Verslag kaatsen middenstand jeugdpartij

Logo kaatsenMiddenstand jeugdpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Woensdag 19 juli stond de jaarlijkse middenstandspartij op het programma. Deze partij wordt gesponsord door de plaatselijke middenstand uit Oosternijkerk. Alle jeugdleden mogen hier aan mee doen, ook de jongste kabouters speelden hier hun eerste wedstrijd.

 

Bij de kabouters stonden 4 parturen op de lijst. Deze categorie speelde met een vaste kaats en ruilden om de twee eersten van opslag en perk. Zo konden ze het geleerde van de afgelopen trainingen laten zien. Aan de opslag werd al heel goed gekaatst, in het perk werd door sommigen ook al flink geslagen. De eerste prijs ging naar Pieter Meindersma en Rianne Kooistra, tweede werden Wiebe Geart Dijkstra en Fokje Wiersma.

Bij de welpen stonden in eerste instantie 6 parturen op de lijst, echter 1 deelnemer moest afhaken. Hierdoor werd een partuur van 3 gevormd en moesten er 4 omlopen gekaatst worden. Uiteindelijk gingen Richtje Bandstra en Fiona Snijder met de kransen naar huis. Het drietal Marije Keegstra, Laura Allema en Meint Bosgra werd tweede en Nynke Keegstra en Sanne Jeanette Cuperus werden knap derde.

De pupillen kaatsten met het Belgisch systeem waarbij van te voren wordt vastgesteld welke parturen tegen elkaar spelen. Mochten er aan het eind van de avond twee parturen zijn die alles hebben gewonnen, volgt er nog een finale, zover zou het niet komen. Het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier wist alle partijen te winnen, zij waren ook het enige partuur dat alles won, en gingen daarom verdienstelijk met de kransen naar huis. Hester Torensma en Gerbrich Mol kaatsten 2 eerste meer bij elkaar dan Isabella Sijtsma en Pieter Allema. Hester Torensma c.s. werd hierdoor tweede en Isabella Sijtsma c.s. werden keurig derde.

Bij de jongens was het partuur Hendrik Willem v/d Vorst, Dylan Cuperus en Simon Torensma oppermachtig en wist beide beide partijen te winnen. Zij gingen met de eerste prijs naar huis.

De meisjes kaatsten 3 omlopen om de meeste eersten. Partuur Lusilla v/d Veen en Alena Boonstra wist twee keer te winnen, maar doordat ze de andere partij te dik verloren, pakten ze de tweede prijs. Partuur Aljantine Holtewes en Gonne Sikkema verloren twee keer, maar wel met  5 eersten gelijk, waardoor zij meer eersten behaalden dan partuur Lusilla v/d Veen c.s. en met de krans en envelop naar huis gingen.

Iedere deelnemer kreeg nog een mooie medaille mee naar huis als aandenken

Uitslagen:

Kabouters:

1ste Pieter Meindersma en Rianne Kooistra

2de Wiebe Geart Dijkstra en Fokje Wiersma

Welpen:

1ste Richtje Bandstra en Fiona Snijder

2de Marije Keegstra, Laura Allema en Meint Bosgra

3de Nynke Keegstra en Sanne Jeanette Cuperus

Pupillen:

1ste Pieter Siebe Cuperus en Kristine Gardenier

2de Hester Torensma en Gerbrich Mol

3de Isabella Sijtsma en Pieter Allema

Jongens:

1ste Hendrik Willem v/d Vorst, Dylan Cuperus en Simon Torensma

 

Meisjes:

1ste Aljantine Holtewes en Gonne Sikkema

2de Lusilla v/d Veen en Alena Boonstra

Klik op onderstaande afbeelding om naar de foto’s te gaan

27-8-16 Kaatsen laatste ledenwedstrijd116

Verslag kaatsen Boerenpartij

Boerenpartij KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond 14 juli stond de inmiddels ook al weer traditionele boerenpartij op het kaatsprogramma. Deze wedstrijd wordt gesponsord door diverse boeren uit de omgeving van onze kaatsclub. Er was weer een fantastische opkomst en er kon weer in diverse categorieën gestreden worden om de felbegeerde kransen.

Bij de welpen stonden er dit keer maar liefst 7 parturen op de lijst en er kon dan ook gekaatst worden in een winnaarsronde en verliezersronde. Het aanwezige publiek kreeg diverse mooie en spannende wedstrijden te zien. In de finale stonden de parturen Laura Allema en Sanne J. Cuperus en Nynke Keegstra en Fiona Snijder. Laura Allema c.s. wonnen de finale met 5-3 (6-6). De finale van de verliezersronde werd gewonnen door Antsje Wiersma en Aukje Dijkstra.

Bij de pupillen stonden er ook 7 parturen op de lijst. Hier werd het partuur Suzanna Allema en Pieter Allema winnaar. Een tweede prijs was er voor Hester Torensma en Anna Feenstra. Derde werden Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma. In de verliezersronde ging de overwinning naar Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

Bij de jongens (en 1 meisje) waren er 3 partuur. Hier ging de winst naar het partuur Rutger Torensma, Enno Cuperus en Tineke Terpstra. Bij de meisjes waren er ook 3 partuur hier gingen de kransen naar Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar

Ook de senioren waren weer goed vertegenwoordigd. Er kon wederom gekaatst worden in 2 categorieën. In de zachte bal categorie waren er 4 parturen. Hier ging de overwinning naar het partuur Gert Jan Sijtsma en Tine Torensma. Zij wisten al hun partijen te winnen. Tweede werden Weal en Anita Cuperus.

Bij de senioren normale bal stonden ook 4 parturen op de lijst. Hier werd weer mooi gekaatst. Aan het einde van de dag ging de overwinning naar Jan Braaksma, Yorrick Elzinga en Jaap Wiep Torensma, tweede werden Andre Turkstra, Dylan Cuperus en Anja Bandstra. Dan nog een opmerking. In deze categorie kaatsen een aantal kaatsers die ook heel goed in de Federatie mee zouden kunnen doen. Ik wil deze kaatsers dan ook uitnodigen om ook eens op Federatief niveau te gaan kaatsen, want daar kunnen we deze kaatsers heel goed gebruiken.

Uitslagen

Welpen:

1 Laura Allema en Sanne J. Cuperus

2 Nynke Keegstra en Fiona Snijder

1 VR Antsje Wiersma en Aukje Dijkstra

 

Pupillen:

1 Suzanna Allema en Pieter Allema

2 Hester Torensma en Anna Feenstra

3 Isabella Sijtsma en Suzanne Torensma

1 VR Janiek Kloostra en Marrit de Weger.

 

Meisjes:

1  Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar

 

Jongens:

1   Rutger Torensma, Enno Cuperus en Tineke Terpstra

Senioren zachte bal

 

1 Gert Jan Sijtsma en Tine Torensma

2 Weal Cuperus en Anita Cuperus

 

Senioren normale bal

1 Jan Braaksma, Yorrick Elzinga en Jaap Wiep Torensma

Klik op onderstaande afbeelding om naar de foto’s te gaan

Boerenpartij

Kaatsen verslag Chris Sijtsma partij.

Chris Sijtsma partij KF De Trije Doarpen

Niawier. Zaterdag 8 juli stond de Christ Sijtsma partij op het programma. De partij is vernoemd naar dhr. Christ Sijtsma , die zeer veel jaren voorzitter geweest van de kaatsvereniging.

Bij de welpen stonden er 4 parturen op de lijst. Er werd door de jongste categorie weer fanatiek gestreden om de prijzen. Winnaar werd het partuur Laura Allema en Fiona Snijder, tweede werden Nynke Keegstra en Meint Bosgra.

Bij de pupillenmeisjes en jongens stonden er 6 parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een A en een B poule. De winnaars van beide poules kwamen in de finale. De finale ging tussen de parturen Kirsten Wiersma en Isabella Sijtsma en Kristine Gardenier en Jesse Castelein. De finale werd gewonnen door eerstgenoemd partuur met 5-1 (6-4).

Bij de meisjes waren er drie partuur. Hier gingen de kransen naar Pietrik Weidenaar en Sjoke van der Vorst.

Bij de senioren kon gekaatst worden met de normale bal en de zachte bal. In beide categorieën stonden er 4 parturen op de lijst. Bij de zachte bal werd na drie omlopen Gert Jan Sijtsma en Neeltje Cuperus, tweede werden Germ de hoop en Tineke Terpstra. Bij de andere categorie won het partuur Jelle Weidenaar, Baukje Terpstra en Jorick Elzinga, tweede werden Durk Slager, Piet Torensma en Wiebe Turkstra.

Klik op onderstaande foto om naar alle foto’s te gaan.

CS alle winnaars

Opnieuw dorpsgenoot gespot in het nieuws

Gespot in het nieuws, op de foto o.a. ”Simon Jan Mol”.

IMG_1519

Verslag en foto’s van NK Kaatsen

Makkum winnaar NK schoolmeisjes

Niawier. Zaterdag werd in Niawier het NK schoolmeisjes verkaatst. Sponsor van deze wedstrijd was Rabobank Noord Oost Friesland. De wedstrijd stond onder leiding van dhr. W.A. Joustra. Om 10.00 uur begonnen 15 afdelingen aan de wedstrijd.

In de eerste omloop waren er twee spannende wedstrijden. De wedstrijd tussen Minnertsga en Scharnegoutum werd pas op een stand van 5-5 6-2 beslist in het voordeel van Minnertsga. De wedstrijd tussen Dronryp en Winsum was nog spannender. Dronryp had de mogelijkheid om op 5-5 6-6 de bal te retourneren naar het perk. Dit gebeurde niet. Er blijf een grootte kaats over, welke Dronryp vanuit het perk niet voorbij kon slaan. In de tweede omloop waren er geen spannende partijen. 

In de halve finale was de partij tussen Makkum en Sexbierum-Pietersbierum een ontzettend spannende partij. Op de stand 5-5 2-2 leek Sexbierum-Pietersbierum op een zekere 2-4 voorsprong te komen, maar bij het verdedigen van een kleine kaats glipte de bal tussen de vingers door en was het Makkum die de leiding pakte. Hierna was het Makkum die de resterende punten pakte en ging Makkum naar de finale door te winnen met 5-5 6-2. In de andere halve finale was Berlsum uit gekaatst. Zij verloren van Jirnsum met 0-5 6-6.

De finale tussen de afdelingen Makkum en Jirnsum was een spannende finale. Makkum pakte een 2-0 voorsprong door twee zitballen op 6-6 van Larissa Smink. De 2-1 was voor Jirnsum door een zitbal op 6-6. Het vierde eerst ging ook naar Jirnsum waardoor het 2-2 werd. In het 5e eerst stond Irnsum voor met 4-6, maar door 2 buitenslagen werd het 3-2 voor Makkum. Bij een stand van 4-2 was het cruciaal voor Jirnsum om aan te haken, anders zou het moeilijk worden om in het spoor van Makkum te blijven. Wederom een stand 6-6, maar ook dit eerst ging naar Makkum en werd het 5-2. Ook dit eerst was weer reuze spannend. Op de stand 4-4 sloeg Lieke van Loon de bal retour in het perk, en werd het 6-4 voor Makkum. Jirnsum wist nog een zitbal te plaatsen en werd het voor de 6e keer deze wedstrijd 6-6. Met een kaatst bij de opslag ging Makkum naar het perk. Op deze stand sloeg Lieke van Loon de bal boven en werd het NK gewonnen door Makkum.

Uitslagen;

1 Makkum (Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon, Larissa Smink)

2 Jirnsum (Senna Keulen, Foke-Jil Bakker en Marije Bodde)

3 Berltsum (Eshter de Vries, Nienke Zijlstra en Ymke Kemper)

3 Sexbierum-Pietersbierum (Sigrid Post, Judith Zuidema en Berber Bruinsma)


Cijfers NK schoolmeisjes. Eerste omloop: 1. Minnertsga – 2. Scharnegoutum 5-5 en 6-2; 3. Dronryp – 4. Winsum 5-5 en 6-6 (Winsum wint); 5. Sexbierum-Pietersbierum – 6. Reduzum 5-3 en 6-4; 7. Berltsum – 8. Morra-Lioessens 5-0 en 6-2; 9. Raerd – 10. Sint Annaparochie 1-5 en 2-6; 11. Workum – 12. Jirnsum 1-5 en 4-6; 13. Reahûs-Tûrns – 14. Bolsward 0-5 en 0-6; 15. Makkum staand nummer; Tweede omloop: 15. Makkum – 1. Minnertsga 5-1 en 6-0; 4. Winsum – 5. Sexbierum-Pietersbierum 2-5 en 2-6; 7. Berltsum – 10. Sint Annaparochie 5-1 en 6-4; 12. Jirnsum – 14. Bolsward 5-2 en 6-4; Halve finale: 15. Makkum – 5. Sexbierum-Pietersbierum 5-5 en 6-2; 7. Berltsum – 12. Jirnsum 0-5 en 6-6; Finale: 15. Makkum – 12. Jirnsum 5-2 en 6-6.

Winaars

Finalisten

alle winnaars

 

 

Verslag Ouder/kindkaatsen

Ouder/kindkaatsen KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdagavond stond het ouder/kindkaatsen op het programma bij kaatsvereniging de Trije Doarpen. Sponsor van deze wedstrijd was Weidenaar Mutitech uit Niawier. 15 Parturen hadden zich hier voor aangemeld, er werd gekaatst in 2 categorieën. Omdat het een partij is die in het teken van de kinderen staat, werd er met een grote luchtbal gekaatst. Hier ontstaat veel meer tussenspel door, waardoor de kinderen de bal gemakkelijker kunnen retourneren. De senioren konden geen directe winst behalen op de ballen geslagen door de kinderen. Een opgeslagen bal van de kinderen mocht niet boven geslagen worden en een uitgeslagen bal niet retour in het perk. De kinderen namen ook de voorbest opslag op zich. Er zaten veel spannende partijen tussen, de finale in de verliezersronde in de welpencategorie werd pas beslist op 5 – 5 6 – 6. De finale in de pupillencategorie leek een eenzijdige partij te worden die al snel in een 5 – 1 tussenstand resulteerde, maar uiteindelijk toch pas op de stand 5 – 5 6 – 4 beslist werd.

Uitslagen:

Welpen:

 1. Louis Keegstra en Marije Keegstra
 2. Aletta Keegstra en Nynke Keegstra

1 VR.  Wiebe Westra en Iwan Brouwer

Pupillen:

 1. Harald Wiersma en Isabella Sijtsma
 2. Wiebe Turkstra en Suzanna Allema

1 VR.  Jelle Weidenaar en Jacob Hendrik Heeringa

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Verslag kaatsen, vrijdag 16 en zaterdag 17 juni

Kaatsweekend KF De Trije Doarpen

Niawier. Afgelopen weekend stonden er twee wedstrijden gepland. Op de vrijdagavond kon er alleen door de jeugd gekaatst worden. Sponsoren van deze wedstrijd waren Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum en F. van der Meulen auto’s uit Niawier. Ook de allerjongsten waren deze keer van de partij. Zij konden zich vermaken met kaatsspelletjes. Er werd door iedereen fanatiek meegedaan. Aan het einde was Pieter Meindertsma de winnaar en ging met de krans naar huis. De overige deelnemers gingen ook niet met lege handen naar huis. Iedereen kreeg een beker, een spinner en een doosje snoep. Bij de welpen waren er 4 parturen. Meestal zijn de welpen snel klaar, maar deze avond waren ze als laatste klaar. Er waren veel spannende partijen. Uiteindelijk wonnen Marije Keegstra en Aukje Dijkstra. Tweede werden Nynke Keegstra en Mirte Cuperus. Bij de pupillen stonden 6 parturen op de lijst. Hier waren ook weer de nodige kanshebbers voor de kransen. De eerste prijs was voor het partuur Pieter Siebe Cuperus en Jan de Hoop. Tweede werden Isabella Sijtsma en Anna Feenstra door de winst in de laatste partij op Suzanna Allema en Kirsten Wiersma, die toch nog een derde prijs wonnen. Bij de jongens is de opkomst wat matig de laatste tijd. Er waren slechts 3 parturen. De eerste prijs ging naar het partuur Rutger Torensma en Enno Cuperus. Bij de meisjes waren 4 parturen die in een poule kaatsten. Na drie partijen gingen de kransen naar Tineke Terpstra, Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar. De tweede plaats was voor het partuur Aljantine Holtewes, Lusilla van der Veen en Minke Weidenaar.

De zaterdag stonde al weer de 18e Roptaboys partij. De sponsor is de v.v. Roptaboys. Op de site van de voetbalvereniging was een oproep gedaan om vooral mee te doen. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven meer dan 80 kaatsers, in 8 verschillende categorieën konden deze middag met elkaar de strijd aangaan. Oude tijden herleefden en er was werkelijk geen plek op het veld waar niet werd gekaatst!

Bij de Welpen waren er 4 parturen. Ook vandaag waren de parturen weer ontzettend aan elkaar gewaagd. Na 2 omlopen konden er nog 3 parturen de eerste prijs winnen. Uiteindelijk ging de eerste  prijs naar het partuur Laura Allema en Iwan Brouwer, tweede op minder tegeneersten werd het partuur Nynke Keegstra en Aukje Dijkstra. De pupillen kaatsen in een meisjes en jongens categorie. Bij de meisjespupillen ging de eerste prijs naar het partuur Hester Torensma en Marrit de Weger. Tweede werden Suzanna Allema en Rensje Adema. Bij de jongenspupillen waren er drie parturen. Waaronder enkele debutanten. Eerste werd het partuur Jan de Hoop en Jesse Castelein.

De jongens kaatsten een individueel klassement. Aan het einde waren er toch drie winnaars. Rutger Torensma, Hendrik Willem van der Vorst en Simon Torensma gingen allemaal met een krans naar huis. Ook bij de meisjes werd er individueel gekaatst. Na 3 keer door elkaar loten waren Pietrik Weidenaar en Aljantine Holtwes de winnaars.

Bij de senioren waren er 3 categorieën Heren en Dames normale bal en er kon gekaatst worden met de zachte bal.

Bij de dames waren er 4 parturen. Hier gingen Johanna Bos en Gre Kingma met de kransen naar huis. Tweede werden Afke de Vries, Baukje Kroodsma en Aarushi Dijkstra.

Bij de zachte bal waren er ook weer enkele nieuwe gezichten, sommige hadden nog nooit gekaatst, maar naar een korte uitleg kon hier ook iedereen de strijd aangaan. In de finale stonden het partuur Geert van Wieren en Catharina Zijlstra tegen het partuur Germ de Hoop en Jantina Cuperus. Germ de Hoop c.s. wonnen de finale met 5-0, dit was wel enigszins geflatteerd aangezien bijna alle eersten pas op 6-6 werden beslist. Bij de heren senioren stonden er 11 parturen op de lijst. Het was een divers gezelschap, van vergane glorie naar aankomend talent. Het werd een fantastische kaatsmiddag die pas om 19.30 was afgelopen. Bij de heren waren er 3 prijzen in de winnaarsronde, deze werden gewonnen door;

 1. Sietse Allema, Pieter Allema en Durk Slager.
 2. Simon Jan Mol, Jaap Wiep Torensma en Ate Piet Hoekstra.
 3. Theunis Torensma, Frans Sijtsma en Marten Heeringa.

1e VR Yorrick Elzinga, Bert Feenstra en Andre Turkstra

2e VR Rielof Jan Allema, Hendrik Feenstra en Aant Soepboer.

 

Tot slot wil iedereen bedanken die deze dag meegeholpen heeft. Speciale dank voor de bakploeg Andrew, Lolke en Ronald die de hele middag hebben staan bakken en menig persoon van een lekkere hamburger of iets anders hebben voorzien.

Klik op de kaatsbal om naar de foto's te gaan

Verslag kaatsen seniorenwedstrijd

Seniorenwedstrijd KF De Trije Doarpen

Niawier. Vrijdag 2 juni stond de eerste kaatswedstrijd voor senioren op het programma. Deze wedstrijd werd gesponsord door assurantie en administratiekantoor A.C. Mol uit Niawier. Er kon gekaatst worden met de zachte bal en de normale bal.

Bij de wedstrijd waarbij met de zachte bal gekaatst werd stonden er zes  parturen op de lijst. Er moest drie keer gekaatst worden. Na twee omlopen waren er twee parturen die hun eerste twee wedstrijden hadden gewonnen. Dit waren de parturen Klazien Turkstra en Anita Cuperus en het partuur Willy Kloostra en Saskia Tol. In de laatste wedstrijd moesten deze parturen tegen elkaar. Het partuur. W. Kloostra c.s. won deze wedstrijd met 3-5 (6-6) waardoor zij met de kransen naar huis gingen. Het partuur K. Turkstra c.s. verspeelde door deze eindstand de tweede prijs. Deze ging naar het partuur Regina Sijtsma en Alie Heeringa. Zij hadden een eerst meer dan het partuur K. Turkstra c.s.

Bij de wedstrijd waarbij gekaatst werd met de normale bal stonden ook zes parturen op de lijst. Hier werden de parturen verdeeld in twee poules. Waarbij de winnaars van de poule nog een finale moesten spelen. In poule een ging het partuur Anke Mollema, Jelle Weidenaar en Gert van der Meulen naar de finale. In poule twee moest de beslissing komen uit de wedstrijd tussen de parturen Sietse Allema , Dylan Cuperus en Wiebe Turkstra tegen het partuur Esther Turkstra, Harald Wiersma en Jacob Cuperus. Lange tijd leek het erop dat het partuur S. Allema c.s. makkelijk de finale zouden halen. Zij stonden met 5-2 voor. Daarna draaide hun partuur wat minder en kwam het partuur E. Turkstra c.s. terug tot 5-5, waarbij zelfs de winst voor dit partuur mogelijk was. Bij deze stand waren er twee kleine kaatsen die voorbij geslagen moesten worden, maar dit lukte niet. Waarbij uiteindelijk het partuur S. Allema naar de finale ging. De finale werd begonnen met spellen gelijk omdat het al aardig laat begon te worden. In de finale waren de parturen erg aan elkaar gewaagd. Bij een stand van 5-4 (6-6) was het opslager Gert van der Meulen die het perk miste, hierdoor ging de winst van deze wedstrijd naar het partuur S. Allema c.s.

Uitslagen:

Zachte bal

 1. Willy Kloostra en Saskia Tol
 2. Regina Sijtsma en Alie Heeringa.

Normale bal

 1. Sietse Allema, Dylan Cuperus en Wiebe Turkstra.
 2. Anke Mollema, Jelle Weidenaar en Gert van der Meulen.

2_zachte bal 2_normale bal 1_zachte bal 1_normale bal

Niawiersters gespot in de krant

Niawiersters Afke en Aljantine gespot in Nieuwe Dockumer Courant

Afke de Vries wist de eerste plaats te veroveren en kreeg de krans om gehangen.
Aljantine Holtewes wist een mooie tweede plaats te bemachtigen.

NDC31052017