Kaatsen, KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 14 mei de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A-klasse stonden 6 parturen op de lijst. Er werd goed gekaatst en na 2 omlopen waren er nog meerdere kanshebbers voor een plek in de finale.

In de derde omloop wist het partuur Thomas Dijksta/Allard van Wigcheren ook hun derde wedstrijd te winnen waardoor zij de eerste finalist werden. De andere finalist zou komen uit de wedstrijd Gerwin Dijkstra/Karel Monfils tegen het partuur Folkert Smid/Jeroen Haarsma. Laatstgenoemd partuur had op voorhand de beste papieren om de finale te halen (zij hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen). Het liep echter anders. Het partuur Gerwin Dijkstra cs wonnen deze wedstrijd met 5-2 (6-6), waardoor ze beide 16 punten hadden. Na enig rekenwerk was het tocht het partuur Gerwin Dijkstra cs welke in de finale kwam.

Hierdoor stonden de parturen Thomas Dijkstra cs en Gerwin Dijkstra cs opnieuw tegen elkaar. Verloor laatstgenoemd partuur in de eerste omloop, hoe anders liep het in de finale, nu wonnen ze wel en ging het partuur Gerwin Dijkstra/Karel Monfils met de kransen naar huis.

In de B-klasse stonden er 12 parturen op de lijst, waarbij in partuur 12 nog moest worden bijgeloot. De harde wind kwam de wedstrijd niet altijd ten goede. Hierdoor werd het perk nogal eens gemist door de harde wind. Desondanks werd er leuk, en vooral sportief gekaatst.

Het partuur Jesper Tolsma/Tjardi Hoeksma (bijgeloot) bereikten met degelijk kaatsen en een staand nummer de finale. In de finale moesten zij aantreden tegen het partuur Verry van der Meer/Dirk Baron, in de derde omloop had dit partuur moeite om van het partuur Marten Jansen/Bas van Wigcheren te winnen. Het werd een gelijk opgaande strijd welke uiteindelijk in het voordeel van partuur Verry van der Meer cs werd gewonnen (5-4 6-4).

In de finale kaatste het partuur Jesper Tolsma cs in eerste instantie iets minder dan in de vorige omlopen, waardoor het partuur Verry van der Meer cs in het begin aansluiting wist te houden doordat zij wel goed kaatsten. Het partuur Jesper Tolsma begon halverwege toch weer te kaatsen zoals we hadden gezien in eerdere omlopen, waardoor zij de terechte winnaars werden met 5-3 (6-2)

Tot slot wil ik nog alle keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.

Uitslagen;

A-klasse (6 parturen)

1e Gerwin Dijkstra (Anjum), Karel Monfils (Kimswerd)

2e Thomas Dijkstra (Berltsum), Allard van Wigheren (Berltsum)

B-klasse (12 parturen)

Winnaarsronde

1e Jesper Tolsma (Reduzum), Tjardi Hoeksma (Grou)

2e Verry van der Meer (Sint Jacobiparochie), Dirk Baron (Menaam)

3e Marten Jansen (Sexbierum), Bas van Wigheren (Berltsum)

Verliezersronde

1e Chris Miedema (Sint Annaparochie), Gosse de haan (Winsum)

2e Roan Hooghiemster (Wijnaldum), Jurjen Fokkema (Harlingen)

Schooljongens winnaars A_B 14 mei Niawier Schooljongens alle winnaars 14 mei Niawier

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie