1e Nieuwsbrief AED

Nieuwsbrief aed 1

1e Uitgave april 2016

Tijdens de laatste jaarvergadering van dorpsbelang is opnieuw een discussie geweest over de inzetbaarheid van de AED. Er is toegezegd om terug te komen op een aantal belangrijke vragen. Dorpsbelang heeft toegezegd om garant te staan voor kosten en opleiding.

Peter Tromp, ondergetekende van deze nieuwsbrief heeft de taak op zich genomen om alles in kaart te brengen en zal proberen de vragen te beantwoorden om duidelijkheid te verschaffen.
Belangrijk om te weten. In Nederland zijn momenteel twee alarmeringssystemen actief: HartslagNu en Hartveilig Wonen. De eerste is actief in ons gebied en daarom gebruiken we dan voortaan ook deze naam.

Één van de vragen was:
Werken de AED’s?
Antwoord: Ja beide geven aan dat ze in goede conditie zijn.

2e vraag:
Zitten de kasten waarin deze hangen (1 bij Veenma en 1 bij Nij Sion) op slot?
Antwoord: Nee beide kasten zijn los.

3e Zijn de AED’s aangemeld als er bij 112 een melding binnen komt?
Antwoord: Nee, na onderzoek bleken beide kasten niet op de kaart te staan voor hartslagNu.nl
Dit kan namelijk alleen als er iemand zich als beheerder inschrijft.
Deze persoon hoeft niet de eigenaar te zijn maar meer een contact persoon omtrent de bewuste AED. Aan haar of zijn naam komt de AED te hangen.

Deze persoon Krijgt ook de melding als de AED gebruikt is en weer klaar gemaakt moet worden voor een nieuwe melding.

Ondergetekende heeft daarom actie ondernomen en zich als beheerder van beide apparaten ingeschreven in het register van HartslagNu.nl Zelf sta ik daar al sinds jaren ingeschreven als hulpverlener voor een eventuele noodoproep.

Onderstaande afdruk komt van de site HartslagNu.nl en laat zien dat beide AED’s nu wel actief en beschikbaar zijn.

AED Bornesisstrjitte en siercsmawei

HartslagNu.nl is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app.

Beknopte uitleg van de AED:
Wanneer kan de AED wat voor ons en het slachtoffer doen:

In de meeste gevallen van een circulatiestilstand is het normale hartritme zeer ernstig verstoord. Het gevolg is dat het hart geen bloed meer door het lichaam pompt. Het slachtoffer is bewusteloos en zal overlijden als er niets gedaan wordt. Kort gezegd er moet nog kamer vibratie zijn in één van de hartkamers.
Twee zaken zijn nu van levensbelang: Een schok toedienen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) en reanimatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is een schok nodig om het hart weer op gang te krijgen. Hoe sneller die schok wordt toegediend hoe groter de overlevingskans. Reanimatie, het geven van borstcompressie en mond op mondbeademing, zorgt ervoor dat de zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang gehouden wordt.
Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 – 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Jouw reanimatie als burgerhulpverlener en het toedienen van een schok met de AED zijn dus van levensbelang.

Wat willen we nu graag en welke Aktie gaan we hier op uitvoeren.

Na onderzoek door mij, staan er buiten mij zelf nog twee mensen in geschreven bij HartslagNu.nl die een oproep kunnen krijgen binnen ons dorp.
Dit is echter nog al weinig en ik ben er van overtuigd dat er meer mensen zijn die weten hoe een AED te bedienen. Dit zijn onder andere de mensen die een EHBO diploma hebben met AED, certificaat bediener AED en mensen van de BHV. In theorie kan bijna iedereen het apparaat bedienen omdat het apparaat u constant zal gaan begeleiden door spraak.

Graag zou ik/wij als eerste willen weten wie deze twee bestaande ingeschreven personen zijn en wie er aangemeld wil worden. Graag bij voorkeur doorgeven via mail, deze is; aedniawier@gmail.com

In de mail wisseling zullen dan de vervolgstappen komen te staan.

Als tweede willen we trainingen gaan organiseren. Deze zal maar 1 keer een 2 tot 4 uren in beslag nemen per twee jaar, dit was per jaar, maar is verlengt naar twee jaar sinds kort. Het doel van deze training is dat zoveel mogelijk mensen zich gaan inschrijven om het certificaat te bemachtigen, zodat we een goed netwerk gaan opbouwen.

Bedenk:
Een ieder kan hart problemen krijgen en hoe sneller er hulp is hoe groter de overlevingskans. Denk dus niet; dit overkomt mij niet en als hulpverlener zal ik toch nooit worden opgeroepen. Dit laatste is klein, maar het kan. Ik heb in al die jaren één keer een oproep ontvangen, overigens ik hoefde verder niets meer te doen, er waren al voldoende mensen ter plaatse.

Mochten er vragen zijn spreek me aan of mail.

Groeten, ook namens dorpsbelang,

Peter Tromp

klik hier voor open AED 1e Uitgave April 2016 in PDF

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie