Plaatsing textiel/kleding container

Kleding containerBinnen gekomen gemeente nieuws:

Om de gescheiden hoeveelheid textiel/kleiding te verbeteren, willen we de service hierop verhogen door bovengrondse textiel/kleding containers te plaatsen. Er is gekozen voor de onderstaande locaties in een drietal dorpen, nl. Niawier, Oosternijkerk en Engwierum.
De kledingcontainers worden geplaatst bij de huidige glasbakken. Het gaat om de volgende locaties:

Niawier:                                     Glasbak bij het Tsjerkepaed

Oosternijkerk:                           Glasbak bij het dorpshuis/sportveld

Engwierum:                               Glasbak bij It Roster

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie