Riolering de Skulp en de Bredewei.

Riool werkzaamheden

Binnenkomen op de mail van Dorpsbelang.

Aan:secretaris@niawier-wetsens.nl
Onderwerp: werkzaamheden riolering  te Niawier

Geachte mevrouw Kooistra,

Graag wil ik u informeren over de werkzaamheden die staan gepland voor de riolering in De Skulp en de Bredewei te Niawier. In het Gemeentelijk Rioleringsplan is opgenomen dat we dit jaar werkzaamheden aan de riolering De Skulp en Bredewei gaan uitvoeren.

De riolering in de Bredewei gaan we van binnenuit herstellen d.m.v. het aanbrengen van een kous. Met een moeilijk woord noemen we dit relining. Ter voorbereiding worden er volgende week dinsdag alvast inspectie- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Dit zal verder geen overlast geven voor de omwonende. Wanneer de daadwerkelijk werkzaamheden worden uitgevoerd zullen we o.a de aanwonende informeren. Deze werkzaamheden staan voorlopig gepland in week 16. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Insituform  BV uit Zoetermeer.

Daarnaast is er in het verleden ook overlast geweest door water op straat. We zullen dan ook een plan maken om een regenwaterriool aanbrengen in een deel van de Skulp en de Bredewei. Zodat we regenwater rechtstreeks afvoeren naar het open water en niet meer via de riolering. In dit kader willen we de regenwaterafvoeren van de school aan de Skulp afkoppelen van de riolering. Tegelijk met deze werkzaamheden zullen we dan ook herstraatwerkzaamheden uitvoeren aan de Bredewei en De Skulp. Deze werkzaamheden moeten we echter nog verder voorbereiden.

Mocht u na aanleiding van deze mail nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u mij benaderen op onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Boele Dijkstra

Afdeling Ontwikkeling
Team Openbare Werken
Projectleider

(0519) 574 452
06 – 158 520 98
boele.dijkstra@dongeradeel.nl

Aanwezig: maandag t/m donderdag

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie