Oranjevereniging organiseert jaarlijkse volleybal en bbq.

Oranjervereniging organiseertBBQ oranjevereniging 2016

Uitslagen kaatsen Middenstand jeugdpartij.

Middenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

In Niawier is woensdag 13 juli de traditionele middenstand jeugdpartij verkaatst. Sponsoren van deze wedstrijd zijn de middenstand uit Oosternijkerk.

De middenstand jeugdpartij is de afsluiting van het trainen. Bij de kabouters stonden er 6 parturen op de lijst. Ze kaatsten volgens het Belgische systeem. 3 ronden kaatsten daarna de finale en een wedstrijd om de derde prijs. Er werd door de allerjongsten fanatiek gekaatst en vel gestreden om een finale plaats te halen. De finale ging tussen de parturen Michelle Sijtsma en Sanne Janette Cuperus tegen Jens Pieter Douma en Lyanne Jongsma. De eerste prijs ging naar het partuur Douma c.s. zij wonnen de finale met 3-5 (0-6). De derde prijs ging naar het partuur Fiona Snijder en Jelmer Allema.

De welpen/pupillen werden verdeeld in een A en een B klas. In beide klassen waren er 4 parturen.

Bij de welpen/pupillen A waren een aantal ontzettend spannende partijen die pas in het laatste eerst werden beslist. Doordat de parturen goed aan elkaar gewaagd werden kon in theorie iedereen nog eerste worden. De beste parturen hadden echter het partuur Janiek Kloostra en Jan de Hoop. Zij hadden de eerste 2 partijen gewonnen. In de laatste omloop moesten ze tegen het partuur Suzanna Allema en Jille Jongsma. Deze partij werd pas op een stand van 5-5 (6-4) beslist in het voordeel van het partuur Allema c.s. Toch had het partuur Kloostra c.s. aan 5 eersten genoeg om de krans mee naar huis te nemen. Partuur Allema c.s. werd door deze overwinning toch nog tweede.

Bij de Welpen/pupillen B waren de parturen net als in de A klas ontzettend aan elkaar gewaagd. In de derde omloop waren er 3 parturen die eerste konden worden bij een overwinning. Geertje Wiersma en Laura Allema kaatsten tegen Richtsje Bandstra en Antsje Wiersma. Bij winst zou partuur Wiersma c.s. de eerste prijs behalen, maar ook hun tegenstanders konden bij een winstpartij met weinig tegeneersten nog winnen. Partuur Wiersma c.s. won echter met 5-4 (6-2). De eerste prijs was bekend. Wie tweede werd was afhankelijk van de partij tussen Kristine Gardenier en Nynke Keegstra tegen Gerbrich Mol en Amarins Kloostra. Bij winst van het partuur Gardenier c.s. zouden zij de tweede prijs behalen.  Ze wonnen deze partij met 5-0 (6-6). Dus Gardenier c.s. werden tweede.

Bij de schoolmeisjes waren 5 deelnemers die in wisselde samenstelling kaatsten voor individuele prijzen. Hier werd Eline Boonstra eerste met 3 overwinningen. Tweede werd Sjoke van der Vorst.

Bij de Jongens/meisjes waren er 6 parturen. Ook hier werd volgens het Belgisch systeem gekaatst. Naar de finale gingen de parturen Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus en Siebe Feenstra en Corina Tjeerdsma. De finale was een gelijk opgaande strijd welke uiteindelijk op een stand van 4-5 (2-6) werd beslist in het voordeel van partuur Van der Vorst c.s. De derde prijs ging naar het partuur Dylan Cuperus en Jelmer Torensma.

 

Kabouters (6 parturen)

1 Jens Pieter Douma, Lyanne Jongsma.

2 Michelle Sijtsma, Sanne Janette Cuperus.

3 Fiona Snijder, Jelmer Allema.

 

Welpen/pupillen A-klasse (4 parturen)

1 Janiek Kloostra, Jan de Hoop.

2 Suzanna Allema, Jille Jongsma.

 

Welpen/pupillen B-Klasse (4 parturen)

1 Geertje Wiersma en Laura Allema.

2 Kristine Gardenier, Nynke Keegstra

 

Schoolmeisjes (5 deelnemers)

1 Eline Boonstra.

2 Sjoke van der Vorst.

 

Jongens/meisjes (6  parturen)

1 Hendrik Willem v.d. Vorst, Enno Cuperus.

2 Siebe Feenstra, Corina Tjeerdsma.

3 Dylan Cuperus, Jelmer Bandstra.

1_kabouters(2)

1_welpen_A1_welpen_Bmeisjes_1_21_jongens(2)

Workshops gehouden op de CBS By de Boarne.

0000Donderdag 30 juni en 7 juli werden er workshops gehouden op de CBS By de Boarne.

In het kader van “You’ve got talent” kon je als inwoner van onze dorpen je opgeven voor het houden van een workshop. Je talenten, kennis en praktijkervaringen overbrengen op de kinderen was de uitgangspositie.

.

Iedere leerling mocht twee keuzes maken welke hij/zij wou gaan volgen. Ze konden kiezen uit de volgende workshops; Koken/Bakken bij Jacky, Willie en Marion namen de Natuur onder de loep, Dieren waren te zien bij Jenny en natuurlijk allemaal met een hoog knuffel-gehalte, Werken met hout kon je bij Peter en Linda/Jan doen, Knutselen met Textiel werd verzorgt door Annie/Hennie en Vreemde Talen bij Anneke en Winanda

Er werd gestart om 12.35 – 13.20 uur en van 13.25 – 14.10. De 2 middagen werden afgesloten met voorlezen door beppe Jantsje en mevr. Kloostra.

Zowel de leerlingen als ook de persoon die de workshop gaf hebben genoten van dit leuke initiatief.
Dat dit een vervolg gaat krijgen is wel zeker.

Klik op een foto om naar het album te gaan.

[pwaplusphp album=6306051034559685233]

 

Uitslagen kaatsen Postma/Nutma jeugdpartij.

Jeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 9 juli werd de autobedrijf Postma/Schildersbedrijf Nutma jeugdpartij gehouden bij KF de Trije Doarpen. Er werd gekaatst in 3 categorieën deze middag. Bij de jongens en meisjes waren elk 3 partuur en werd er gekaatst in een poule. Bij de meisjes was het partuur Janna de Weger en Eline Boonstra die hun partijen zonder al te veel moeite beide wisten te winnen en met de krans naar huis gingen. Voor Eline was dit haar eerste krans dit seizoen. Bij de jongens werd partuur Siebe Feenstra en Enno Cuperus de winnaar, al hadden ze het tegen partuur Hendrik Willem v/d Vorst en Tineke Terpstra nog behoorlijk zwaar. Deze partij kwam tot 5-4 6-4 waarop de laatste slag viel.

Bij de welpen/pupillen waren 5 parturen op de lijst. Dit betekende 4x kaatsen deze middag. Hier was het lang spannend wie met de prijzen naar huis ging. Tot de laatste slag was niet duidelijk wie met de 2de en 3de prijs naar huis zou gaan. Partuur Suzanna Allema en Laura Allema wisten 4 keer te winnen met in de 3de omloop een spannende partij tegen Jan de Hoop en Amarins Kloostra. Jan de Hoop c.s. kwam in het laatste eerst met 5-5 6-0 voor, maar door 3 zitballen op rij van Suzanna Allema en een kleine kaats, ging de winst toch nog naar partuur Allema. Janiek Kloostra en Antsje Wiersma wisten de 2de plaats te bemachtigen door hun laatst partij tegen partuur Kristine Gardenier en Richtje Bandstra te winnen. De 3de prijs ging uiteindelijk naar partuur Pieter Siebe Cuperus en Nynke Keegstra die net 1 eerst meer behaalden dan partuur Jan de Hoop c.s. en partuur Kristine Gardenier c.s.

Uitslagen

Jongens:

1ste Siebe Feenstra en Enno Cuperus

Meisjes:

1ste Janna de Weger en Eline Boonstra

Welpen/Pupillen:

1ste Suzanna Allema en Laura Allema

2de Janiek Kloostra en Antsje Wiersma

3de Pieter Siebe Cuperus en Nynke Keegstra

DSC04277-001DSC04275-001DSC04280-001DSC04279-001DSC04278-001

It Hokje presenteert…Supersjanza Niawier’s beach extravaganza!!!

Gelezen op de Facebook pagina van:

Hokje 30-06

Hokje beach extravaganza

Uitslagen kaatsen MultiTechpartij

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 1 juli werd de MultiTechpartij voor de jeugd verkaatst. De opkomst was deze keer niet heel hoog omdat veel leden met school op kamp waren. Er kon met 4 parturen bij de jongens/meisjes en 5 parturen welpen/pupillen gekaatst worden. De hele avond heeft het geregend wat het kaatsen niet ten goede kwam, koude kinderen en zere handen waren het gevolg.

Bij de jongens/meisjes waren na 2 omlopen 2 parturen die alles hadden gewonnen. Partuur Siebe Feenstra en Petra Feenstra kaatsten de finale tegen partuur Dylan Cuperus en Tineke Terpstra. Door de kou en regen was het snel gebeurd, partuur broer en zus Feenstra konden niet op tegen partuur Dylan Cuperus c.s. Zij wonnen dan ook vrij gemakkelijk met 5-1 6-6.

Bij de welpen/pupillen was het spannender. In deze categorie moest 4 keer gekaatst worden en na 3 omlopen maakten nog steeds 3 parturen kans op de felbegeerde kransen. Hester Torensma en Nynke Keegstra waren hier het degelijkst en hielden hun opslagen beide goed in het perk. Zij wonnen al hun partijen en gingen hierdoor met de krans naar huis. Jarno Cuperus en Laura Allema kwamen 2 eersten tekort doordat zij net met 5-5 6-4 van partuur Hester Torensma c.s. verloren en gingen met de 2de prijs huiswaarts. Suzanna Allema en Richtje Bandstra behaalden de 3de prijs.

Uitslagen

Jongens/meisjes (4 parturen)

 1. Dylan Cuperus en Tineke Terpstra
 2. Siebe Feenstra en Petra Feenstra

Welpen/pupillen (5 parturen)

 1. Hester Torensma en Nynke Keegstra
 2. Jarno Cuperus en Laura Allema
 3. Suzanna Allema en Richtje Bandstra

  3_welpen_pupillen-400 2_welpen_pupillen-400 1_welpen_pupillen-400 2_jongens_meisjes-400 1_jongens_meisjes-400

Kaatsen; verslag ingelast ”wilde” partij.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier.

Zaterdag 26 juni stond wederom een “wilde” partij op het programma. Na de ingelaste partij van vorige week, wilden de meeste senioren vandaag weer kaatsen. Hierdoor stonden er vandaag 13 parturen van 2 op de lijst. 6 In de A klasse en 7 in de B klasse

Er werd gekaatst met een luchtbal, zonder kaatswant. Kaatsen met deze bal, geeft veel meer tussenspel en is toegankelijk voor iedereen. Vandaag deden wederom veel senioren mee die normaal nooit kaatsen. Dit gaf leuke partijen en vooral heel veel plezier. In de A klasse werd in 2 poules gekaatst. In poule A ging partuur Jack v/d Vorst en zoon Hendrik Willem v/d Vorst met 2 winst partijen naar de finale en in poule B werden Wiebe Turkstra en Dylan Cuperus de winnaar met 14 eersten. De finale was lang spannend, bijna alle eersten werden op 6-6 verkaatst. Partuur v/d Vorst trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 5-3 6-6. In de B klasse werd gekaatst met een winnaars -en verliezersronde. Hier nam partuur Tjeerd Cuperus en Jannie Allema het op in de finale tegen partuur Gert Jan Sijtsma en Anita Cuperus. Partuur Sijtsma c.s. wist deze finale naar zijn hand te zetten, en ging met de kransen naar huis. In de verliezersronde werd nog een spannende partij op 5-5 6-6 gespeeld tussen de parturen Durk Allema en Jelly Westra tegen Tineke Terpstra en Dineke Kloostra. Jelly Westra wist op deze stand een zitbal te plaatsen en kreeg hiermee een plek in de finale. Hier namen ze het op tegen partuur Germ de Hoop en Pietrik Weidenaar dat een staand nummer had. Hier werden de winnaars partuur Allema c.s. De partij werd gesponsord door RJL Bouw uit Niawier en 2 anonieme sponsoren. De Jumbo uit Dokkum sponsorde nog een aantal appeltaartjes voor de winnaars. Volgende week vrijdag staat voor de senioren het straatkaatsen op het programma in Oosternijkerk bij het jeugdhonk en voor de jeugd is er een ledenpartij in Niawier.

Uitslagen:

A-klas (6 parturen)

 1. Hendrik Willem van der Vorst en Jack van der Vorst.
 2. Wiebe Turkstra en Dylan Cuperus.

B-klas (7 parturen)

 1. Gert Jan Sijtsma en Anita Cuperus.
 2. Tjeerd Cuperus en Jannie Allema.

1e VR  Durk Allema en Jelly Westra

1e A(1) 2e A(1) 1e B(1) 2e B(1) 1e vr

Verslag ledenkaatsen, Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra partij.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier.

Zaterdag 19 juni stond er een spontane wedstrijd op het programma. Deze wedstrijd stond niet op de kalender, maar vorige week waren er een groot aantal senioren kaatsers die ook dit weekend weer wilden kaatsen. Spontaan diende zich ook een sponsor voor deze wedstrijd aan, Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra.

De opkomst voor deze wedstrijd was fantastisch, 12 parturen verdeeld over een A en een B klasse. Het is alweer even geleden dat wij zoveel seniorenkaatsers op de lijst hadden.

In de B-klasse werd gekaatst met de zachte bal. Het voordeel van het kaatsen met de zachte bal is dat het iets langzamer gaat en deze bal altijd een goede stuit geeft. Het begrip zachte bal is betrekkelijk, na een aantal omlopen kaatsen, waren er toch wel een aantal kaatsers die de bal toch niet zo zacht meer vonden, en wel wat last van de handen kreeg.

Er stonden 6 parturen op de lijst, die in twee poules kaatsten. In poule 1 ging het partuur Tjeerd Cuperus en Anita Cuperus naar de finale. Zij wonnen beide poulewedstrijden. In poule 2 werden Antje Allema en Regina Sijtsma de finalist.

De parturen Durk Allema en Tine Torensma speelden tegen Gert Jan Sijtsma en Sippie Wiersma om de derde prijs. Het partuur Sijtsma c.s. won deze wedstrijd met 5-1 (4-6). De finale tussen de parturen Cuperus c.s. en Allema c.s. werd een spannende partij. Tot 4 eersten gelijk was het een gelijkopgaande strijd. Hierna was het gedaan met Cuperus c.s. Ze konden de ballen van Regina Sijtsma niet meer tot kaatsen verwerken, en dan gaat het snel. Allema c.s. won uiteindelijk met 4-5 (4-6).

In de A-klasse waren er ook 6 parturen. De finale werd gespeeld tussen de parturen Lolke van der Meulen, Aebe Meindertsma en Wiebe Turkstra tegen het partuur Sietse Allema, Rinze Visser en Jan Torensma. Het partuur Allema c.s. won deze finale met 5-1 (6-2). De strijd om de derde prijs ging tussen de parturen Rielof Jan allema, Durk Slager en Gert Johan Zijlstra tegen het partuur Esther Turkstra, Pieter Allema en Lex Meinema. Eerstgenoemd partuur werd derde.

Uitslagen

B-klasse (6 parturen)

 1. Antje Allema en Regina Sijtsma.
 2. Tjeerd Cuperus en Anita Cuperus.
 3. Gert Jan Sijtsma en Sippie Wiersma.

A-klasse ( 6 parturen)

 1. Sietse Allema, Rinze Visser en Jan Torensma.
 2. Lolke van der Meulen, Aebe Meindertsma en Wiebe Turkstra.
 3. Rielof Jan Allema, Durk Slager en Gert Johan Zijlstra.

1e A 2e A 2e B 3e B 1e A

Verslag Jeugdkaatsen Chris Sijtsma partij.

Chris Sijtsma partij KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 17 juni stond er voor de jeugdleden de Christ Sijtsma partij op het programma. Christ Sijtsma is zeer veel jaren voorzitter geweest van de kaatsvereniging.

Bij de welpen werd er gekaatst in een A en een B categorie. Bij de B categorie stonden er vier parturen op de lijst. Na twee omlopen waren er twee parturen die beide wedstrijden hadden gewonnen. In de laatste omloop moesten deze parturen tegen elkaar. Dit waren de parturen Laura Allema en Suzanne Torensma, en het partuur Geertje Wiersma en Nynke Keegstra. Er werd fanatiek gestreden voor ieder punt. Het partuur Laura Allema c.s. won deze wedstrijd met 5-3 6-0.

Bij de welpen A categorie, stonden er ook 4 parturen op de lijst. Ook hier werd ontzettend fanatiek gekaatst en je kunt zien dat iedereen gedurende het seizoen steeds beter gaat kaatsen. De spannendste partij was te zien in de eerste omloop. Deze partij ging tussen de parturen Jarno Cuperus en Kristine Gardenier tegen het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kirsten Wiersma. Deze parturen maakten er een hele spannende wedstrijd van en werd past beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Pieter Siebe Cuperus c.s. Het partuur Suzanna Allema en Hester Torensma gingen met de kransen naar huis, zij wonnen al hun wedstrijden.

De laatste categorie waren de jongens en Aljantine. De rest van de meiden liet verstek gaan. Hier deze keer maar 3 parturen. In de eerste omloop gelijk een spannende partij. Dylan Cuperus en Enno Cuperus kaatseten tegen Edser Slager en Aljantine Holtewes. Het partuur Cuperus c.s. keek in eerste instantie tegen een grote achterstand aan. Maar gaandeweg de partij kwamen ze steeds dichterbij. Ze wonnen uiteindelijk met 5-5 6-6. Het partuur Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma won ook hun eerste wedstrijd, zodat er een echte finale was. Op papier kon het een spannende westrijd worden. Dit werd het helaas niet. Het partuur Hendrik Willem van der Vorst c.s. wonnen deze partij met 5-2 6-0, mede door veel fouten aan de opslag van Cuperus c.s.

Uitslagen;

Welpen B (4 parturen)

1 Laura Allema en Suzanne Torensma

2 Geertje Wiersma en Nynke Keegstra

Welpen A (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Hester Torensma

2 Janiek Kloostra en Jan de Hoop

Jongens en Aljantina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma

1e Jongens met fam Sijtsma 1e jongens Winnaars welpen met familie Sijtsma 1e Welpen A 1e Welpen B

Verslag ledenkaatsen.

Ledenkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 11 juni konden deze keer alle categorieën kaatsten. De wedstrijd werd gesponsord door A.C. Mol uit Niawier en Kuiper autorijschool uit Oosternijkerk. Bij de senioren stonden in eerste instantie 5 parturen op de lijst, maar 4 omlopen kaatsen leek de meeste geen goed idee. Er kon gelukkig een 6e partuur gevonden worden zodat er in 2 poules van drie gekaatst kon worden. Bij de senioren ging de finale tussen de parturen Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager tegen het partuur Simon Jan Mol, Jaap Wieb Torensma en Aebe Meindersma. De finale werd een echte Torensma broederstrijd. Het partuur Jan Torensma c.s. won deze finale met 5-4 6-6.

Bij de kabouters stonden er 4 parturen op de lijst. Er werd door de jongste categorie weer fanatiek gekaatst en iedere week gaat het beter. Het partuur Antsje Wiersma en Fiona Snijder werden met drie overwinningen eerste.

Bij de welpen waren er ook 4 parturen. Na 2 omlopen waren er nog 2 kanshebber voor de eerste prijs. Dit waren de parturen Suzanna Allema en Geertje Wiersma en het partuur Hester Torensma en Richtsje Bandstra. Het partuur Torensma c.s. zou dan wel de laatste wedstrijd moeten winnen van het partuur Allema c.s. De parturen waren erg aan elkaar gewaagd. Maar de overwinning ging naar het partuur Allema c.s. met 5-4 6-6, hierdoor hadden ze drie overwinningen en gingen ze met de kransen naar huis.

Bij de meisjes stonden er ook 4 parturen op de lijst. Bij de meisjes stonden de parturen die 2 keer hadden gewonnen in de laatste omloop tegen elkaar, zodoende toch een echte finale. Dit waren de parturen Aljantine Holtewes en Lutske Allema tegen het partuur Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar. Laatstgenoemd partuur won deze wedstrijd met 5-3 6-6 en werden dus eerste.

Dan als laatste de categorie jongens en Corina. Hier dit keer maar 3 parturen op de lijst. Wel 2 spannende partijen in de 2e omloop werd de wedstrijd tussen het partuur Rutger Torensma en Simon Torensma en Edser Slager en Corina Tjeerdsma pas beslist op een stand 5-5 6-6 in het voordeel van Slager c.s. De derde wedstrijd zou de uiteindelijke winnaar opleveren. Ook deze partij ging bijna ¨All the way¨ Het partuur Hendrik Willem v/d Vorst en Enno Cuperus streden tegen het partuur Edser Slager en Corina Tjeerdsma. Het partuur Van der Vorst c.s. won deze partij met 5-5 6-6.  Zo kwam er weer een einde aan een mooie kaatsmiddag, met fantastisch kaatsweer.

Uitslagen;

Kabouters (4 parturen)

1 Antsje Wiersma en Fiona Snijder

2 Michelle Sijtsma en Sanne Jaenette Cuperus

1_kabouters

Welpen (4 parturen)

1 Suzanna Allema en Geertsje Wiersma

2 Hester Torensma en Richtsje Bandstra

1_welpen

Meisjes (4 parturen)

1 Tineke Terpstra en Pietrik Weidenaar

2 Aljantine Holtewes en Lutske Allema

1_meisjes

Jongens en Corina (3 parturen)

1 Hendrik Willem van der Vorst en Enno Cuperus.

1_jongens

Senioren (6 parturen)

1 Jan Torensma, Piet Torensma en Durk Slager.

2 Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Aebe Meindertsma

1_senioren