken een avondje bij Noach wil zitten om samen tv te kijken, spelletjes te doen, praatje te maken o.i.d..
Mocht iemand belangstelling hebben, dan mag diegene wel contact met mij opnemen.
.
Hartelijke groet,
Tjikke Veenema
06-29409847
Logo Leger des Heils

 

Of bel met:
Anita van Rijs.
06-46204867

 

Sponsoren bloembakken!

Namens Werkgroep Bloemenproject Niawier hartelijk dank voor uw steun en bijdrage.

Sposoren bloembakken

Klik op de foto voor vergroting.

Bloembakken klaar, bloeien maar…

Werkgroep Bloemenproject Niawier

De ondernemers van Niawier hebben een mooi bedrag bijeengebracht waardoor samen met subsidies het seizoenenfleur project rond het kaatsveld in gang gezet kon worden. Hartelijk dank voor ieders bijdrage, fijn om zoveel steun voor het project te mogen ervaren!

Afgelopen maandag 15 mei heeft hovenier Sake van der Wal in overleg met leden van de werkgroep ‘seizoenenfleur Niawier’ bloembakken bevestigd aan het hek van het Kaatsveld.

Daags daarna zijn 100 Oostenrijkse Geraniums in vijf verschillende tinten opgehaald bij Keegstra in Nes. Het was een auto vol, schitterend om zoveel kleur bijeen te zien.

Dinsdagavond om 19.00 werd met een versierd belletje het startsignaal gegeven voor de aanplant activiteit.

Het was een prachtige zomers avond, een uitgelezen moment om  samen aan de slag te gaan met de planten.

Door een twaalftal planters werden de bakken in korte tijd tot stralende boeketten omgetoverd. In elke bak zijn 2 rijen van vijf verschillende kleuren aangeplant. De ene helft zal naar het kaatsveld gaan groeien en hangen, de andere helft naar de zijde van de Tersptrjitte.

Met behulp van tuinstoelen, trapjes en tafeltjes kon iedereen de hoogte waarop de bakken zijn opgehangen trotseren.(hopelijk ‘hufterproof’)

Om de planten een goed welkom te geven werd door de heren uit het gezelschap met grote gieters de aarde ‘aangewaterd’ en werden de planten gelaafd, want droog waren de kluiten wel..

Intussen waren er nog meer belangstellenden op de activiteit afgekomen. Ieder toonde grote tevredenheid over het resultaat dat zeker gezien mag worden!!

Als dank voor ieders inspanning hebben we gezamenlijk met koffie, thee, limonade en koekjes de activiteit afgesloten en daarmee het fleurige seizoen voor geopend verklaard.

De jeugd van It Hokje zal nog een regenton aansluiten op de hemelwaterafvoer van hun mooie honk en zal er een transportmiddeltje voor zware gieters worden geregeld.

We hopen dat de Geraniums een lang seizoen zullen bloeien, met de noodzakelijke aandacht en liefde van het verzorgingsteam.

Moge heel veel mensen in, om en buiten Niawier van deze bloemenpracht mee genieten!!

Verslag; Dorothé Voet.

Klik op onderstaande bloem om naar het fotoalbum te gaan, aangeleverd door Tiny Weidenaar.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Werkgroep Bloemenproject Niawier gaat los

Werkgroep Bloemenproject Niawier

It giet oan!

De Bloembakkenwerkgroep is met steun van Dorpsbelang aan de slag gegaan.

Aan het hek van het Kaatsveld komen 10 grote bloembakken volgens de planning.

Gedachten daarachter:

* Fleurt de entree van het dorp op vanuit Metslawier;

* Geeft kleur aan de kaatsactiviteiten;

* Omlijst de fietsknooppunten route langs het kaatsveld

* Maakt het dorp als geheel nòg aantrekkelijker!

Op dinsdagavond 16 mei vanaf 19.00 worden de bakken ter plaatse aangeplant.

Ieder is van harte uitgenodigd om aan deze gezamenlijke activiteit mee te doen!

Koffie en thee met wat lekkers voor energie!

De financiering voor dit plan wordt gedragen door de plaatselijke ondernemers met ondersteuning van Dorpsbelang, daarnaast is ook subsidie aangevraagd voor dit bloemenproject. In de zomerperiode zullen eventueel aanvullend nog enkele kleinschalige acties voor dit project opgezet worden.

Op deze website worden bij gelegenheid donaties vermeld van ondernemers die daar belang bij hebben. Bent u enthousiast over dit initiatief, dan kunt u ook als privé persoon een donatie doen voor het bloemenproject op de rekening van Dorpsbelang: NL54ABNA0496477307