Wy dogge it sels……

Logo EcoDon

Wy dogge it sels…… ECODon

Energie voor het dorp, door het dorp

Grote veranderingen, ook in ‘Energie Land’

Wat is er de laatste jaren gebeurd.
Veel mensen zijn het zat! Steeds groter wordende bedrijven waar zelfs de overheid geen grip meer op heeft laat staan dat wij het als gewone burger nog snappen. Hoge winsten die bedrijven wegsluizen naar het buitenland, bonussen voor topmanagers die wanprestaties hebben geleverd.

Uit deze onvrede onder de bevolking worden her en der in het land allerlei coöperaties opgericht om weer zelf zicht en grip te krijgen op het geleverde product. Vaak kunnen deze producten weer goedkoper geleverd dan door de grote bedrijven of maatschappijen. Door te kiezen voor de rechtsvorm ‘coöperatieve vereniging’ is de betrokkenheid van leden laagdrempelig. Je hoeft niet naar de notaris om lid te worden of om te participeren. Bovendien mag je de winst delen met de leden en is deze winstdeling belastingvrij.

In dit artikel wordt verslag gedaan van deze verandering en wat dat voor een klein dorp in Dongeradeel kan betekenen.

Initiatieven
Zoals gezegd de tijd was rijp om initiatief te nemen op een aantal gebieden waaronder de energiesector. Vanuit de boven gestelde financieel -bestuurlijke onvrede, maar ook uit onvrede dat het verduurzamen van de energie opwekking maar niet wil opschieten.

Omdat al deze initiatiefgroepen rondvraag gingen doen naar hoe je zaken op moet zetten, werd vanuit de Doarpwurk, Netwerk Duurzame Dorpen en Energiewerkplaats Fryslân bedacht dat een overkoepelend organisatie zou moeten komen om al deze initiatieven te helpen. Omdat dit fenomeen zich in alle noordelijke provincies afspeelde zijn in Friesland, Groningen en Drenthe koepelcoöperaties opgericht, respectievelijk Us Koӧperaasje, Groninger Energie Koepel en de Drentse KEI. Let wel alle drie zijn coöperatief. Door deze drie koepelcoöperaties is Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) opgericht als coöperatieve energie-inkoop organisatie.
Hoe het werkt in Friesland
Terug naar Friesland naar Us Koӧperaasje. Deze coöperatie heeft één medewerker (voor 20 uur) in dienst en werkt verder uitsluitend met vrijwilligers. Zij stelt zich tot doel de plaatselijke initiatieven zoals ECODon te ondersteunen op allerlei gebied zoals wetgeving, voorlichting en in contact brengen met andere opgezette initiatieven.
Nu mag niet elk bedrijf, want dat is een coöperatie ook, energie gaan inkopen en verkopen op de energiemarkt. Daarvoor is een vergunning nodig van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze vergunning heeft ACM in april 2014 verleend aan Noordelijk Lokaal Duurzaam. Daarmee heeft de coöperatie NLD zich verplicht tot levering van gas en elektriciteit, precies zoals Nuon, Essent en Eneco e.d. Verder gaat het anders. Zo huurt Noordelijk Lokaal Duurzaam slechts een paar kantoorruimtes in de stad Groningen, er is maar één directeur, de klantenservice en er zijn inkopers (lage personeelskosten). Noordelijk Lokaal Duurzaam doet zelf niet aan reclame en marketing (dus geen kosten), maar helpt de lokale energie coöperaties.
Toch zijn de prijzen van NLD redelijk maar marktconform kortom er wordt winst gemaakt.

Het grote verschil tussen Noordelijk Lokaal Duurzaam en de andere energiemaatschappijen is dat NLD de winst weer teruggeeft aan de lokale coöperaties waar de anderen maatschappijen de winst voor zichzelf houden.

Bij de Noordelijk Lokaal Duurzaam werkt dat als volgt.

NLD koopt de energie op de energiemarkt net als de andere maatschappijen. Het gaat hierbij om groene stroom en CO2 gecompenseerd aardgas. NLD verkoopt dat stroom en gas weer aan u net als de andere maatschappijen. Net als de ander energiemaatschappijen kan iedereen in Nederland stroom en gas afnemen van NLD. Noordelijk Lokaal Duurzaam is niet de goedkoopste energieleverancier maar ook niet de duurste. NLD is, als je modelcontracten vergelijkt, vaak goedkoper dan grotere energiemaatschappijen. Tot zover geen verschil .
Maar nu komt het:
Als u stroom en gas koopt via de Energie Coöperatie ECODon bij Noordelijk Lokaal Duurzaam krijgt:
– u thuis stroom en gas geleverd tegen een redelijk tarief
– uw dorp € 75,- per aansluiting per jaar (gas en stroom)
– u, als u lid wordt van ECODon, inspraak en winstdeling.
Hoe kan dit allemaal
Zoals gezegd, Noordelijk Lokaal Duurzaam, Us Koöperaasje en ECODon zijn allemaal coöperatieve verenigingen en voor het overgrote deel wordt het werk gedaan door vrijwilligers. ECODon werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om volgens richtlijnen de marketing en wederverkoop voor Noordelijk Lokaal Duurzaam te verrichten.
Omdat ECODon deze werkzaamheden voor NLD verricht krijgt zij per aansluiting van stroom en gas per jaar € 75,- voor het dorp. Dit geld blijft bij ECODon en gaat niet naar b.v. dorpsbelang.
Omdat iedereen in Nederland energie mag betrekken van Noordelijk Lokaal Duurzaam is het van belang dat diegene die in onze regio energie betrekken van de NLD dat doen via ECODon, omdat anders de € 75,- voor het dorp niet wordt uitgekeerd aan ECODon. NLD weet dan namelijk niet dat u klant bent geworden om ook het dorp te helpen. De € 75,- blijft dan in de pot bij NLD.
Lid worden van ECODon
Naast stroom en gas afnemen van NLD kunt u lid worden van ECODon. U kunt dan mee beslissen over wat er met het geld voor het dorp wordt gedaan. Dit kan zijn b.v. voor lokaal opwekken van duurzame energie, voor isolatie maatregelen of voor een sociaal initiatief. De werkzaamheden die voortkomen uit de activiteiten van ECODon worden door lokale bedrijven uitgevoerd.
Zoals bij elke coöperatie bepalen de leden wat er gebeurd. Er is één lid per huishouden en elk lid heeft één stem.
Lokale kracht
Een belangrijke kracht van de lokale energie coöperatie is dat het draait om mensen uit de buurt. Je belt met iemand die je kent, die de zaken voor je regelt. Dat is directer dan bellen met een ‘call center’ en steeds maar weer doorgeschakeld worden. Daarom helpen wij u graag met het overstappen.

Overstappen
We begrijpen dat u de voordelen van de lokale energie coöperatie inziet en graag mee wil doen. Dan is het van belang te weten of u nog een contract hebt lopen bij uw huidige energieleverancier of dat u gelijk kunt overstappen.Uw overstap kan ingepland worden tot wel 5 maanden vooruit.
ECODon en Noordelijk Lokaal Duurzaam hebben niet het geld om overstapboetes voor u te betalen.
Als u de einddatum aan ons doorgeeft, houden wij deze voor u in de gaten. Wij nemen dan contact met u op als de mogelijkheid om over te stappen in zicht komt.
Kortom
In het kort redenen om over te stappen van uw huidige energie leverancier naar Noordelijk Lokaal Duurzaam op een rij:
– U betaalt waarschijnlijk minder of gelijk aan wat u nu betaalt
– Per aansluiting (gas en stroom) gaat € 75, – in het potje voor het dorp
– Door lid te worden van ECODon heeft u stem in wat met het potje wordt gedaan
– De werkzaamheden van ECODon worden door lokale installateurs uitgevoerd.
– De overstap naar NLD kunt u zelf regelen of u laten regelen door Geert Bril
– De winst van NLD en ECODon wordt onder de leden verdeeld (winstdeling)
– Door uw overstap helpt u uw dorp en het milieu.

In een ander artikel in deze Doarpskrante vertel ik meer over de initiatieven die ECODon heeft genomen met betrekking tot het lokaal opwekken van energie.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.ecodon.nl
Of voer op www.noordelijklokaalduurzaam.nl uw gegevens in om uw situatie door te rekenen.
Of u neemt contact op met iemand uit de buurt:

Geert Bril
0519 – 242227 of 06 8360 5177
Stasjonswei 5, Metslawier

Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie