Reconstructie riolering Bredewei en de Skulp

Werk in uitvoering

Onlangs heeft de gemeente werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering in de Bredewei te Niawier. Hier heeft Insituform uit Zoetermeer de riolering van binnenuit hersteld. Hierover is destijds ook contact geweest. Naast deze werkzaamheden willen we ook nog graag een regenwaterriool aanleggen en de verhardingen van de Bredewei en de Skulp opknappen. Met deze voorbereiding zijn we intussen in vergevorderd stadium. Wat uiteindelijk uitgevoerd kan worden moet nog wel afgestemd worden op het beschikbare budget. Toch wil ik u graag alvast informeren, daarom stuur ik met deze mail ook de tekeningen van de nieuwe situatie mee.

Onze bedoeling is ook stuk regenwateriool in de Bredewei en de Skulp aan te leggen. Waarbij we tevens het regenwater van de school gaan af koppelen. Na deze werkzaamheden gaan de een gedeelte van de Skulp (waar we riool aanleggen) herstraten. Ook de Bredewei gaan we herstraten waarbij we het huidige straatbeeld laten aansluiten bij die van de Terpstrjitte. Waarbij we ook de inrichting van het kruispunt Bredewei – Terpstrjitte herhalen bij het kruispunt Bredewei – De skulp. Op deze wijze ontstaat er een eenduidig straatbeeld.

Onze planning is om de werkzaamheden in de zomervakantieperiode te gaan uitvoeren. Zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt, ook om in die periode de school is gesloten.

Mocht u na aanleiding van deze mail vragen en/of opmerkingen hebben neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Boele Dijkstra

Afdeling Ontwikkeling
Team Openbare Werken
Projectleider

(0519) 574 452
06 – 158 520 98
boele.dijkstra@dongeradeel.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag

Gescheiden riool

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie